Skip to main content

Search

om-personlig-medicin

I fokus

I fokus

Personlig medicin
På vej væk fra ”one size fits all”

Indtil for nylig har vi talt om behandling ud fra et syn, hvor én behandling af en given sygdom passer til hele befolkningen. Det betyder, at patienter grundlæggende vil få den samme behandling som patienterne før dem. Nogle patienter kan opleve at få et godt resultat af behandlingen, mens andre ikke gør. Hvorfor? Fordi vi reagerer forskelligt på behandling afhængig af vores gener, sygdomsforløb, livsstil og miljø.

I dag har forskerne en større forståelse af sammenhængen mellem vores egen biologi og risikoen for at få forskellige sygdomme. Den øgede viden og indsigt fører til mere specifikke lægemidler og behandlingsformer, hvilket forbedrer patienternes udbytte af behandlingen. I stedet for at tale om behandling i relation til hele befolkningen bliver vi nødt til at tale om personlig medicin. Vi må altså bevæge os væk fra ”one size fits all” tankesættet, hvor én behandling skal passe til alle, og hen mod et mere individuelt syn på, hvordan patienten skal behandles.

 
       

Hvad er personlig medicin?

Personlig medicin (også omtalt som præcisionsmedicin) betyder en skræddersyet behandling til den individuelle patient alt efter hans eller hendes genetiske profil. Alt i alt handler det om at vide så meget som muligt om patienten og hans eller hendes samlede arvemasse – også kaldet genom – så man kan målrette behandlingen sikkert og virkningsfuldt. Dertil kommer anden værdifuld viden om patienten.

Brugen og udviklingen af målrettede behandlinger vil medføre en mere effektiv brug af lægemidler og en mindre risiko for bivirkninger. I fremtiden er perspektivet ikke bare at behandle patienten, men at forhindre sygdommen i overhovedet at udvikle sig.

Hvis du vil vide mere om personlig medicin og hvilke initiativer, der er sat i værk i Danmark, anbefaler vi, at du besøger Danske regioners hjemmeside.

 

Janssens holdning - Personlig medicin

”Vi tror på, at fremtiden inden for det medicinske område ikke handler om blot at forsøge at behandle eksisterende tilstande, men at helbrede og forhindre sygdomme i at opstå.”

Takket være ny avanceret teknologi og diagnostik kan vi registrere biomarkører, der kan vise, om en person har anlæg for en given sygdom. Dermed får vi meget bedre muligheder for at forebygge.

For at opfylde Janssens vision om bedre forebyggelse er det imidlertid nødvendigt, at beslutningstagerne forstår fordelene ved personlig medicin både fra samfundets og patientens perspektiv, så man kan skabe en fungerende behandlingsmodel.

Vi skal også sikre, at vi har værktøjerne, teknologierne og kompetencerne til at gennemføre den nødvendige forskning. Janssen har har på et globalt plan etableret en organisation, der beskæftiger sig med diagnostik. Formålet er at give behandlere adgang til diagnostiske teknologier og løsninger, så de kan opdage sygdomme tidligere, intervenere hurtigere og potentielt forebygge samt overvåge behandlingen af sygdomme.

For mere information besøg janssen.com.