Skip to main content

Search

Sådan behandles myelomatose

 

Sådan behandles myelomatose
Antistoffer
Antistoffer er proteiner, som er udviklet til præcist at ramme molekyler, som sidder på kræftcellernes overflade. Derved svækkes eller dræbes kræftcellerne.
Forsøgsbehandling
Nogle patienter kan tilbydes deltagelse i kliniske studier, hvori der ofte indgår nye og eksperimentelle behandlingsformer. Dette foregår efter nøje fastlagte krav og detaljerede protokoller.
Højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation
Med kemoterapi kan man bremse kræftcellernes deling og dermed kræftens spredning. Man kan forbedre overlevelsen for yngre patienter, hvis man kombinerer højdosis kemoterapi med transplantation af stamceller fra patientens egen knoglemarv.
Immunmodulatorer
Immunmodulatorer er stoffer, der regulerer funktionen af immunsystemet.
 
HDAC-hæmmere
En histone deacetylase hæmmer blokerer kræftcellernes vækst og nedsætter antallet af kræftceller.
 
Proteasomhæmmere
Proteasomet spiller en vigtig rolle i reguleringen af cellers funktion og vækst. En proteasomhæmmer dræber kræftceller ved at påvirke cellernes funktion.
Strålebehandling
Strålebehandlinger anvendes typisk lokalt, hvor der forekommer smerter, og hvor knoglerne er svækkede
 
Symptomdæmpende behandling
Typisk behandling af smerter på grund af sygdommens angreb på knoglevævet.
 
 

Myelomatosebehandling afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er, og kan variere fra person til person. Nye og bedre behandlingsmuligheder har i høj grad forbedret udsigterne ved sygdommen. De fleste med myelomatose kan i dag forvente at leve i årevis. Der er dog endnu ikke fundet nogen helbredende behandling af sygdommen, men der forskes intensivt i det.