Skip to main content

HLEDAT

Podmínky užití

Podmínky užití

Veškerý obsah těchto lokálních webových stránek je vlastnictvím a pod kontrolou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. (dále jen „Společnost“) a je chráněn na mezinárodní úrovni předpisy na ochranu autorského práva. Obsah těchto stránek můžete stahovat pouze pro osobní potřebu pro nekomerční účely, není povolena žádná jeho změna nebo další reprodukce. Obsah jinak není možno kopírovat nebo jiným způsobem využívat.

Vlastníci těchto stránek budou v rámci možností usilovat o zveřejňování pouze aktuálních a přesných informací na těchto stránkách, ale nemohou zodpovídat ani ručit za jejich absolutní přesnost, aktuálnost či ucelenost. Vlastnící těchto stránek nenesou odpovědnost za případnou škodu nebo újmu vzniklou v důsledku Vašeho vstupu či nemožnosti vstupu na tyto stránky nebo z toho důvodu, že jste jako uživatel spoléhal na informace zde uvedené, nelze-li z relevantní právní úpravy, platné a účinné v České republice, dovodit jinak. Tato stránka je určena pro evropské uživatele.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, avšak za jejich obsah již vlastníci těchto stránek neodpovídají, stejně jako neodpovídají za jakoukoli škodu nebo újmu vzniklou v důsledku obsahu těchto jiných webových stránek. Jakékoli odkazy na jiné webové stránky jsou zde uváděny pouze pro zvýšení pohodlí uživatelů těchto stránek.

Ochranné známky, obchodní značky a jiná chráněná označení a výrobky uváděné na těchto webových stránkách jsou mezinárodně chráněny. Nic z výše uvedeného nesmí být použito bez předchozího písmenného souhlasu vlastníků této webové stránky k jiným účelům než je identifikace výrobků nebo služeb Společnosti.

Veškeré osobní údaje získané v rámci elektronické komunikace na těchto webových stránkách se řídí Pravidly ochrany soukromí. Vlastníci stránek mají právo použít nebo dále využít jakoukoli jinou informaci získanou v rámci takové komunikace, a to včetně nápadů, podnětů, inovací, konceptů, technik nebo know-how zde zveřejněných, za jakýmkoli účelem. Tyto účely mohou zahrnovat zpřístupnění takové informace třetím stranám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo marketing zboží či služeb.

Odesílatel jakékoli informace směřované na tyto webové stránky nebo na jejich vlastníky je odpovědný za obsah a údaje v ní obsažené, a to včetně jejich pravdivosti a přesnosti. Tyto internetové stránky jsou poskytovány jako služba jejich návštěvníkům. Vlastníci stránek si vyhrazují právo mazat, upravovat nebo doplňovat obsah těchto stránek kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění.