Skip to main content

Search

"יום דבורה שמח" ביאנסן צרפת

"יום דבורה שמח" ביאנסן צרפת
29 באפריל 2011

העובדים מיאנסן צרפת קידמו בברכה אוכלוסייה מאוד מיוחדת וחרוצה: כוורת דבורים הותקנה בגן של האתר בפריז.

כל העובדים הוזמנו לשורה של פעילויות ב- "יום דבורה שמח", כולל: מפגש שאלות ותשובות עם מגדלי דבורים, 'מקדמים בברכה את הכוורת בגן', ארוחת צהריים מיוחדת "סביב הדבש" במסעדת החברה, ויצירת קיר מצמחים באולם המרכזי של החברה.

למה דבורים?

מאז מלחמת העולם השנייה, דבורים מושפעות הרבה מחומרי הדברה, ובתחומים רבים, עתידן אינו ברור. במקביל, אנו יודעים כי פעולת האבקה ע"י דבורי הדבש משפיעה ישירות על 80% מהמזון לאנושות. למרות שהדבר נראה פרדוקסלי, מושבות דבורים חיות כעת טובות יותר בערים מאשר באזורים כפריים. בערים יש פחות טיפולי הדברה חקלאיים, הטמפרטורה גבוהה מעט יותר וסדרות של פרחים פורחים באופן קבוע יותר.

קידום של מגוון ביולוגי

מגוון המערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ נמצא בסיכון. לכן שנת 2010 הוכרזה כשנה הבינלאומית למגוון ביולוגי על ידי ארגון האומות המאוחדות. יאנסן מאמינה שלחברות יש אחריות משותפת להגן על המוצרים הציבוריים המקומיים להבטיח את קיומם של תנאי חיים נאותים על פני כדור הארץ.

כוורת הדבורים היא הוכחת חיה וחזקה של המחויבות שלנו לקיימות כפי שהוגדר ב"כוכב בריא ב-2010" ועתיד בריא בשנת 2015, ושל תוכנית "האחריות החברתית התאגידית" שלנו (CSR).