Skip to main content

Search

מעורבות בקהילה

מעורבות בקהילה
Yes

בכל מעשינו אנו שואפים להפוך את העולם למקום טוב ובריא יותר; בתרופות שאנו מגלים ומפתחים, בעמדותינו בנושאי מדיניות ציבורית, באופן בו אנו מנהלים את עסקינו, בתוכניות שאנו הוגים ובהתקשרויות שאנו יוזמים או נוטלים בהן חלק.

אנו מעריכים את האמון שבעלי העניין ביאנסן מעניקים לנו ואת ביטחונם בנו. המוניטין שלנו מושתת על האסטרטגיות והפתרונות שאנו מיישמים בהתמודדותנו עם האתגרים הכלכליים, האקולוגיים והחברתיים הקשורים לפעילותנו.