Skip to main content

HLEDAT

CÍL ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

CÍL ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

Společnost Janssen patří mezi farmaceutické společnosti s dlouhodobou historií vývoje a výroby inovativních a často život zachraňujících léků. Vývoj nových léků by nebyl možný bez spolupráce s vědci v oblasti medicíny, zdravotnickými odborníky a zařízeními.

V červnu 2013, Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) přijala Kodex upravující zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením s cílem zpřehlednit formy spolupráce. (platby za služby, příspěvky na vzdělávání apod.)

Understanding the working relationship between the pharmaceutical industry and healthcare

V červnu 2016, společnost Janssen spolu s ostatními farmaceutickými společnostmi, které jsou členy AIFP a EFPIA zveřejnila plnění, které poskytla v roce 2015. Jde např. o plnění ve formě podpory účasti na odborných akcích, platby za služby a edukační granty. Snažíme se přesvědčit všechny zdravotnické odborníky, aby nám dali svůj souhlas se zveřejněním těchto plnění na individuální úrovni. Jsme velmi rádi, že mnohé z nich se nám podařilo přesvědčit. Naším cílem pro další roky je přesvědčit ještě více zdravotnických odborníků, protože jsme přesvědčeni, že transparentnost přispěje ke zlepšení vnímání naši spolupráce ze strany veřejnosti a prokáže, že interakce mezi farmaceutickými společnostmi, zdravotnickými odobrníky a zdravotnickými organizacemi jsou zásadní pro zvyšování kvality zdravotní péče.

Společnost Janssen plně podporuje EFPIA Kodex a jeho lokální implementaci v jednotlivých zemích. Tento Kodex má významný dopad na zvyšování transparentnosti interakcí mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými odborníky a zařízeními s cílem zajistit otevřenou spolupráci i do budoucna.