Skip to main content

Search

Yhteistyöllä parempia lääkkeitä

Yhteistyöllä parempia lääkkeitä
Lääkeyritykset investoivat paljon tutkimukseen ja kehitykseen. Kuitenkin myös yhteistyö näyttelee tärkeää osaa uusien lääkkeiden kehittämisprosessissa. Mitä se tarkoittaa Janssenille? Miksi potilaiden palaute on tärkeää lääkkeiden kehittämisessä? Kristina Sandström, Janssenin lääketieteellinen johtaja Pohjoismaissa, vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.

Janssen pyrkii ratkaisemaan tärkeitä lääketieteellisiä haasteita ja luomaan tehokkaita hoitoja, joita ei vielä ole olemassa. Tämän vuoksi meidän on panostettava huomattavasti tutkimukseen ja kehitykseen. Myös yhteistyö on tärkeä osa kehittämisprosessia.

– Yhteistyön rooli on todella merkittävä, koska se on erittäin opettavaista. Teemme yhteistyötä terveyden- ja sairaanhoidon, viranomaisten ja potilasjärjestöjen kanssa ymmärtääksemme paremmin potilaiden tarpeita, kertoo Kristina Sandström, Janssenin lääketieteellinen johtaja Pohjoismaissa.

Meille valmistajana lääkkeiden tuominen markkinoille on vasta ensimmäinen askel jatkuvassa kehittämisprosessissa.

– Valmisteitamme koskevan palautteen saaminen käyttäjiltä on erittäin tärkeä osa työtämme. Yhteistyö esimerkiksi sairaanhoidon kanssa on tarpeellista, jotta voimme pelkkien kliinisten tulosten sijaan arvioida myös lääkkeen arvoa pitkällä aikavälillä ja sen asemaa hoitoketjussa, Kristina Sandström selittää.

Palaute opettaa paljon

Yksi Janssenille erityisen tärkeä osa-alue on syövän hoito, jossa yhteistyö hoidon antajien kanssa on ratkaisevaa. Se kattaa niin early-access-ohjelmat, joissa potilaat saavat uusia lääkkeitä jo varhain, kuin pitkäaikaisseurannan rekisterien kautta.

– Opimme muun muassa, millaista tietoa meidän pitää antaa lääkäreille, jotta lääkkeitä käytettäisiin oikein ja tehokkaimmalla tavalla. Varhainen käyttöönotto antaa meille hyvän kuvan siitä, miten lääke toimii todellisuudessa erittäin valvotun kliinisen tutkimusympäristön sijaan.

Tutkimustulosten jakaminen

Johnson & Johnson pyrkii edistämään toimintansa läpinäkyvyyttä myös tutkimustuloksia jakamalla. Yritys on tehnyt yhteistyötä muun muassa yhdysvaltalaisen Yalen yliopiston kanssa YODA-hankkeessa (Yale University Open Data Access) luovuttamalla tutkimustuloksiaan muiden tekemiin jatkotutkimuksiin.

– Olemme luovuttaneet tietomme Yalelle, jonka riippumaton tieteellinen komitea arvioi, ketkä saavat käyttää niitä jatkossa, Kristina Sandström kertoo.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

* Tämä on ote Mediaplanetin laatimasta artikkelista.