Skip to main content

Search

tervetuloa-Janssenin-terveyspolitiikkakeskukseen

Tervetuloa Janssenin terveyspolitiikkakeskukseen

Terveyspolitiikkakeskuksessamme käsittelemme erilaisia terveyspoliittisia kysymyksiä. Tietoa löytyy yleisistä terveydenhoitoalan aiheista sekä tarkemmista hoitokohtaisista aiheista.

Innovation and the Economics of Healthcare: The case of Blood Cancer

Innovaatiot ovat keskeisessä asemassa terveydenhuollon laadun ja tulosten parantamisessa, mutta hallituksille ne merkitsevät kasvavaa menoerää. Taloudellisen paineen alla innovatiivisten hoitojen saatavuutta on päädytty rajoittamaan. Se on ymmärrettävää, mutta ei välttämättä tue pyrkimystä pienentää sairauksien kustannustaakkaa. Tämä verisyöpään painottuva raportti sisältää analyyseja syövän kustannuksista sekä innovatiivisten hoitojen vaikutuksista terveydenhuoltojärjestelmien muiden kustannusten lähteisiin sekä kokonaistalouteen.

Janssen sponsoroi hiljattain ECIPEn (European Centre for International Political Economy) huippukokousta.

Lataa raportti.

The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving

”The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving” on raportti, jonka Janssen EMEA on laatinut yhteistyössä useiden eurooppalaisten eturauhassyöpäpotilaiden yhdistysten kanssa. Siinä kerrotaan Euroopan laajuisesta tutkimuksesta, johon osallistui eturauhassyöpäpotilaita, heidän hoitajiaan ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Raportissa peräänkuulutetaan entistä suurempaa keskittymistä eturauhassyövästä kärsivien miesten elämänlaatuun liittyviin tarpeisiin Euroopassa. Se valottaa myös millaisia emotionaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä haasteita eturauhassyöpäpotilaiden, heidän hoitajiensa ja perheidensä elämään liittyy. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta tautia sairastavien elämänlaadun parantamisesta. Raportti on saatavana englanniksi.

Investing in the future of health

”Investing in the future of health” on interaktiivinen infografiikka, joka kertoo lääketieteellisen tutkimuksen ja kehitykseen sijoittamisen nykytilanteesta. Koska kustannukset ovat kasvaneet ja potilasmäärät lisääntyneet, terveydenhuollon rahoitusmalleja, saatavuutta ja innovaatioiden palkitsemistapoja on kehitettävä. Infografiikassa kerrotaan tutkimuksiin ja faktoihin perustuva tarina siitä, miten terveydenhuollon tutkimukseen sijoittaminen voi kantaa hedelmää, vaikka tiettyjen ehtojen on luonnollisesti täytyttävä. Raportissa esitellään tietoja sekä yksittäisistä EU-maista että EU:sta kokonaisuutena ja verrataan niitä Yhdysvaltojen tietoihin. Raportti on saatavana englanniksi.

Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting

”Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting” on Johnson & Johnson konserniin kuuluvan Ethiconin EIU:lta (Economist Intelligence Unit) tilaama raportti, jossa tarkastellaan ja arvioidaan eurooppalaisten valtioiden lihavuusongelman ratkaisemiseen tähtääviä toimia. Raportin tulokset perustuvat saatavana olevien tutkimusten arviointiin ja 19 syvähaastatteluun, joihin osallistui terveydenhuollon asiantuntijoita, lääkäreitä, tutkijoita ja päättäjiä. Raportti on saatavana englanniksi.