Skip to main content

Search

Digital twins

Digitaalinen kaksonen avuksi sairauksien ennakoimiseen ja ennaltaehkäisyyn
”Digital twins” eli digitaalinen kaksonen voi viedä meitä askeleen – tai jopa useamman – lähemmäs kohti maailmaa ilman sairauksia. Teknologian hyödyntämisen yleistyminen vaatii vielä paljon kehitystyötä, mutta tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Digitaalinen kaksonen tarkoittaa digitaalista kopiota fyysisistä prosesseista, ihmisistä, paikoista, järjestelmistä tai laitteista. Digitaalisia kaksosia voidaan tehdä esimerkiksi tehtaista tai niiden laitteista, jolloin laitteiden kuntoa ja tehtaiden tuotannon toimivuutta voidaan seurata ja valvoa fyysisen paikan sijaan kätevästi digitaalisen kaksosen kautta.

Terveydenhuollossa digitaalinen kaksonen on mallinnus ihmisestä ja hänen terveydentilastaan. Digitaalinen kaksonen rakennetaan esimerkiksi tietokoneelle tai älypuhelimeen, ja tämä avaa jännittäviä mahdollisuuksia myös terveystietoiselle kuluttajalle: periaatteessa digitaaliseen kaksoseen voisi syöttää dataa esimerkiksi aktiivisuusrannekkeesta, älyvaa’asta ja laboratoriotuloksista, jolloin se heijastaisi henkilön omaa terveydentilaa. Ammattilaisten käytössä digitaalinen kaksonen voi mallintaa isojen väestöjen terveydentilaa yksilöllisesti.

Patrick Loerchin, Global Head Data Sciences & Prevention Biomarkers,
Janssen World Without Disease Accelerator, mukaan digitaalisten kaksosten rooli terveydenhuollossa on tulevaisuudessa merkittävä.

”Autot, joilla ajamme, osaavat nykyään seurata renkaiden paineita ja varoittaa meitä jo kauan ennen renkaan puhkeamista. Ihmisen digitaalinen kaksonen mahdollistaa sen, että pystymme datan ja koneälyn avulla seuraamaan erilaisia terveydentilaan liittyviä mittareita ja huomaamaan sairaudet jo ennen niiden puhkeamista,” kertoo Loerch. Ajatuksena onkin, että digitaalista kaksosta käyttämällä voitaisiin mallintaa, miten yksilöön vaikuttavat riskitekijät kuten riskigeenien variantit, ympäristötekijät sekä elämäntavat edistävät piilevän sairauden puhkeamista.

 

Konseptista käytäntöön

Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen terveydenhuollossa puhututti myös Helsingissä 11.-13.6.2019 järjestetyssä HIMMS Europe -konferenssissa. Helsinki Business Hubin järjestämässä Digital Twins – paneelikeskustelussa kävi ilmi, että konseptia on jo päästy kokeilemaan muutamissa uraauurtavissa projekteissa. Paneelikeskusteluun osallistuivat Patrick Loerch (Janssen), Timo Miettinen (FIMM) Markus Leskinen (HUS), Jukka Lähesmaa (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä Juho Paaso (BC Platforms).

Esimerkiksi Helsingin yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden klinikalla on luotu digitaalinen mallinnus, jossa seurataan sepsikseen eli verenmyrkytykseen liittyviä arvoja ja riskitekijöitä. Mallinnuksen avulla vastasyntyneiltä on pystytty havaitsemaan sepsis jo 24 tuntia ennen kuin kliiniset oireet ovat ilmenneet.

Paneelikeskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että digitaalinen kaksonen on tärkeä ja hyödyllinen teknologia terveydenhuollolle. Matkan varrella on kuitenkin vielä useita haasteita, jotka tulee ratkaista. Tällä hetkellä Suomessa on paljon terveydenhuollon dataa, mutta varsinaisia alustoja ja teknologioita, jotka muuttavat tämän datan hyödylliseen muotoon, ei ole vielä kehitetty.

Nyt tärkeintä onkin laadukkaan datan kerääminen ja yhteistyömahdollisuuksien luominen eri toimijoiden välille. Digitaalisten kaksosten yleistyminen vaatii myös sen, että sen toimivuutta testataan laajassa ja systemaattisessa kliinisessä tutkimuksessa, joka selkeästi osoittaa konseptin hyödyt.

 

Janssenin tärkeä tavoite

Kun sairaus pystytään huomaamaan jo ennen oireiden alkamista, voidaan potilaan tarkka seuranta ja tietyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet aloittaa hyvissä ajoin. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa myös sen, että voimme ennakoida ja mallintaa, miten erilainen hoito tehoaa tietyllä potilaalla ja tietyissä olosuhteissa. Pidemmällä aikavälillä tämä mahdollistaa siirtymisen sairauksien hoitamisesta terveyden ylläpitoon, mikä on Janssenille tärkeä tavoite.

”Janssen on äärimmäisen hyvässä asemassa digitaalisten kaksosten kehittämistä ajatellen, sillä meillä on laaja osaaminen lääketieteellisten tuotteiden sekä laitteiden ja myös kuluttajalähtöisen kehittämisen parista”, toteaa Loerch.