Skip to main content

Search

Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu vuosittain n. 5000 potilasta. Maailmanlaajuisesti se on toiseksi yleisin kuolemaan johtava syöpätyyppi. Eturauhassyöpä on nimensä mukaisesti eturauhasen syöpä, joka kasvaa yleensä hitaasti ja on taudin alkuvaiheessa oireeton tai vähäoireinen. Eturauhassyövän tavallisimpia oireita ovat tihentynyt virtsaamistarve, virtsaamishankaluudet ja – kivut, sekä verivirtsaisuus. Lisäksi voi ilmetä impotenssia, väsymystä, ruokahaluttomuutta ja yleiskunnon laskua1

Eturauhassyövän synnyn kaikkia syitä ei tunneta, mutta riskitekijöitä ovat mm. ikä, ylipaino, tupakointi ja perintötekijät. Sairastuneiden keski-ikä on noin 70 vuotta.2

Osa eturauhassyövistä on aggressiivisia ja leviävät nopeasti. Paikallisen eturauhassyövän ennuste on hyvä, ja 5 vuoden elossaoloennuste on lähes 100 %, kun taas aggressiivisen, etäpesäkkeitä lähettävän eturauhassyövän vastaava elossaoloennuste voi olla vain noin 30 %. Uusien lääkkeiden ja diagnosoinnin kehittymisen myötä eturauhassyövän kuolleisuus on kuitenkin laskussa.3

Paikallisen ja paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoitovaihtoehtoja ovat aktiivinen seuranta, eturauhasen poistoleikkaus, sädehoito tai hormonihoito. Levinnyttä eturauhassyöpää, johon perinteinen hormonihoito ei enää tehoa, voidaan hoitaa hormonihoidoilla sekä solunsalpaajilla.2

Viitteet:
1. Suomen Syöpäpotilaat Ry. Eturauhassyöpäpotilaan opas. http://syopapotilaat-fi-bin.directo.fi/@Bin/ffc5f3b641b0f2b33eadc77cf621...
2. Käypä hoito –suositus. Eturauhassyöpä. 2014. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi11060.
3. American Cancer Society (ACS). (2015) Survival rates for prostate cancer. http://www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cance....
Lisää tietoa:

PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry