Skip to main content

Search

אני מאמין

אני מאמין

אנו מאמינים שהאחריות שלנו מופנית בראש ובראשונה כלפי הרופאים, האחיות והמטופלים, האימהות והאבות וכל מי שמשתמש במוצרינו ובשירותינו. כאשר אנו נותנים מענה לצורכיהם, כל מעשינו חייבים להיות באיכות גבוהה. אנו חייבים לשאוף תמיד לצמצם את העלויות שלנו על מנת לשמור על מחירים סבירים. הזמנות מלקוחות חייבות לקבל מענה מיידי ומדויק. לספקים ולמפיצים שלנו חייבת להינתן ההזדמנות לרווח הוגן.

אנו אחראים לעובדינו, הגברים והנשים העובדים אתנו ברחבי העולם. יש להתייחס לכל אחד כאל אדם, עלינו לכבד את מעמדם של עובדינו ולהכיר בתכונותיהם המיוחדות. חייבת להיות לעובדינו תחושת ביטחון תעסוקתי. התמורה שעובדינו מקבלים חייבת להיות הוגנת ומתאימה וסביבת העבודה נקייה, מסודרת ובטוחה. אנו חייבים לתת את הדעת לדרכים שבהן נעזור לעובדינו למלא את ההתחייבויותיהם המשפחתיות. העובדים חייבים להרגיש חופשיים להציע הצעות ולהגיש תלונות. חייבת להתקיים הזדמנות שווה בתעסוקה, התפתחות אישית וקידום למתאימים. עלינו לספק מנהלים מוכשרים ופעילותם חייבת להיות צודקת ואתית.

אנו אחראים כלפי הקהילות שבקרבן אנו חיים ועובדים ובאותה המידה כלפי הקהילה העולמית. עלינו להיות אזרחים טובים – לתמוך בעבודות למען הציבור ובארגוני צדקה ולשלם את המסים המוטלים עלינו. עלינו לעודד שיפורים בשירות לאזרח וכן בריאות וחינוך טובים יותר. עלינו לשמור על מצבו התקין של הרכוש שזכינו להשתמש בו; להגן על הסביבה ועל משאבי הטבע.

ובסופו של דבר, יש לנו אחריות כלפי בעלי המניות שלנו. העסקים חייבים להביא רווחים נאים. עלינו לנסות רעיונות חדשים. יש להמשיך במחקר, לפתח תוכניות חדשניות ולשלם בגין הטעויות. יש לרכוש ציוד חדש, לספק מתקנים חדשים ולהשיק מוצרים חדשים. יש ליצור עתודות כדי לדאוג לזמנים קשים. אם נפעל על פי עקרונות אלהו, בעלי הענין בחברה יזכו לתמורה נאותה עבור השקעתם.

צפו בסרטי הוידאו כדי ללמוד עוד על ערכי האני מאמין שלנו