Skip to main content

HLEDAT

ONKOLOGIE - léčba karcinomu prostaty a mnohočetného myelomu

ONKOLOGIE - léčba karcinomu prostaty, mnohočetného myelomu a CLL

Onkologická onemocnění si každý rok vyžádají více než 7 milionů životů a toto číslo neustále stoupá. Odhaduje se, že do roku 2030 vzroste úmrtnost až na 12 milionů. Snažíme se změnit rakovinu na onemocnění, kterému se dá předcházet a které je léčitelné. Poskytujeme výjimečná diagnostická a léčebná řešení, která prodlužují nebo zlepšují život pacientů. Zavázali jsme se poskytovat cílenou léčbu proti rakovině, zejména proti rakovině prostaty a mnohočetnému myelomu, abychom zmírnili její negativní dopady.

Chyby v procesu dělení buněk

Pokud trpíte rakovinou, znamená to, že se vaše buňka začala neomezeně dělit, protože její programy byly nesprávně zkopírované nebo jsou porušené. Proces dělení buňky v lidském těle probíhá s četností v řádu miliard opakování za den  a je až neuvěřitelné  jak malému počtu chyb dochází. Pouze asi 1 z 27 z nás bude trpět rakovinou před dovršením věku 50 let!

Vědecký pokrok přináší stále hlubší poznání lidského těla – od odhalení struktury DNA a přečtení jejího zápisu až k pochopení chyb v našem genetickém kódu, které mohou zapříčinit rakovinu.

S malou pomocí přírody

Mnohé z užívaných léků byly původně odvozené z přírodních látek. Vědci neustále vyvíjejí nová léčiva z přírody izolací a čištěním molekul, které mají příznivé účinky. Jako příklad slouží objevení léčivého přípravku proti rakovině izolovaného ze sumek.

Zrod nového léčivého přípravku

Jedna z našich onkologických terapeutických oblastí se zaměřuje na mnohočetný myelom, nevyléčitelnou rakovinu krve, která začíná v kostní dřeni a pro kterou je typické nadměrné množství abnormálních plazmatických buněk.

  • Mnohočetný myelom postihuje především starší lidi (nad 65 let věku).
  • Mezi symptomy patří bolesti kostí, chudokrevnost, únava a častější infekce.
  • Mnohočetný myelom lze v současnosti léčit pomocí inovativních léků.
  • Další oblastí onkologie, které věnujeme své úsilí, je léčba karcinomu prostaty.
  • Karcinom prostaty: nové možnosti
  • Na karcinom prostaty celosvětově každý rok umírá více než 250 000 tisíc mužů.
  • Onemocnění má chronický průběh a i v pokročilých stadiích je možné pacientům prodloužit život a zmírnit symptomy onemocnění pomocí nových léků
 
Věděli jste?

Janssen připravil webové stránky, na kterých pacienti a jejich ošetřovatelé naleznou užitečné informace:

 
6 terapeutických oblastí

Pro pacienty aktivně vyvíjíme léčebné postupy v šesti důležitých terapeutických oblastech zdravotní péče:

Poskytujeme pacientům řešení pro jedny z nejzávažnějších onemocnění, které se na světě vyskytují. V Janssenu jsme připraveni poskytovat víc než jen léčebné přípravky a individuální léčbu. Nabízíme řešení v oblasti managementu onemocnění včetně spolupráce se odbornými organizacemi s cílem zajistit monitorování, prevenci a efektivní management zdraví.