Skip to main content

Search

A Janssen álláspontja

A Janssen álláspontja

Együttműködés az egészségügyben dolgozókkal

A Janssen alapvető feladata innovatív gyógyszergyárként, hogy a még megoldatlan egészségügyi problémákra kezelési lehetőségeket fejlesszen ki, elősegítse ezek megfelelő alkalmazását és a lehető legnagyobb mértékben tegye hozzáférhető a készítményeket a betegek számára. Teszi mindezt annak érdekében, hogy ezzel a lehetséges legjobb terápiás eredményt biztosítsa a betegek és a társadalom számára. Céljaink megvalósítása érdekében számos külső szervezettel és csoporttal működünk együtt, melyek hasonló céllal jöttek létre. Gyógyszergyártói tapasztalatunk okán kulcsszerepet töltünk be az orvostudomány fejlődésének előmozdításában, új kezelések kutatásában és fejlesztésében, a folyamatos képzésben és a gyógyszerek biztonságosságának folyamatos ellenőrzésében. A partnerség, a kölcsönös bizalom és a tisztelet mind alapvető jelentőségű ahhoz, hogy a betegek és a társadalom által támasztott igényeknek megfeleljünk.

Együttműködés az egészségügyi szakemberekkel

Az egészségügyi szakemberekkel történő együttműködésünket elsősorban a törvények, továbbá a gyógyszergyártói egyesületek által megfogalmazott iparági működési, etikai kódexekbe foglalt előírások határozzák meg. Ezeken felül a Janssen saját üzleti etikai alapelvekkel is rendelkezik az egészségügyi szakemberekkel folytatott együttműködéseinek szabályozására.

Feddhetetlenség az egészségügyi szakemberekkel zajló munkában
  • Az orvos szakmai és terápiás függetlensége egy gyógyszer felírásakor megkérdőjelezhetetlen, és az egészségügyi rendszer egyik alappillérének tekinthető Európa szerte. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyógyszeripari vállalatok és az egészségügyi szakemberek közötti együttműködés adott esetben összeférhetetlenséghez vezethet, és az a célunk, hogy az egészségügyi szakemberek szakmai döntésének szabadságát és feddhetetlenségét soha semmilyen esetben se veszélyeztessük. Közös célunk, a beteg lehető legeredményesebb kezelése csak akkor érhető el, ha megőrízzük az egészségügyi dolgozók függetlenségét és szakmai feddhetetlenségét.
  • Kapcsolattartásunkat az egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel szigorú belső szabályok határozzák meg, melyek teljes összhangban vannak valamennyi ránk vonatkozó szabályzóval, és az etikai szempontokkal is. Belső folyamataink illeszkednek a cégünk Credo-jában megfogalmazott értékekhez, és magukban foglalják alkalmazottaink sokoldalú továbbképzését, az egészségügyi szakemberekkel zajló tranzakciók ellenőrzésének és jóváhagyásának szabványosított rendszerét, folyamatos monitorozását és auditálását.

Az EFPIA (az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége) Transzparencia Kódexének bevezetésével a Janssen nyilvánosságra hoz minden, az egészségügyi szakembereknek illetve szervezeteknek folyósított juttatást, s ezek feltételeit minden esetben írásos szerződésben rögzíti. 

A nyilvánosságra hozandó juttatások három csoportba sorolhatók a tevékenységi területekkel összefüggésben: Képzési támogatások, szolgáltatási díjak, vizsgálatok tervezéséhez és lefolytatásához kapcsolódó kutatás-fejlesztési juttatások.

1. Képzési támogatások

A Janssen támogatja és anyagilag is hozzájárul a folyamatos szakmai fejlődést célzó programokhoz (kongresszusokhoz, oktatási célú összejövetelekhez, stb.), melyeken az egészségügyi szakemberek bővíthetik tudásukat, szakmai eszmecseréket folytathatnak kórképekről és új terápiás megközelítésekről. Az ilyen alkalmak az orvosok ismereteinek frissítését szolgálják a betegeik érdekében.

Korrekt és kiegyensúlyozott oktatási programjaink vannak, amelyek követik az európai akkreditáló testületek által meghatározott alapelveket, és független szakértői testület közreműködésével az orvostársadalom képzési igényeire épülnek. 

A Janssen szigorú szabályok keretében és a teljes átláthatóság szem előtt tartásával vesz részt oktatási célú programok támogatásában:

  • Anyagi hozzájárulást biztosítunk adományok és szponzorációk formájában oktatási célú tevékenységekre és kongresszusokra, amelyeket tekintélyes orvostársaságok és egyéb tudományos szervezetek rendeznek itthon és világszerte.
  • Orvos-továbbképzési programokat szervezünk független szakértők közreműködésével, szigorúan betartva a Janssen vonatkozó szabályait.
  • Egyéni támogatást nyújtunk orvosoknak, hogy részt tudjanak venni kongresszusokon és oktatási célú összejöveteleken, melyek képzési igényeikre szabva és aktív részvételükkel szerveződnek. 

E tevékenységek logisztikai megvalósítása az EFPIA és az egyes országokban érvényes kódexekben előírtaknak megfelelően zajlik, a vendéglátás mindig szerény mértékű, és szigorúan az érintett egészségügyi szakemberre illetve a konkrét rendezvényre korlátozódik.

A Janssen promóciós rendezvényein – melyeken termékeinkről nyújtunk részletes információkat, az etikai irányelveket betartva – a résztvevők semmilyen anyagi juttatást nem kapnak, mivel nem fizetünk sem utazási, sem szállásköltséget nekik. Szükség esetén egy szerény mértékű étkezést biztosítunk, amelynek ára nem haladja meg az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által szabott keretet. Ez az EFPIA megítélése alapján nem számít juttatásnak.

2. Szolgáltatási díjak
  • Az egészségügyi szakemberek és szervezetek – klinikai és vezetői tapasztalataikra épülő – független szakértői tudást adnak át a Janssennek. A Janssen tisztességes piaci áron díjazza e szolgáltatásaikat.
  • A Janssen az orvosok által nyújtott szolgáltatásokért óradíjat fizet (ezek mértékét az egyes országokban önállóan határozzák meg). A Janssen tiszteletben tartja az egészségügyi szakemberek függetlenségét és biztosítja, hogy tevékenysége minden üzleti etikai elvnek megfeleljen, így elkerülve az összeférhetetlenséget.
 
3. A klinikai vizsgálatok tervezéséhez és lefolytatásához kapcsolódó kutatás-fejlesztési juttatások
  • A klinikai vizsgálatok alapkövetelménynek számítanak a gyógyszerfejlesztés folyamatában, és csak az orvosok és betegeik közreműködésével valósíthatóak meg.
  • Tisztességes díjat fizetünk a klinikusoknak és a kórházaknak befektetett idejükért, hozzáértésükért és erőforrásaikért – melyek elengedhetetlenek a szükséges vizsgálatok kivitelezéséhez.
  • A klinikai vizsgálatok adatainak átláthatósága: A Janssen hisz abban, hogy a klinikai vizsgálatok adatainak a jelenleginél nagyobb mértékű megosztása a tudomány és a gyógyítás fejlődését szolgálja. Ezt tanúsítja a Yale Egyetem Szabad Hozzáférés Az Adatokhoz projektje (YODA) keretében kötött megállapodásunk klinikai vizsgálati adataink hozzáférhetőségéről. Ez az első alkalom, hogy egy vállalat egy teljesen független tudományos szervezettel folytat együttműködést a klinikai vizsgálatok adataiba történő teljes betekintés biztosítása céljából.

Az orvostudomány fejlődése, a gyógyszeripari innováció és számos betegség kezelési lehetőségeinek bővítése nem valósulhatna meg az egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel ápolt, a fentiekben bemutatott együttműködés nélkül. Elkötelezettek vagyunk a fokozott transzparencia iránt, hiszen a nyílt kommunikáció segít annak bemutatásában, hogy együttműködéseink a tájékozott orvosi döntéshozatal és a gyógyszerek megfelelő felhasználásának elősegítése révén a betegek javát szolgálják.