Skip to main content

Search

immunologi

Immunologi

Immunologi

Yes

Sådan arbejder vi med immunologi

Autoimmune sygdomme har ofte en markant effekt på en persons livskvalitet. Årsagen er, at sygdommene opstår periodevist i livet – men det er vanskeligt at forudse, hvornår. Udover, at man som patient med en autoimmun sygdom går i uvished omkring, hvornår sygdommen rammer hårdest, så er det heller ikke altid synligt for omgivelserne, at en person lider af en autoimmun sygdom.

"Selvom der er sket fremskridt i behandlingen af immunologiske sygdomme, er det stadig et stort behov for flere effektive lægemidler til behandling af disse sygdomme. Det er vores mål at forbedre diagnosticeringen af disse sygdomme, at give patienterne hurtig adgang til behandling og fortsat forske i ny, effektiv medicin."

I Janssen har vi en vision om at forstå, hvad det er, der sætter gang i de inflammatoriske og autoimmune processer, som gør, at immunsystemet begynder at angribe kroppens eget væv og celler.

Målet er at øge viden om sygedommene for bedre at kunne udvikle ny lægemidler og fremtidige behandlingsmuligheder, som virker for den enkelte patient. For at lykkedes med dette er forskning og kliniske forsøg afgørende, fordi vi herigennem opnår mere viden om selve sygdommen, og hvordan den reagerer på nye behandlinger.

Eksempler på autoimmune sygdomme er f.eks. psoriasis og Crohns sygdom, som begge er sygdomme, der kan have meget forskellig karakter fra patient til patient. Derfor kan det være kompliceret at finde en behandlingsmulighed, der virker for alle.

 

Crohns Sygdom

Crohns sygdom er en kronisk inflammatorisk tarmsygdom, der påvirker mavetarmkanalen. I Danmark er antallet af personer med Crohns sygdom stigende – og i dag er der cirka 18.000 danskere med sygdommen. Der diagnostiseres omkring 600 nye patienter om året med sygdommen i Danmark.1

 

Psoriasis

Psoriasis er en kronisk autoimmun hudlidelse, som danner skællende, røde og kløende pletter på huden. Sygdommen er arvelig, men der skal ofte være en udløsende faktor, før den bryder ud. I Danmark har cirka 4-6% af befolkningen psoriasis. 2

 

Psoriasisgigt

Psoriasisgigt er en kronisk inflammatorisk sygdom, der påvirker både hud og led og kan forårsage smerte, hævelse og stivhed i leddene. Psoriasisgigt hænger sammen med hudlidelsen psoriasis, idet 70% af personer med psoriasisgigt allerede har hudsygdommen.3

 

Relateret indhold

 
 
 

Forskning og innovation

At være fremadsynet og innovativ har altid været kernen i det, vi gør i Janssen. Og forandring og innovation starter ofte i forskning.

 
 

Information om medicin

Har du spørgsmål til dit lægemiddel, ønsker du at rapportere bivirkninger eller har du andre forespørgsler?

Læs mere her
 
 

Til sundhedsprofessionelle

Arbejder du med sundhed? På Janssen Medical Cloud finder du en bred vifte af information til sundhedspersonale, der kan være nyttig i dit arbejde.

EM-137509

Kilder:
1. Inflammatorisk tarmsygdom - Patienthaandbogen på sundhed.dk
2. Psoriasis - Lægehåndbogen på sundhed.dk
3. Psoriasisgigt - Patienthåndbogen på sundhed.dk