Skip to main content

Search

Krooninen lymfaattinen leukemia

Krooninen lymfaattinen leukemia

Krooninen lymfaattinen leukemia

KLL  

Krooninen lymfaattinen leukemia, eli KLL, on yleensä hitaasti etenevä verisyöpä.1 Sairaus diagnosoidaan Suomessa vuosittain noin 300 henkilöllä2, joista 90 % on yli 50-vuotiaita.1 KLL löydetään usein potilaalta sattumalta.1 

KLL:ää voidaan hoitaa monella tavalla: solunsalpaajien ja CD20-vasta-ainehoidon yhdistelmällä (kemoimmunoterapia), B-solureseptoriestäjällä, BCL-2-estäjällä ja PI3K-estäjällä.3

KLL:n ennuste on parantunut koko ajan hoitomuotojen kehittymisen ansiosta.1 

Lähteet: 
  1. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00821 Viitattu 8.3.2022. 
  2. Suomen syöpärekisteri: https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/ Viitattu 8.3.2022.
  3. Krooninen lymfaattinen leukemia (KLL). Potilaan opas (2021). Julkaisija Suomen Syöpäpotilaat ry. https://www.syopapotilaat.fi/opas/kll-potilaan-opas/ Viitattu 6.4.2022.