Skip to main content

Search

da-kræft-ændrede-mit-liv

Da kræft ændrede mit liv. Ukendt og usynlig
I Danmark rammes omkring 2.400 mennesker hvert år af én af de mere end 140 forskellige former for kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet. Mange af disse kræftformer rammer så få, at de fleste af os aldrig har hørt om dem. Denne bog er blevet til for at skabe større synlighed omkring disse sygdomme.

Bogen indeholder ti personlige fortællinger. Hver fortælling giver indblik i livet med en sjælden kræftdiagnose, sygdommene og ikke mindst i de eftervirkninger, der følger af den medicinske behandling. Derudover giver fortællingerne indsigt i de daglige udfordringer med at få forståelse og anerkendelse af den byrde, som alvorlig kræftsygdom udgør, og i de medvirkende patienters og pårørendes ukuelige livslyst, optimisme og vilje til at leve og få det bedste ud af hver eneste dag – uanset, hvor mange der venter forude.

Udover patient- og pårørendehistorier indgår også interviews med en psykolog, en sygeplejerske og en lægefaglig ekspert, der hver især bidrager med deres viden om disse sygdomme og deres konsekvenser.

Bogen, som er blevet til på initiativ af Janssen-Cilag A/S, henvender sig til alle, der har kræft i blodet, knoglemarven og lymfesystemet tæt inde på livet, og til andre, der søger viden om at leve med disse sygdomme. Formålet er at skabe større synlighed og kendskab til de personlige, psykiske, fysiske, sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som følger med diagnosen.

Du kan bestille bogen ved at skrive til [email protected]

Læs nogle af de personlige fortællinger her