Skip to main content

Search

Vaikuttavuuspuheista tekoihin

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Vaikuttavuuspuheista tekoihin

Johnson & Johnson haluaa edistää siirtymistä kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. Tällä hetkellä terveydenhuollossa keskitytään usein kuitenkin työsuoritteiden, kuten vastaanottokäyntien, määrän mittaamiseen tai yksittäisten kuluerien minimointiin. Tällä voidaan  lyhyellä tähtäimellä saavuttaa säästöjä, mutta uskomme, että resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin.

On aika kääntää huomio terveydenhuollon aikaansaamiin vaikutuksiin potilaan terveydessä ja hyvinvoinnissa.

Siirrytään siis yhdessä puheista tekoihin. Rethinking health -verkkokurssi antaa perehdytyksen vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon. Kurssi on ilmainen ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Löydät sen täältä.