Skip to main content

Search

נתינה בישראל

נתינה בישראל
תכנית I Care I Do 

תכנית I Care I Do של Johnson & Johnson  מקדמת Sustainability - קיימות.

תכנית זו שואפת לטפל בתחומים חברתיים, סביבתיים וכלכליים ברחבי העולם.

הקו המנחה של התכנית מבוסס על שלושה עמודי טווח:

  1. I Care – תגלו אכפתיות לקהילה ולסביבה
  2. I Share – תחלקו עם אנשים את המקרים בהם נתקלתם, המקומות בהם זיהיתם קושי וכיו'
  3. I Do – תעשו משהו בנדון

תחת מטריה זו לחברת יאנסן מגוון פעילויות:

  • תרומות דם שנתיות של עובדי החברה, הפתוחות גם לאחרים בקומפלקס המשרדים בו החברה ממוקמת

  • ספרייה המתוחזקת ע"י עמותת סיפור חוזר שהינה שירות חברתי המעודד שימוש בספרים יד שניה אשר מופעל כולו על ידי אנשים המתמודדים עם קשיים תעסוקתיים. באמצעות התעסוקה בסיפור חוזר המתמודדים מקבלים כלים מקצועיים והזדמנות להסתגלות מחדש לשוק העבודה. העמותה גם מתקנת את הספרים ומפיצה אותם לקריאה נוספת וכך מצמצמת את הנזק הסביבתי שנובע מתהליך הדפוס, ייצור הנייר והלבנתו תעשיית הנייר בכלל והספרים בפרט.

  • התנדבות עובדים בקהילה במספר עמותות וארגונים

cid:image003.jpg@01D10CC0.05A02310