Skip to main content

Защо е необходим оповестяване на предоставянето на стойност?

Защо е необходим оповестяване на предоставянето на стойност?

В своята история Janssen е предоставила на обществото иновативни и понякога животоспасяващи лекарствени продукти, които са разработени на база на на нашите изследвания и на сътрудничеството ни с лекари, учени в областта на медицината, лечебни заведения и други медицински специалисти и здравни организации. Благодарение на тези сътрудничества са постигнати изключителни резултати за пациентите.

През юни 2013 г. Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) официално прие "КОДЕКС ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ", в стремежа си да продължи да саморегулира начина, по който фармацевтичните дружества си сътрудничат с медицински специалисти или с техните организации, когато става дума за предоставяне на стойност (плащане на такси, дарения за покриване на разходите за обучение и т.н.).

Видео на EFPIA: Представяне на Кодекса за оповестяване на EFPIA

През юни 2016 г. Janssen, заедно с други фармацевтични компании, членове на EFPIA, публикуваха данни за предоставянето на стойности през 2015 г., като финансова подкрепа, предоставена на медицински специалисти, за присъствие на образователни семинари, плащане на хонорари за услуги, предоставяни от медицински специалисти на Janssen или образователни субсидии предоставени на здравни организации. В бъдеще оповестяването на предоставяне на стойност ще бъде публикувано всеки юни на годишна база за трансакциите, извършени през предходната календарна година.

В Janssen ние активно насърчавахме здравните специалисти, с които работим, да одобрят докладване на предоставянето на стойности на индивидуално ниво и сме изключително радостни, че мнозинството от тях се съгласиха с този подход. Нашата амбиция е да насърчим колкото се може повече здравни специалисти да се присъединят към нас и по този начин да постигнем по-голяма прозрачност в сектора на здравеопазването. Ние вярваме, че откритата комуникация относно тези взаимодействия е ползотворна за всички, включително и за самите пациенти, които се възползват под формата на добре информирано вземане на решения и подходяща употреба на лекарствени продукти.

Janssen напълно подкрепя Кодекса за оповестяване на EFPIA и съответните националните кодекси на фармацевтичната индустрия. Тези Кодекси повишават прозрачността на финансовите отношения между Janssen и медицинските специалисти и здравните организации и потвърждават, че тези взаимоотношения са основателни и единствената им цел е подобряване състоянието на пациентите. Тази стъпка гарантира, че отвореното и пълноценно сътрудничество между фармацевтичните компании, медицинските специалисти и здравните организации ще продължи в бъдеще.