Skip to main content

Search

Sådan behandles CLL

 
Sådan behandles CLL

Kemoterapi
Kemoterapi er behandling med cytotoksiske stoffer, der standser kræftcellers deling og forhindrer spredning.

 

Antistoffer
Antistoffer er proteiner, som er udviklet til præcist at ramme molekyler, der sidder på kræftcellernes overflade. Derved svækkes eller dræbes kræftcellerne.

Kombination af kemoterapi og antistoffer
For en stor del patienter vil behandlingen for CLL bestå af en kombination af kemoterapi og antistoffer.

Stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation)
Ved stamcelletransplantation erstatter man patientens knoglemarv (stamceller) med en rask donors. Det bruges især hos yngre patienter, hvor andre behandlingsmuligheder har været forsøgt.

 

Forsøgsbehandling
Nogle patienter kan tilbydes deltagelse i kliniske studier, hvori der ofte indgår nye og eksperimentelle behandlingsformer.

 

Målrettet biologisk behandling
Målrettet biologisk behandling angriber et bestemt mål i kræftcellerne. Denne type behandling tages som piller.

 

CLL-behandling afhænger af symptomerne, og hvor fremskreden sygdommen er. Hvis man har CLL uden symptomer, og hvis sygdommen er på et lavt stadie, er behandling ofte ikke nødvendig.