Skip to main content

Search

Kræftbekæmpelse kræver samarbejde

Kræftbekæmpelse kræver samarbejde

– For at kunne helbrede flere og forbedre livet for alle, der lever med kræft, kræves en lang samarbejdskæde mellem industrien, sundhedssektoren og den akademiske verden, som går over både professions- og landegrænser, siger Kristina Sandström, medicinsk chef for Janssen i Norden.

Janssen fortsætter med at ekspandere inden for onkologi. Aktuelle kræftområder er prostatakræft, myelomatose og kronisk lymfatisk leukæmi. Visionen er at forvandle kræft til en sygdom, som kan helbredes eller forebygges.

– Megen af vores fremtidige forskning ligger inden for immunonkologi kombineret med nye, målrettede behandlinger, som giver en mere effektiv behandling og dermed skader resten af kroppen mindre end de traditionelle behandlinger, fortæller Kristina Sandström.

En stor og vigtig del af virksomhedens forskning handler også om at finde biomarkører, som kan give en idé om, hvilken kræftform der har ramt den pågældende person.

– Biomarkører er et værktøj, der anvendes for at kunne give den pågældende patient den rigtige behandling lige fra begyndelsen. Det kræver dog, at sundhedssektoren faktisk er rustet til at tage disse prøver og foretage de nødvendige profileringer, for at nye innovationer hurtigt skal komme patienterne til nytte. På nuværende tidspunkt er der forskel på den typebestemmelse af tumorer, der udføres på et forskningslaboratorium og i klinisk praksis.

Åben kultur
For at bygge bro over den nuværende videnskløft er det nødvendigt at samarbejde på tværs af flere sektorer.–Der er en stor interesse og teoretisk åbenhed over for samarbejdemellem industrien, sundhedssektoren og den akademiske verden. Men spørgsmålet er, hvordan det skal fungere i praksis. For os som medicinalvirksomhed er det ikke nok blot at forske og skabe innovation. Vi er ligesom de øvrige aktører nødt til at tage et større ansvar. Tiderne har forandret sig inden for lægemiddelindustrien, som er gået fra en protektionistisk kultur til den indstilling, at åbenhed og samarbejde er nødvendige forudsætninger for fremgang.

Et sigende eksempel er Janssens samarbejde med Yale School of Medicine i USA og projektet YODA (Yale School of Medicine Open Data Access), hvor virksomheden stiller sine kliniske forskningsresultater til rådighed for andres videre forskning.

– En åben forsknings- og innovationskultur er vigtig for hurtigere at nå længere på vores rejse mod helbredelse af kræft. Vi vil vokse i takt med omgivelserne, for at vores innovationer skal komme flere mennesker til gode og i sidste ende få et samarbejde retur, der kan være et værdifuldt tilskud til vores pipeline.

Kliniske tests
Kliniske tests er en vigtig del af Janssens nordiske virksomhed.

– Med hjælp af kliniske test opbygges en viden om, hvordan vi forbedrer nutidens behandlingsmetoder til fremtidens patienter, siger Kent Bergfors, chef for forskning og udvikling hos Janssen i Norden.

I de senere år har virksomheden øget antallet af kliniske tests i Sverige.

– Vi har på kort tid fordoblet både antallet af medarbejdere og undersøgelser. Vi har den udfordring, at sundhedssektoren får og kan afsætte tid til at deltage i kliniske tests. Det skal også blive nemmere for patienterne at finde oplysninger på internettet om at deltage i kliniske tests. I øjeblikket har Janssen cirka 40 igangværende kliniske tests i Sverige, hvoraf halvdelen er inden for onkologi.

– Der er en stor bredde i de undersøgelser, der gennemføres, både om udviklingsfasen og på tumorområdet. Ser vi fem år frem i tiden, regner jeg med, at flere af de produkter, vi arbejder med i dag, er tilgængelige i klinisk praksis, hvilket betyder, at mange kræftpatienter får en betydelig bedre behandling end den, der er mulig i dag.

Kent Bergfors har selv en fortid i sundhedssektoren og har arbejdet med kliniske tests siden begyndelsen af 1990'erne.

– Min drivkraft er den samme som dengang, nemlig at få lov til at være med til at finde nye løsninger, der er en forbedring for patienterne. Det er patientplejeområdet, der generelt driver både mig og virksomheden fremad. Takket være Janssens omfattende medicinske forskning kan vores løsninger lindre, bremse eller helbrede nogle af verdens mest alvorlige sygdomme.

*Artiklen er hentet fra Radiumhemmets Forskningsfonders årlige tidsskrift.
http://radiumhemmetsforskningsfonder.se