Skip to main content

Search

Multippeli myelooman hoito

 

Myelooma ja hoitovaihtoehdot
Vasta-aineet
Vasta-aineiden on osoitettu tehoavan sairauteen, ja ne saattavat joissakin tapauksissa parantaa multippeli myelooman hoitojen tehoa. Vastaaineet ovat proteiineja, jotka on kehitetty kohdentumaan syöpäsolujen pinnalla oleviin molekyyleihin. Tämä joko heikentää syöpäsoluja tai tappaa ne.
Kliininen lääketutkimus
Joillekin potilaille saatetaan tarjota osallistumismahdollisuutta kliinisiin lääketutkimuksiin, joissa käytetään usein uusia ja kokeellisia hoitoja. Lääketutkimuksiin liittyy tarkkoja vaatimuksia, ja niissä noudatetaan yksityiskohtaisia tutkimussuunnitelmia.
Korkea-annoksinen solunsalpaajahoito ja kantasolusiirto
Solunsalpaajahoito voi estää syöpäsolujen jakaantumisen ja näin ollen syövän leviämisen. Nuorempien potilaiden parantumismahdollisuudet saattavat kasvaa, jos korkea-annoksinen solunsalpaajahoito yhdistetään potilaan omasta luuytimestä tehtävään kantasolusiirtoon.
Immunomodulaattorit
Immunomodulaattorit ovat aineita, jotka säätelevät immuunijärjestelmän toimintaa.
 
Histonideasetylaasin estäjät
Histonideasetylaasin estäjä on aine, joka säätelee solun toimintaa, kehitystä ja mahdollisia muutoksia.
 
Proteasomin estäjät
Proteasomi on tärkeä solun selviytymisen kannalta. Proteasomin estäjällä proteiinit saadaan kerääntymään soluun, mikä heikentää syöpäsolua tai tappaa sen.
Sädehoito
Sädehoitoa käytetään yleensä paikallisesti kipukohdassa ja luun heikentyneessä kohdassa.
 
Oireita lievittävä hoito
Tavallinen kivunhoito lievittää kipua, joka aiheutuu sairauden vaikutuksesta luukudokseen.
 
 

Multippeli myelooman hoito riippuu sairauden etenemisestä ja voi vaihdella henkilöstä riippuen. Uudet ja tehokkaammat hoitovaihtoehdot ovat parantaneet merkittävästi sairauden ennustetta. Tänä päivänä useimmat multippeli myeloomaan sairastuneet potilaat voivat elää useita vuosia. Vaikka sairauteen ei vielä ole löydetty parannuskeinoa, sairautta tutkitaan intensiivisesti uusien hoitojen löytämiseksi.

Viitteet:
1. Multippeli myelooma. Potilaan opas. Julkaisija: Suomen Syöpäpotilaat ry 2017. https://www.syopapotilaat. fi/opas/multippeli-myelooma-potilaan-opas/ (Haettu 15.11.2017)
2. Tietoa lääketutkimuksista. Lääketietokeskus. http://www.laaketutkimukset.fi/tietoa-laaketutkimuksista (Haettu 15.11.2017)
3. Syöpärekisteri. https://www.cancer.fi/@Bin/119530455/haema_inc_fi_dynamic.pdf (Haettu 2.10.2017)
4. Kumar SK, et al. Leukemia. 2014;28(5):1122-8