Skip to main content

Search

לחגוג את הכימיה

לחגוג את הכימיה
26 ינואר 2011

הידעתם שהאו"ם הכריז על שנת 2011 כשנת הכימיה הבינלאומית? זוהי שנה של חגיגה והכרה עולמית רחבה בהישגי הכימיה ותרומתה לרווחת האנושות.

מטרת שנת 2011 – שנת הכימיה הבינלאומית היא להעריך ולהבין את הכימיה, להגדיל את התעניינות הצעירים במדע ולחולל התלהבות למען יצירת עתיד לכימיה.

מפתח היסוד ליצירת השראה

שנת 2011 היא שנת חגיגות ה-100 למארי קירי, זוכת פרס נובל לכימיה. מארי היא האדם הראשון שזכה אי פעם בשני פרסי נובל. היא גם האישה הראשונה שזכתה לקבל פרס נובל כלשהו.

מארי ובעלה פייר הינם חלוצי לימוד תחום הרדיואקטיביות וגילו שני יסודות חדשים, רדיום ופולוניום. בני הזוג נאלצו לעבד טונות של מינרלים בתנאים מחרידים כדי להפיק כמות מזערית של רדיום.

ולכן, שנת 2011 – שנת הכימיה הבינלאומית תשמש כפלטפורמה ל"חגיגת הנשים במדע".

כימיה – החיים שלנו, העתיד שלנו

האירועים בשנת 2011 – שנת הכימיה הבינלאומית ידגישו שכימיה היא מדע יצירתי חיוני למען תמיכה ושיפורים בחיינו.  לכימיה יש תפקיד ראשי בפיתוח חלופות למקורות אנרגיה ובאספקת מזון לאוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה.

פעילויות כמו הרצאות, תערוכות, ניסויים ידניים, יבחנו כיצד חקר הכימיה הוא קריטי לפתרון רוב הבעיות הגלובליות המטרידות ביותר הקשורות במזון, מים, בריאות, אנרגיה, תעבורה ועוד.

היו מעורבים

ניתן להשתתף באירועי שנת 2011 – שנת הכימיה הבינלאומית, בדרכים שונות.

בקרו ב-http://www.chemistry2011.org כדי להיות מעורבים וללמוד עוד על מטרות שנת הכימיה הבינלאומית, הפעילויות המתכוננות, רשת, מקורות...