Skip to main content

Search

אנשי רפואה

אנשי רפואה

אנו משווקים את התרופות שלנו באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה לרופאים ולאנשי סגל רפואי נוספים.

השותפים שלנו: רופאים, רוקחים ואחיות

עם כניסתה של תרופה חדשה לשוק, מרבית התקשורת שלנו מופנית אל רופאים, רוקחים ואחיות. אנו שואפים לחזק את הטיפול בחולה על ידי מסירת מידע מדויק ואמין לאנשי הסגל הרפואי כך שיוכלו להמליץ בצורה המושכלת ביותר לטובתם של מטופליהם.

יוזמות החינוך הרפואי שלנו כוללות:

  • ביקור נציגים רפואיים מטעם החברה אצל אנשי סגל רפואי
  • כנסים וקורסים רפואיים
  • מאמרים בכתבי עת מדעיים ורפואיים
  • מידע חינוכי והדרכתי בדפוס ובאינטרנט
קידום המדע לתועלת המטופלים

אנו עוסקים בפיתוח תכשירים עבור המטופלים בחמישה תחומי בריאות עיקריים:

בזכות מחקר רפואי מקיף התכשירים שלנו נותנים מענה לכמה מהמחלות והמצבים הרפואיים החמורים בעולם.

יצרנו שותפות עם חברים בקהילה המדעית

מדי יום אנו עובדים בצמוד למדענים, מומחי טכנולוגיה ואנשי מקצוע אחרים מהקהילות האקדמיות והעסקיות בעולם במטרה לפתח ולשווק מוצרים חדשים.

אנו ממשיכים לחפש הזדמנויות חדשניות ודרכים לשלב כישורים משלימים בפעילותנו.