Skip to main content

Search

SOS-Lapsikylän

SOS-Lapsikylän nuoret hioivat työelämätaitoja viikonloppuleirillä

SOS-Lapsikylä ja Janssen käynnistivät vuonna 2015 yhteistyön, jonka tavoitteena on SOS -Lapsikylästä lähtevien nuorten tukeminen heidän aloittaessaan itsenäistä elämää - erityisen kriittinen vaihe nuoren elämässä. Tammikuussa 2018 Janssenin vapaaehtoiset Tuija, Jonna, Emma ja Ritva järjestivät yhdessä SOS-lapsikylän, DNA:n ja MPS:n työntekijöiden kanssa toisen Boot Camp -viikonlopun SOS-Lapsikylien nuorille. Viikonlopun aikana keskityttiin työelämän perusteisiin, henkilökohtaisiin vahvuuksiin, hyvän ansioluettelon tekemiseen sekä työpaikkahaastattelussa onnistumiseen.

Osallistujien tuli lähettää hakemus Boot Camp -viikonloppuun ja halukkaita leiriläisiä löytyi yli kaksikymmentä. Ensimmäisenä päivänä keskusteltiin ryhmissä työsopimuksen kirjoittamisesta, työntekijän ja työnantajan velvollisuuksista ja työelämän lainalaisuuksista. Sen jälkeen nuoria pyydettiin pohtimaan omia vahvuuksiaan. Näitä vahvuuksia hyödynnettiin jokaisen osallistujan itsestään laatimassa ”hissipuheessa”, joka kirjoitettiin ja esitettiin Janssenin hississä ja jota hyödynnettiin myös ansioluetteloissa.

Toinen päivä avattiin MPS:n työhaastattelukoulutuksella: miten siihen valmistaudutaan, mitä itsestään kannattaa kertoa ja mitkä ovat kiellettyjä kysymyksiä. Sitten harjoiteltiin ryhmähaastattelua ja videohaastattelua. Lopuksi vapaaehtoiset haastattelivat kaikki nuoret läpi ja antoivat heille haastatteluista rakentavaa palautetta.

Toinen H’uraa Boot Camp sai osallistujilta erittäin paljon kiitosta: ”Opin tekemään ansioluettelon, käyttäytymään työhaastattelussa ja sain jopa uusia ystäviä.” Leirin onnistumista kuvasi myös se, että nuoret toivoivat, että samanlainen viikonloppu järjestettäisiin kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja kestoakin voisi pidentää yhdellä päivällä.

Janssenin työntekijät puolestaan kokivat saaneensa positiivisilta nuorilta valtavasti energiaa. Yhteistyötä jatketaan viikonlopun jälkeenkin, sillä osallistuneet nuoret voivat aina ottaa yhteyttä ja kysyä lisää käsitellyistä aiheista.