Skip to main content

HLEDAT

Odborníci v oblasti zdravotní péče

Odborníci ve zdravotnictví
Odborníci v oblasti zdravotní péče a vědecká komunita

Své léčivé přípravky nabízíme lékařům a ostatním odborníkům v oblasti zdravotní péče v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Lékaři, farmaceuti a zdravotní sestry

Jakmile se nový přípravek dostane na trh, směřuje většina naší komunikace na lékaře, farmaceuty a zdravotní sestry. Snažíme se zlepšovat péči o pacienta tím, že poskytujeme odborníkům v oblasti zdravotní péče přesné a spolehlivé informace, aby mohli poskytovat plně informovaná doporučení v nejlepším zájmu svých pacientů.

Naše iniciativy zaměřené na zdravotní vzdělávání zahrnují:

  • návštěvy našich medicínských zástupců u odborníků v oblasti zdravotní péče,
  • lékařské kongresy, kurzy a tréninky
  • články v lékařských a vědeckých časopisech,
  • vzdělávací a školící informace v tisku nebo na internetu.
 
Modernizace vědy ve prospěch pacientů

Pro pacienty aktivně vyvíjíme léčebné postupy v pěti významných terapeutických oblastech zdravotní péče

  • imunologie,
  • infekční onemocnění a vakcíny,
  • neurověda,
  • onkologie a hematologie,
  • kardiovaskulární a metabolická onemocnění.

Díky rozsáhlému lékařskému výzkumu míří naše řešení k některým z nejzávažnějších stavů a onemocnění na světě.

Zjistěte více o inovativních léčebných přípravcích, které vyvíjejí naši vědci v laboratořích.

Spolupracujeme s členy vědecké komunity

Každý den úzce spolupracujeme s vědci, experty na technologie a ostatními odborníky z celosvětových vědeckých a obchodních komunit na vývoji a uvádění nových přípravků na trh.

Neustále hledáme nové možnosti a příležitosti, které propojujeme s našimi znalostmi a dovednostmi.

Zjistěte více o našich partnerstvích

Věděli jste?

Janssen vyvinul několik webových stránek, které jsou určené odborníkům ve zdravotnictví:

TIP: Stačí jedna registrace a získáte přístup ke všem odborným webům Janssenu v EU. Jeden Janssen – jeden online účet.

Máte-li dotaz k naším léčebným přípravkům,  kontaktujte nás prosím.

Transparentní spolupráce

Evropská federace farmaceutických společností a  asociací (EFPIA) sdružující farmaceutické společnosti s  vlastním výzkumem a  vývojem léčivých přípravků a  jejich národní asociace přijala v  červnu roku 2013 Kodex upravující zveřejňování plateb, jakož i  jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a  organizacím. Cílem této transparentní iniciativy je objasnit podstatu a  rozsah spolupráce mezi odborníky a farmaceutickým průmyslem a  ozřejmit výši souvisejících plnění. Také AIFP, sdružující inovativní farmaceutické společnosti v  České republice, přijala tento kodex, který se stal závazným pro všechny její členy a tedy také pro Janssen-Cilag s.r.o.

Zjistit více o Transparentní spolupráci

Spolupráce

Možnosti dalšího pokroku budou mnohem větší, když budeme pracovat společně a využívat nové poznatky pacientů, poskytovatelů zdravotní péče, státních orgánů, řídicích orgánů nebo plátců.

Naši vlastní vědci a lékařští odborníci stále častěji spolupracují s odborníky z mnoha různých oblastí společnosti, mezi které patří akademická obec, biotechnologické společnosti, technologické společnosti a univerzitní nemocnice.