Skip to main content

Search

Miks on vaja makstavate tasude avalikustamise koodeksit?

Miks on vaja makstavate tasude avalikustamise koodeksit?

Janssen on esirinnas uuenduslike ja mõnikord elutähtsate ravimite pakkumises, tuginedes meie teadustööle ning koostööle arstide, arstiteadlaste, haiglate ja teiste tervishoiutöötajate ning -organisatsioonidega Selle koostöö tagajärjel on patsiendid saavutanud suurepäraseid tulemusi.

2013. aasta juunis kinnitas Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (EFPIA) ametlikult „Farmaatsiaettevõtetelt tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele üleantavate väärtuste avalikustamise koodeksi“, et toetada ravimifirmade ja tervishoiutöötajate või -organisatsioonide vahelise koostöö käigus väärtuste üleandmise (tasude maksmine, koolituskulude hüvitamine jms) iseregulatsiooni.

„Ülevaade farmaatsiatööstuse ja tervishoiuvaldkonna koostööst“

2016. aasta juunis avalikustas Janssen koos teiste EFPIAsse kuuluvate farmaatsiaettevõtetega 2015. aasta jooksul üle antud väärtused, näiteks tervishoiutöötajatele hariduskohtumistest osavõtmiseks makstud majanduslikud toetused, Janssenile osutatud teenuste eest tervishoiutöötajatele makstud tasud ja tervishoiuorganisatsioonidele makstud stipendiumid. Julgustasime innukalt tervishoiutöötajaid, kellega tegime koostööd, nõustuma oma isiklike andmete avalikustamisega ja meil on väga hea meel, et suurem osa neist tegigi seda. Meie eesmärk on ergutada veelgi rohkem tervishoiutöötajaid astuma meiega ühte sammu liikumisel suurema läbipaistvuse poole: oleme veendunud, et sellise suhtluse läbipaistvus toob kasu kõigile, sh tervishoiutöötajatele, sest see on kooskõlas avalikkuse sooviga suurema selguse järele ning kinnitab, et sellised suhted teenivad patsientide huve, aidates meditsiinivaldkonnas teha teadlikumaid otsuseid ja kasutada ravimeid veelgi paremini.

Janssen toetab täielikult väärtuse üleandmise avalikustamist. EFPIA avalikustamiskoodeks (ja juhendid, mille koostab igas riigis farmaatsiatööstuse ühendus) on aidanud oluliselt parandada läbipaistvust seoses farmaatsiaettevõtete ja meditsiiniringkondade vaheliste suhete finantsaspektidega. Need suhted on vajalikud meditsiini pidevaks arenguks, et anda patsientidele aina paremaid tulemusi.