Skip to main content

Имунология

Имунология

Ние имаме дългогодишен опит в разработването на биологични лекарства за имунологични заболявания и продължаваме да градим портфолио от вълнуващи, нови биотехнологични продукти, като същевременно разработваме перорални лекарства с ниско молекулно тегло и разширяваме фокуса си върху автоимунните, възпалителните и белодробните заболявания. Чрез нашите постоянни усилия в областта на откритията, биомаркерите, клиничните проучвания и външните иновации, ние се утвърждаваме като лидер и продължаваме да растем, предоставяйки трансформативни лекарства на пациентите и доставчиците на здравни услуги по цял свят.

 

Прочетете нашата брошура "Janssen в имунологията", за да научите повече за нашата ангажираност в тази област.

Можете също така да намерите сравнителни данни относно тежестта на имунологичните заболявания в световен мащаб или за конкретна държава, като използвате Janssen DiseaseLens™ – интерактивен портал за здравни данни. Тук можете да търсите резултати по държава, по болест или по ключова дума сред 3500 епидемиологични статистики и 140 индикатора от изключително достоверни източници.

 

Европейски експерти определят нашата рамка за подобрени стандарти при лечението на псориазис.

 

В изданието на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV) е публикувана Бяла книга за псориазис, която разглежда неоптималното лечение на псориазиса в Европа и предоставя рамка за действие. Изготвена от Европейската експертна работна група за лечение на псориазис (EEWGHP) с финансовата подкрепа на Janssen, тази Бяла книга за псориазис, озаглавена “Рамка за подобряване на качеството на грижата за хора, страдащи от псориазис” представлява ключово постижение при лечението на това заболяване.​