Skip to main content

Search

Innovaatiot, tutkimus ja kehitys

Innovaatiot, tutkimus ja kehitys

Janssen on osa Johnson & Johnson -konsernia. Yrityksellä on pitkät perinteet monien erilaisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tutkimuksesta ja kehityksestä

Janssen kehittää lääkkeitä esimerkiksi keskushermosto-, syöpä- ja infektiosairauksiin, immunologisiin sairauksiin sekä kivunhoitoon.

Panostamme parhaimpaan saatavana olevaan tutkimusosaamiseen, jotta voimme muuttaa perustavanlaatuisesti sitä, miten sairauksia hoidetaan. Monet lääkkeistämme kuuluvat WHO:n tärkeiden peruslääkkeiden listalle, joilla on erityistä arvoa yhteiskunnalle. Haluamme olla jatkossakin vahvasti mukana merkittävien lääketieteellisten tarpeiden ratkaisemisessa.

Oman organisaatiomme sisällä tekemämme tutkimuksen lisäksi teemme yhteistyötä myös sellaisten tutkijoiden ja yritysten kanssa, jotka jakavat visiomme. Olemme osa tutkimus- ja kehitysverkostoa, joka luo edellytykset paikalliselle yrittäjyydelle ja tieteelliselle osaamiselle. Lisäksi investoimme tieteellisiin suhteisiin sekä paikallisella että maailmanlaajuisella tasolla.

Lähentääksemme suhdettamme pohjoismaiseen Life Science -verkostoon olemme käynnistäneet kaksi tärkeää yhteistyöhanketta.

Ensimmäinen yhteistyöhankkeemme Johnson & Johnson Innovationin ja Karolinska Institutet Holding AB:n välillä pyrkii nopeuttamaan lupaavien tieteellisten löydösten kehittämistä ja tukemaan uusia Life Science -yrityksiä valmennuksen, rahoituksen ja asiantuntemuksen avulla. Toinen yhteistyöhanke rakentuu pohjoismaisen rekisteritutkimusperinteen varaan, ja tämä hanke toteutetaan Karoliinisen instituutin ja Janssenin välillä. Ohjelmassa tutkitaan uusia tapoja analysoida tietoja sellaisten tulosten mittaamiseksi ja havaintojen tekemiseksi, joita voidaan käyttää tulevaisuuden hoitomuotojen kehittämisessä.

"There are still many diseases for which there is no cure, and effective drugs must be found. Although we have contributed to the solutions for some of these problems, we will continue our research efforts, because so much more needs to be done."

DR. Paul Janssen