Skip to main content

Search

puheesta-tekoihin-2024

Puheesta tekoihin vaikuttavuusperustaisessa terveydenhuollossa  

Johnson & Johnsonin tavoitteena ovat terveydenhuollon resurssien entistä vaikuttavampi käyttö, paremmat hoitotulokset ja innovaatioiden hyödyntäminen. Terveydenhuollossa näitä voidaan edistää vaikuttavuusperustaisen ajattelun kautta. Johnson & Johnsonin lähestymistapa asiaan on hyvin käytännönläheinen.  

Vaikuttavuusperustaisella terveydenhuollolla tarkoitetaan hoitoprosessien optimointia, kun tavoitteena on potilaille oleellisten hoitotulosten parantaminen ja sen kautta terveydenhuollon resurssien entistä vaikuttavampi käyttö.  

Janssen on lähtenyt kehittämään vaikuttavuusperustaista terveydenhuoltoa pilottihankkeiden kautta. Luonnollisia kumppaneita tähän ovat HUS ja Helsingin yliopisto, joiden kanssa solmittiin puitesopimus yhteistyöstä vuonna 2022. 

”Helsingin yliopiston ja muiden kumppaneiden kanssa on jo kehitetty aiemmin Rethinking Health -kurssi sekä muita käytännönläheisiä aineistoja arvoperustaisen terveydenhuollon viemiseksi käytäntöön”, kertoo Johnson & Johnsonilla lääkkeiden markkinoille pääsystä ja yhteiskuntasuhteista vastaava Pekka Ihalmo.

Ensimmäinen puitesopimuksen osana toteutettu yhteisprojekti keskittyi kyvykkyyksien kehittämiseen. Siinä HUSin henkilökunnalle tarjottiin käytännönläheistä koulutusta vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon viemisestä käytäntöön, kiinteäksi osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa. 

Kurssikokonaisuus perustui vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon teorian ja esimerkkien esittelyyn. Tämän lisäksi kokonaisuuteen kuului ryhmätyönä toteutettava arkivaikuttavuuden kehittämismalli. Tämän avulla teoriaa päästään heti soveltamaan käytäntöön osallistujille tutussa potilasjoukossa. 

HUSissa yhteistyöstä vastasi arviointiylilääkäri Sami Pakarinen. Helsingin yliopistosta kouluttajiksi saatiin vaikuttavuusajattelun johtavat asiantuntijat  
apulaisprofessori Paulus Torkki ja professori Kristiina Patja.  

Jotta koulutuksesta tulisi mahdollisimman käytännöllinen, se rakennettiin yhden erikoisalan hoidon haasteiden ympärille. Taudiksi valikoitui multippeli myelooma. 

Mittarit syntyvät hoidon ja datan kohtaamispisteessä 

Koulutus HUSin ammattilaisille, käytännössä hematologeille ja tietohallinnon osaajille, tarjosi keskeisten määritelmien syvällisempää ymmärrystä: mitä tarkoitetaan vaikuttavuusperustaisella terveydenhuollolla sekä miten vaikuttavuutta voidaan mitata. 

”Tärkeää oli pohtia, miten ammattilaiset voivat tunnistaa omassa työssään mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta sekä miten vaikuttavuusajattelua voi edistää työyhteisössä niin, että asiat tulisivat osaksi päätöksentekoa ja hoitopäätöksistä entistä vaikuttavampia”, kertoo Johnson & Johnsonin neurotiede-liiketoiminnan vetäjä Otto Väänänen.

Osallistujille suositeltiin Rethinking Health -kurssin suorittamista joko ennakkoon tai koulutuksen aikana. Itse koulutus koostui kolmesta moduulista: ensimmäisellä kerralla käytiin läpi perusteet, toisella datan hyödyntäminen ja se, miten mittareita rakennetaan. Kolmannella kerralla pohdittiin sitä, miten asioita viedään eteenpäin omassa organisaatiossa.  

Jokainen tapaamiskerta alkoi kouluttajien alustuksella ja jatkui pienryhmissä tehdyllä harjoituksella.

”Kokonaisuuden päätyttyä kerättiin palaute, jonka perusteella koulutusta kehitettiin. Koulutuskokonaisuus on nyt myös konseptoitu, mikä mahdollistaa tarjonnan laajentamisen muille terapia-alueille ja mahdollisesti myös muille hyvinvointialueille”, Väänänen sanoo.  

Innovaatioiden hyödyt näkyväksi 

”Syy, miksi Johnson & Johnson on tässä mukana, on se, että meille on tärkeää, että innovatiiviset hoidot löytävät paikkansa potilaiden hoitopolulla. Uskomme, että vaikuttavuusperustainen ajattelu voi auttaa tässä: kun mitataan oikeita asioita eli kustannusten lisäksi myös hoitotuloksia ja potilaiden kokemuksia hoidosta, saadaan innovaatioiden hyödyt näkyviksi”, sanoo Johnson & Johnsonin Pipeline Access Manager Laura Pohjolainen.  
 
Hänen mukaansa suurin haaste vaikuttavuusperustaisen ajattelun käyttöönotossa onkin lääkäreiden kiireisessä arjessa, johon vaikuttavuusperustaisen toimintatavan käyttöönotto tuo lisää työtä. Lisäksi mittaaminen on haastavaa ja terveydenhuollon järjestelmät taipuvat siihen hitaasti.  
 
”On hienoa, että tästä huolimatta HUSista on löytynyt tahtoa lähteä asiaa kehittämään. Vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon saaminen vallitsevaksi toimintatavaksi vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta uskomme vahvasti, että se tapahtuu käytännön yhteistyön kautta”, Pohjolainen lisää. 

Koulutuskonsepti on vapaasti hyvinvointialueiden käytettävissä: Valmiit materiaalit ja vinkit koulutuksen toteutukselle ovat saatavilla Johnson & Johnsonin ja HUSin kautta. 

CP-454385