Skip to main content

Traži

"Janssenov način"

"Janssenov pristup"

Glavna odgovornost tvrtke Janssen je razvoj inovativnih lijekova u područjima u kojima je identificirana nezadovoljena zdravstvena potreba, kao i osiguranje dostupnosti te odgovarajuće primjene lijekova uz poboljšanje ishoda liječenja, što donosi veliku korist i bolesnicima i društvu. U skladu s našim nastojanjima, surađujemo s mnogim društvenim udrugama i organizacijama koje imaju iste ciljeve kao i mi. Uz naše farmaceutsko stručno znanje, imamo ključnu ulogu u razvoju medicine kroz istraživanja i razvoj novih lijekova, kao i kroz trajnu edukaciju i kontinuirani nadzor sigurnosti primjene lijekova. Suradnja, međusobno povjerenje i poštovanje neophodni su kako bi se radilo na korist bolesnicima i cijelog društva.

Naša suradnja sa zdravstvenim radnicima – „Janssenov pristup“

Naša suradnja sa zdravstvenim radnicima kao prvo sukladna je zakonu, a zatim standardima farmaceutske industrije navedenima u nacionalnim Kodeksima ponašanja, koje nastaju na temelju suradnje unutar farmaceutske udruge u određenoj zemlji. Uz to, Janssen ima vlastita etička načela poslovanja za suradnju sa zdravstvenim radnicima, koja se mogu nazvati „Janssenov pristup“.

Integritet u radu sa zdravstvenom zajednicom i zdravstvenim radnicima

*Integritet odluke zdravstvenog radnika da propiše ili preporuči neki lijek jedan je od temelja zdravstvenog sustava. Svjesni smo da suradnja farmaceutskih tvrtki sa zdravstvenim radnicima otvara mogućnost sukoba interesa, stoga je naš cilj da nikad ne ugrozimo neovisnost i profesionalni integritet zdravstvenih radnika.
*Imamo stroga interna načela i njima se vodimo u suradnji sa zdravstvenim radnicima i organizacijama sukladno svim postojećim propisima i našem etičkom pristupu. Naši interni procesi, utemeljeni na vrijednostima koje visoko cijenimo i koje su navedene u Kredu naše tvrtke, uključuju sveobuhvatnu edukaciju svih zaposlenika, standardizirane sustave provjere i odobravanja transakcija prema zdravstvenim radnicima, trajni nadzor te reviziju.

Kao član Europskog udruženja farmaceutskih kompanija (eng. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association - EFPIA), Janssen javno objavljiva sve podatke o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i organizacija, što je uvijek popraćeno te opisano ugovorom potpisanim s obje strane.

Podaci o prijenosu vrijednosti koji se objavljivaju svrstavaju se u tri osnovna područja: 1. Potpora za edukaciju, 2. Honorar za usluge, i 3. Prijenos vrijednosti za istraživanje i razvoj povezan s planiranjem i provođenjem ispitivanja.

1. Potpora za edukaciju

Janssen sponzorira i podupire programe trajnog stručnog usavršavanja (tj. kongrese, Janssen sponzorira i podupire programe trajnog stručnog usavršavanja (tj. kongrese, edukacijske sastanke itd.) kroz koje zdravstveni radnici uče te s kolegama mogu razmijeniti saznanja o bolestima i novim pristupima u liječenju istih i na taj način povećavaju vlastito znanje, što koristi prije svega njihovim bolesnicima.

Mi pružamo primjerene i uravnotežene edukacijske programe, prema načelima koja su definirala akreditacijska tijela u Europi, a koja se temelje na edukacijskim potrebama zdravstvene zajednice i provode ih neovisni stručni odbori.

Potpora edukacijskim programima u Janssenu je strogo regulirana i transparentna:

*Davanje financijske potpore u obliku stipendija i pokroviteljstva radi potpore edukacijskim aktivnostima i kongresima koje organiziraju cijenjena liječnička društva i treće znanstvene strane na lokalnoj i europskoj razini.
*Razvijanje programa medicinske edukacije, koje organiziraju neovisni stručnjaci sukladno strogim Janssenovim pravilima.
*Davanje potpore pojedinim liječnicima tako da mogu sudjelovati na kongresima i edukacijskim sastancima na temelju njihovih potreba za edukacijom i aktivnog sudjelovanja.
Logistička rješenja za ove aktivnosti poštuju smjernice EFPIA-e i Kodeksa u pojedinoj zemlji, uvijek su primjerena i strogo ograničena na zdravstvene radnike te glavnu svrhu navedenog događanja.

Naši promotivni programi, putem kojih Janssen nudi detaljne informacije o svojim lijekovima pridržavaju se istih etičkih načela te ne uključuju nikakav prijenos vrijednosti jer ne plaćamo troškove putovanja i smještaja za sudjelovanje u takvim aktivnostima. Po potrebi nudimo skroman obrok koji je u okviru troškova koje dopuštaju nacionalne farmaceutske udruge; te se prema EFPIA mjerilima ne smatra „prijenosom vrijednosti“.

2. Honorar za usluge  

*Janssenu su zdravstveni radnici i organizacije izvor neovisnog i stručnog znanja koje proizlazi iz njihovog kliničkog i terapijskog iskustva pa im tvrtka Janssen za pružene usluge nudi primjerenu naknadu.
*Tvrtka Janssen plaća honorare na temelju vremena koje je zdravstvenom radniku potrebno da pruži neku uslugu (cijena sata definirana je neovisno u svakoj pojedinoj zemlji). Janssen poštuje autonomiju zdravstvenih radnika i pazi da su njegove aktivnosti sukladne svim etičkim standardima poslovanja kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa.

3. Prijenos vrijednosti za istraživanje i razvoj povezan s planiranjem i provođenjem ispitivanja

*Klinička ispitivanja ključan su preduvjet za razvoj lijekova te zahtijevaju sudjelovanje zdravstvenih radnika i njihovih bolesnika.
*Zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama nudimo primjerenu naknadu za njihovo vrijeme, stručnost i resurse potrebne da bi se provelo to neophodno istraživanje.
*Transparentnost podataka iz kliničkog ispitivanja: vjerujemo da je ispravno razmijeniti podatke iz kliničkog ispitivanja s drugima, jer to pridonosi napretku znanosti i medicine. Tome svjedoči i naš ugovor sa Sveučilištem Yale za Projekt otvorenog pristupa podacima (YODA) koji omogućuje pristup podacima iz naših kliničkih ispitivanja. To je prvi put da neka tvrtka surađuje s potpuno neovisnom akademskom trećom stranom radi pregleda i donošenja konačnih odluka o svakom zahtjevu za pristup kliničkim podacima.

Napredak medicine, inovacije u farmaciji i širenje terapijskih mogućnosti u liječenju mnogih bolesti ne bi bili mogući bez gore opisane suradnje sa zdravstvenim radnicima i organizacijama. Potpuno smo posvećeni povećanju transparentnosti odnosa industrije i medicinske zajednice, jer prepoznajemo da će ova otvorenost pomoći pokazati da od ovakvih interakcija bolesnici imaju direktnu korist u obliku bolje informiranosti pri donošenju kliničkih odluka i adekvatne primjene lijekova.