Skip to main content

Search

Samat ihmiset - uusi nimi

Samat ihmiset – uusi nimi

Janssen on nyt Johnson & Johnson. Meillä on uusi nimi ja punaisena erottuva brändi – mutta samat tutut ihmiset ja osaamisalueet.

Mitä tämä muutos siis käytännössä tarkoittaa?

Johnson & Johnson on yksi maailman suurimmista tutkimusta ja tuotekehitystä tekevistä terveysalan yhtiöistä. Maailmanlaajuisesti meitä J&J:läisiä työskentelee 130 000 kahdessa yksikössämme: J&J Innovative Medicine on lääkealan edelläkävijä, kun taas yrityksen toinen tukijalka, J&J MedTech, yhdistää biologiaa ja teknologiaa terveysteknologiaksi.

Suomi on Johnson & Johnsonille entistä kiinnostavampi maa investointien kohteena. Selkeä merkki tästä on se, että Suomi nostettiin viime vuonna J&J:n kliinisten tutkimusten ydinmaaksi. Etenkin yksittäisen suomalaisen potilaan näkökulmasta tämä on merkittävä edistysaskel, sillä kun panostuksemme kliinisiin lääketutkimuksiin Suomessa kasvavat, tarjoavat ne potilaille ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä uusimpien hoitojen pariin.

Valintaan vaikuttivat Suomen vahva ekosysteemi ja toimiva yhteistyö yliopistosairaaloiden ja lääkeyhtiöiden välillä. Meillä on huipputason tutkijoita, ja yhteiskunta voimakkaasti digitalisoitunut. Kansallinen rekisteröitymisaste on korkea, ja rekisterit ovat sähköisessä muodossa.

Muutoksemme J&J:ksi on hyvä uutinen myös kumppaneillemme! Johnson & Johnsonilla oli viime vuonna maailmanlaajuisesti sitoutuneena yli 3 miljardia dollaria1 erilaisiin strategisiin kumppanuuksiin ja ulkoisiin kasvumahdollisuuksiin. Uskon, että pystymme tarjoamaan jatkossa yhä monipuolisempia mahdollisuuksia yhteistyöhön myös Suomessa.

Työskentelemme potilasjärjestöjen, lääketieteen ammattilaisten sekä yliopistojen kanssa. Tavoitteenamme on edistää kliinisen tutkimuksen lisäksi myös siirtymistä kohti vaikuttavuusperustaista terveydenhuoltoa. Yhteistyö, jossa kumppaneinamme ovat HUS ja Helsingin yliopisto, näkyy tutkimuksina, kehitysprojekteina ja kahdensuuntaisina koulutuksina. Lisäksi J&J on ollut vuodesta 2019 lähtien mukana FinnGen-tutkimushankkeessa, ja olemme aktiivinen jäsen Lääketeollisuus ry:ssä.

Vastuullisuus on aina ollut osa J&J:tä

Olen ylpeä siitä, että saan johtaa Suomessa yhtiötä, jolla on niin vahva historia vastuullisuudessa. J&J:n perustivat kolme veljestä vuonna 1886 New Brunswickiin, jossa pääkonttorimme sijaitsee edelleen. Credomme, joka ohjaa toimintaamme tänäkin päivänä, kirjoitettiin jo yli 80 vuotta sitten. Uskon, että arvopohjamme ja vastuu, jota kannamme paitsi omista työntekijöistämme ja yhteisöistämme, mutta myös koko maapallosta, on mahdollistanut menestyksemme vuosikymmenestä toiseen.

Käytännössä tämä on näkynyt niin tasavertaisten perhevapaiden, työntekijöiden tasavertaisen kohtelun kuin vastuullisuusohjelmien kautta. Työntekijöidemme on mahdollista käyttää työaikaansa vapaaehtoistyöhön, ja Suomessa osallistummekin vapaaehtoisina esimerkiksi SOS-lapsikylän ja PRIDE-tapahtuman toimintaan. Olemme lisäksi vastuullisuusverkosto Fibsin perustajajäseniä ja osallistumme kehitysmaiden tukemiseen.

Olen innoissani siitä, että kuljemme nyt J&J:n brändin alla sekä koko yhtiön lupauksesta, jonka mukaisesti tunnetta, tiedettä ja luovuutta yhdistämällä vaikutamme koko ihmiskunnan terveyteen. Suomen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että haluamme rakentaa Suomesta maailman terveimmän maan, jossa potilaat pääsevät viiveettä vaikuttavan hoidon piiriin. Toimintamme ydin on se, että tuomme osaamisemme avulla innovaatiot potilaiden saataville – eli Tieteestä Tosielämään.

CP-449655 4/2024