Skip to main content

Нашият изследователски опит

“Когато попаднем на важно откритие по време на проучванията в областта на онкологията, ще направим всичко възможно, за да го разгърнем.”

Крейг Тендлер​

д-р м.н. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР, КЛИНИЧНИ РАЗРАБОТКИ В ОНКОЛОГИЯТА И ГЛОБАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ

В областта на онкологията в Janssen, ние изследваме типовете и подтиповете рак, които най-добре познаваме, злокачествените хематологични заболявания, рак на простатата, рак на пикочния мехур и рак на белия дроб, където нашето разбиране за развитието на болестта и за нуждите на пациентите е най-голямо и където можем да постигнем най-голям напредък в намирането на лечение.без .б​

Опитваме се да постигнем и нещо повече, да спрем рака, преди да се развие – процес, известен като прекъсване на рака. Проучванията в тази област ще ни помогнат да разработим новаторски продукти. Благодарение на успешни партньорства и новаторски сътрудничества ние отбелязваме голям прогрес. Гледайте видеото по-долу за повече информация относно научното обяснение, което стои зад процеса на прекъсване на рака.​

В процес на разработване имаме платформи и принципи, които обхващат разнообразни цели и причинители; имуно-онкологични агенти от ново поколение; прецизна медицина и диагностика и комбинирани схеми.​

  • Лекарствата с нов механизъм на действие и новите комбинации от лечебни схеми ще ни позволят да проучваме нови, неизследвани досега пътища на развитие на болестта и да създадем лечение за пациенти, които не отговарят на настоящите схеми на лечение.​
  • Разбирайки по-добре специфичните генетични изменения, които подхранват метастазните заболявания, ние движим развитието на прецизната медицина, придружена от диагностика, която ни помага бързо да идентифицираме пациентите, за които лечението може да е успешно

Намерете повече информация за работата в областта на онкологията в Janssen.​

Променете коренно своята кариера в областта на онкологията и кандидатствайте за работа в Janssen тук.