Skip to main content

Search

Tutkimukseen keskittyvä yritys

No
Janssen – tutkimukseen keskittyvä yritys
 • Janssen – tutkimukseen keskittyvä yritys
Janssen on yksi maailman innovatiivisimmista lääkeyrityksistä. Teemme runsaasti kliinistä tutkimusta sekä yhteistyötä lääkärien ja muiden hoidon antajien kanssa ympäri maailmaa. Tutkimus, potilasturvallisuus ja yhteistyö näyttelevät tärkeää osaa, kun kehitämme uusia innovatiivisia lääkkeitä ja tulevaisuuden hoitovaihtoehtoja.

Tutkimus on tärkeä osa Janssenin toimintaa ja teemme jatkuvasti työtä uusien lääketieteellisten tarpeiden tunnistamiseksi. Tavoitteenamme on yhdistää sekä yrityksemme sisältä että sen ulkopuolelta tuleva osaaminen. Vuonna 2015 Janssen investoi 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria maailmanlaajuiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Se vastaa 21 prosenttia kokonaismyynnistämme.

Lääkekehitys – pitkä ja monimutkainen prosessi

Uuden lääkkeen kehittäminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan sen markkinoille tulo kestää noin 12–14 vuotta. Prosessi on pitkä ja monimutkainen, koska siinä on harkittava, tutkittava ja tarkasteltava monia asioita.

Lääkekehitys jaetaan yleensä kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä eli prekliinisessä vaiheessa tunnistetaan lääkeaineet, jotka voivat tulla kyseeseen uuden lääkkeen kehittämisessä.

Toisen vaiheen muodostaa 4–5 vuotta kestävä kehitystutkimus, jossa varmistetaan, että tuote on riittävän vakaa testattavaksi pienellä määrällä ihmisiä.

Viimeisessä vaiheessa tehdään kliinisiä tutkimuksia, joissa lääkettä testataan ihmisillä. Kliiniset tutkimukset on jaettu kolmeen vaiheeseen, ja viranomaiset ja Janssen valvovat jokaista vaihetta tarkasti ennen kuin tutkimusta jatketaan.

Kaikki käynnissä olevat kliiniset tutkimukset löydät sivustosta Janssen Global Trial Finder

Lue lisää: Miksi kliinisiä tutkimuksia tehdään?

Keskipisteessä potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on elintärkeä osa työtämme. Käytämme vain tarkkaan tutkittuja ja hyväksyttyjä prosesseja, joita säätelevät niin paikalliset, eurooppalaiset kuin maailmanlaajuisetkin määräykset. Tahdomme kehittää uusia ja innovatiivisia lääkkeitä turvallisella ja tehokkaalla tavalla ja parantaa potilaiden elämänlaatua.

Yhteistyössä on voimaa

Pidämme tärkeänä yhteistyötä muiden organisaatioiden, terveydenhuoltoalan toimijoiden, oppilaitosten, ulkoisten yritysten ja potilasjärjestöjen kanssa. Uskomme, että puhaltamalla yhteen hiileen voimme tunnistaa uusia lääketieteellisiä tarpeita, kehittää innovatiivisia hoitovaihtoehtoja ja parantaa potilaiden elämänlaatua.

Janssenin toiminnan painopistealueet vuoteen 2020 asti:
Janssen Pohjoismaissa
 • Syövän parantaminen ja mahdollinen ennaltaehkäisy
 • Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoidon tarpeen siirtäminen 3–5 vuodella
 • 95 prosentin parantaminen hepatiitti C –potilaista
 • HIV-potilaiden vuotuisten hoitokertojen vähentäminen
 • Influenssan ennaltaehkäisy
 • Janssenilla on tällä hetkellä käynnissä yli 100 kliinistä tutkimusta Pohjoismaissa.
 • Tutkimuksissa painotetaan onkologiaa ja neurotiedettä.
 • Tutkimusvaiheet vaihtelevat varhaisesta myöhäiseen.
 • Ruotsi on yksi Janssenin 30 painopistemaasta, joissa kliinisiä tutkimuksia tehdään.
 • Janssenilla on käynnissä myös infektioihin liittyviä lasten tutkimuksia.