Skip to main content

Search

Az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődése – a Janssen álláspontja

Az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődése – a Janssen álláspontja

Meggyőződésünk, hogy az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődését szolgáló programok támogatása az általunk fejlesztett gyógyszerekért vállalt felelősségünk része. A betegségekről szerezhető tudás bővítése, a legkorszerűbb kezelési előírások alkalmazása a betegek ellátásakor mind-mind az orvoslás színvonalát emelik, javítják a betegek életminőségét és életkilátásait, és hosszú távon az egész társadalom javát szolgálják.

Az egészségügyi szakemberek ismereteinek folyamatos bővítését célzó programokkal az a célunk, hogy hozzájáruljunk a magas színvonalú, elfogulatlan és átlátható képzésekhez, valódi együttműködésben az orvostársadalommal, így az orvostudomány fejlődésének új eredményeit változatos helyszíneken tárgyalják meg a nemzetközi konferenciáktól a kisebb rendezvényekig. Szigorú vállalati alapelveink biztosítják, hogy mindez elfogulatlanul, egyértelmű szabályok mentén történjék, és ez vonatkozik mind az orvosokkal, mint egyénekkel, mind a orvosszakmai társaságokat vagy egészségügyi intézményeket képviselő szakemberekkel fenntartott kapcsolatokra.

A Janssennél a folyamatos orvosszakmai továbbképzések rendszerét szigorú szabályrendszer és nagyfokú átláthatóság jellemzi. A tevékenységek három típusát különböztetjük meg:

1. Szakmai konferenciák támogatása – Anyagi támogatást nyújtunk adományok és szponzorációk formájában a fontosabb hazai és nemzetközi orvosszakmai konferenciák szervezéséhez. E kongresszusokon fontos információk hangzanak el az orvostudomány új eredményeiről, és ez a tudás kulcsfontosságú a betegellátás javítása szempontjából.

Csak olyan oktatási célú rendezvényeket támogatunk, melyek a tudományos eszmecserét és a legkorszerűbb kezelések elterjesztését célozzák a betegek biztonságos és hatékony ellátása érdekében. Ezen események egy része rendelkezik az akkreditációs minősítéssel, másik részük nem. A Janssennél mindkét esetben ugyanazon minőségi szabályokat alkalmazzuk.

A Janssen igazodik az egyes országok akkreditációs és egészségügyi hatósági jóváhagyási rendszeréhez.

2. Szakmai továbbképzési programok – Azokat az orvostovábbképző programokat és tevékenységeket támogatjuk, melyeket független szakértők szerveznek, illeszkedve a Janssen irányelveihez. A Janssen magára nézve kötelezőnek ismeri el az EFPIA (az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége) szabályait „a receptköteles gyógyszerek népszerűsítéséről és az egészségügyi szakemberekkel folytatott együttműködésről”, csakúgy, mint az egyes országok kódexeit és szabályozását: a Janssen a fentiek közül mindig a szigorúbb feltételrendszernek tesz eleget. Íme, néhány a legfontosabb megállapítások közül:

Az események nem reklámcélúak: A Janssen által szervezett rendezvények többségének középpontjában nem egyetlen gyógyszer, hanem a betegségek, terápiás területek állnak. Kizárólag a hatóanyagok megnevezése használatos, az egyes kezelésekről szóló előadások pedig kiegyensúlyozottak és a szakirodalomban publikált tényeken alapulnak.

Tartalom: Az események tartalmát és programját külső, független szakértői tudományos bizottságok és/vagy orvostársaságok dolgozzák ki. Olyan témát választanak, melynek továbbképzési célú megtárgyalását fontosnak ítélik, és ők választják az előadókat is. Az előadások tartalmát kizárólag az előadók határozzák meg. A Janssen csupán a termékeinkről szóló adatok naprakészségét, korrektségét és az információ kiegyensúlyozottságát ellenőrzi.

Összeférhetetlenség: Minden előadónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely gyógyszeripari vállalatoktól kapott díjazást és milyen minőségében, például előadóként, tanácsadó testületi tagként, konferencián történő résztvevőként stb.

Formátum: Az ilyen események középpontjában a tudomány áll, és a programnak ezt tükröznie kell. A helyszínnek a továbbképzés céljára alkalmasnak kell lennie, a vendéglátás mértéktartó és az esemény fő céljához képest csak másodlagos lehet. A tudományos programokra fordított időnek jelentősen meg kell haladnia a szünetek időtartamát. Szórakoztató programokat nem szervezünk.

Külső hitelesítés: Oktatási és képzési programjaink minőségét úgy garantáljuk, hogy külső, független oktatási testületekkel működünk együtt országos és európai szinten. A Karolinska Intézet felnőttoktatásért felelős igazgatójával dolgozunk azon, hogy a független tudományos bizottságok által összeállított programokban megfelelő felnőttoktatási elvek érvényesüljenek, amelyek aktív részvételre ösztönzik a résztvevőket. Az összejövetelek kizárólag a tudományos bizottságok által meghatározott képzési célokat szolgálhatják.

3. Egyéni támogatás – Támogatást nyújtunk orvosoknak, hogy részt vehessenek kongresszusokon és szakmai rendezvényeken. Sok országban a hatóságok megkövetelik az egészségügyi szakemberektől, hogy folyamatosan bővítsék ismereteiket, de gyakran nem támogatják az orvosok továbbképzését. Más gyógyszergyártókhoz hasonlóan a Janssen is részt vállal e feladatból. A Janssen kiválasztással kapcsolatos folyamata átlátható és az egészségügyi szakember továbbképzési igényeire vagy egy adott rendezvényhez kapcsolódó aktív részvételére épül.

Néhány országban az egészségügyi szakembereknek hozzá kell járulniuk saját képzési költségeikhez. A Janssen betartja ezeket a helyi rendelkezéseket is.

Más országokban az egészségügyi hatóságokat előre értesíteni kell, ha egészségügyi szakemberek támogatást kapnak konferenciákon történő részvételhez. Ennek az előírásnak is eleget teszünk.

Bízunk benne, hogy a Janssen programjai az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődésének támogatására megfelelnek az átláthatósággal összefüggő társadalmi elvárásoknak, miközben elősegítik a tudományos tapasztalatcserét és a tudásmegosztást, hozzájárulva a betegek eredményes kezeléséhez.