Skip to main content

Search

kansainvalinen-naistenpaiva-2024

Sukupuoli ei määritä kyvykkyyttä

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta vuodesta 1911 lähtien vuosittain naisten sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja poliittisten saavutusten tunnustamiseksi sekä näihin liittyvien oikeuksien edistämiseksi. Päivä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä.

Oma polkuni toimitusjohtajana alkoi jo opiskeluaikoina, 24-vuotiaana. Sittemmin ala vaihtui lääketeollisuuteen ja vastuut kasvoivat. Toimitusjohtajaksi lääketeollisuudessa minut valittiin ensimmäisen kerran 35-vuotiaana. Tuohon aikaan valinta ei ollut itsestäänselvyys, sillä luontaisempaa olisi varmasti ollut valita henkilö, joka olisi ikänsä ja sukupuolensa perusteella "sopinut paremmin joukkoon". Naisjohtajuuteen on kuulunut ennakkoluulojen kohtaaminen, jotka ovat ilmentäneet syvään juurtuneita käsityksiä sukupuolirooleista. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että pätevyyttä ja johtajuutta on saatettu kyseenalaistaa pelkästään sukupuolen perusteella.

Vaikka Suomessa on sittemmin kuljettu yhdenvertaisuuden edistämisessä eteenpäin, emme vielä ole perillä. Tänäkin päivänä naisjohtajien täytyy usein todistaa osaamisensa ja päättäväisyytensä toistuvasti, enemmän kuin mieskollegoidensa. Lisäksi, kun pyritään tasapainottamaan työ- ja perhe-elämää, naiset kohtaavat olettamuksia, jotka asettavat heidät eriarvoiseen asemaan verrattuna miehiin.

Perhe-elämän ja työelämän yhteensovittaminen voi olla monelle naiselle haastavaa, etenkin kun yhteiskunnalliset odotukset ja perinteiset roolit asettavat ylimääräistä painetta. Monessa perheessä naiset kantavat suuren osan kotitöistä ja lastenhoitovastuusta, mikä voi rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan edetä urallaan tai omistautua työlleen samaan tapaan kuin miehet. Yritysten ja yhteiskunnan on tärkeää tunnistaa nämä haasteet ja tukea naisten urakehitystä tarjoamalla joustavia työaikoja, etätyömahdollisuuksia ja tasapuolista vanhempainvapaata.

Omat kokemukseni, alkaen urani alusta nuorena johtajana ja jatkuen äitinä, on saanut minut pohtimaan, millä tavalla haluaisin tuoda sukupuoltenvälistä yhdenvertaisuusteemaa esille myös kotona. Ehkä tärkeimpänä, haluan olla esimerkkinä ja näyttää sekä pojalleni että tyttärelleni, että sukupuoli ei määritä kyvykkyyttämme, unelmiamme tai sitä, mihin meillä on mahdollisuus elämässä. On tärkeää opettaa, että kunnioitus, empatia ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka ohjaavat meitä kaikissa ihmissuhteissamme ja päätöksissämme. Tämä pätee tietysti myös siihen, että millaista kulttuuria haluan olla edistämässä töissä esihenkilönä ja johtajana. 

Sukupuoltenvälinen tasa-arvo työelämässä vaatii aktiivisia toimia kaikilta organisaation tasoilta. On tärkeää luoda työympäristöjä, jotka tukevat ja arvostavat yksilöiden erilaisuutta ja mahdollistavat kaikkien työntekijöiden täyden potentiaalin hyödyntämisen. Kun 41-vuotiaana aloitin Janssenin maajohtajana Suomessa, oli hienoa huomata kuinka täällä Johnson & Johnsonilla olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja tarjoamaan tasavertaiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille.

Johnson & Johnsonilla naisten asema on keskeinen osa yrityskulttuuriamme. Tiedostamme, että lääkealalla on vielä paljon tehtävää sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Olemme ottaneet käyttöön useita aloitteita, kuten Women's Leadership Initiative (WLI), joka tukee naisten urakehitystä ja tarjoaa resursseja henkilökohtaiseen kasvuun. Näiden toimien avulla pyrimme varmistamaan, että kaikki naiset voivat saavuttaa tavoitteensa ja edetä urallaan ilman sukupuoleen perustuvia esteitä.

Hyvää naistenpäivää kaikille! Tänään juhlimme kaikkia naisia ja huolehdimme siitä, että edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa jatkossakin – niin työelämässä kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8.3. Nina Ekholm-Wenberg on Janssen Suomen maajohtaja.

CP-441792