Skip to main content

Search

syövän ehkäisemisessä

Cancer interception – uusi aikakausi syövän ehkäisemisessä

Joka kolmas suomalainen sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään. Monen syöpätyypin ennuste on onneksi kehittyneiden diagnostiikka- ja hoitomahdollisuuksien vuoksi parantunut, ja myös vaikeiden tai parantumattomien syöpätautien kanssa eletään aikaisempaa pidempään. Olisiko meidän kuitenkin asetettava kunnianhimoisempi tavoite ja etsittävä ratkaisuja syövän pysäyttämiseen, jopa ennen kuin potilaalle kehittyy oireita?


Lääketieteellisen tutkimuksen, diagnostiikan ja teknologian kehitys tarjoaa meille jatkuvasti lisää edellytyksiä ymmärtää sairauksien syitä. Meidän on ymmärrettävä koko tapahtumaketju, jossa syövän esiasteeksi kehittynyt solu muuttuu pahanlaatuiseksi syöpäsoluksi. Lääkemolekyylejä voitaisiin tuolloin käyttää pysäyttämään syöpä lähtötilanteessa. Tämän tutkimuksellisen lähestymistavan nimi on cancer interception. Tässä lähestymistavassa on olennaista pystyä tunnistamaan ne henkilöt, joilla syövän esiaste kehittyy nopeasti pahanlaatuiseksi eli ne, joilla sairastumisriski on korkea.


Janssen perusti vuonna 2015 Disease Interception Accelerator –innovaatioryhmän, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään tautiprosesseja ja kehittämään yksilöllisiä ratkaisuja sairauksien ehkäisemiseksi. Ryhmä pyrkii tunnistamaan ne biomarkkerit, joiden perusteella sairaus voidaan tunnistaa ennen kliinisten oireiden alkamista ja löytämään keinot, joilla sairauden eteneminen voidaan pysäyttää.

 

 

Syövän pysäyttäminen merkitsee uutta aikakautta syövän etenemisen ehkäisyssä, missä yksilöllisillä ratkaisuilla päästään parhaisiin lopputuloksiin. Pyrimme Janssenilla tekemään syövästä hallittavissa olevan, jopa parannettavan sairauden. Keskitymme tutkimustyössä etsimään uudenlaisia ratkaisuja syöpiin, joiden hoitovaihtoehdot ovat rajalliset. Syvennymme hematologisiin syöpiin, eturauhassyöpään ja keuhkosyöpään. Yritämme lisäksi mennä vielä askeleen pidemmälle ja pysäyttää syövän etenemisen ennen kuin se saa otteen elimistöstä.

Jokaisella syöpäpotilaalla on omanlaisensa taival, joka sisältää niin suuria kuin pieniäkin kamppailuja matkan varrella. Tahdomme olennaisesti muuttaa sitä kokemusta ja hetkeä, jolloin henkilö saa kuulla sairastavansa syöpää ja lisätä tietoisuuttaa siitä, että syövän voi voittaa ja sen kanssa voi elää.

Pekka Ihalmo, Ph.D.