Skip to main content

Search

מעקב בריאותי באמצעות טלפון חכם

מחקר חדש על מוניטין תאגידי פארמה מאת PatientView

יאנסן תומכת באתר חדש בתחום הבריאות

בנובמבר 2013 תמכה יאנסן בהשקתו של אתר בינלאומי חדש: www.myhealthapps.net.

אתר זה פותח על מנת לסייע למטופלים ולציבור הרחב במציאת אפליקציות סמארטפון הרלוונטיות והמתאימות ביותר בכל הנוגע לשמירה על הבריאות והכושר.

כולנו – בין אם אנו בריאים או סובלים ממגבלה או ממחלה כרונית – מתמודדים יומיום עם אתגרים שונים ומורכבים בנסיון לשמור על הבריאות והכושר. כדי להיות בריאים, חלק מאיתנו חייבים לשנות את סגנון החיים, את תנאי המגורים, או אפילו להחליף עבודה. יתכן שחלק מאיתנו נזקקים לתרופות רבות במועדים שונים במהלך היום, נדרשים לעקוב אחר תסמינים (למקרה של הרעה במצב הרפואי), או זקוקים לעזרתם של מטפלים או של חברים ובני משפחה. אנשים הסובלים ממחלה כלשהי נאלצים להתמודד עם סטיגמות ואפליה מצד החברה. עם זאת, באופן מפתיע, רק אנשים מעטים זוכים לתמיכה המתמשכת לה הם זקוקים על מנת להתמודד עם אתגרים מורכבים אלה. למערכת הבריאות ברוב הארצות אין מספיק זמן ומשאבים כדי להביא בחשבון את הצרכים המגוונים של הציבור בכל הנוגע לטיפול עצמי. לכן אפליקציות בריאותיות הן אחת הטכנולוגיות החשובות ביותר לעידוד טיפול עצמי ולמניעת מחלות. לאתר מערכת ייחודית המאפשרת לדרג את האפליקציות על פי איכותן. היא מאפשרת למטופלים ולציבור לרכוש ידע והבנה במטרה להגביר את שקיפותן ואמינותן של אפליקציות הבריאות.

אתר myhealthapps.net הוא יוזמה של PatientView, קבוצה בריטית העוסקת במחקר, הוצאה לאור ויעוץ. יאנסן היא אחד התורמים הפרטיים לפרויקט, שנתמך גם ע"י DG CONNECT (רשתות תקשורת, תוכן וטכנולוגיה) של הנציבות האירופית, וע"י NHS אנגליה (ספריית אפליקציות בריאות).

Yesחדשותמעורבות חברתיתשיתופי פעולהתרומה לקהילה