Skip to main content

Search

השקעה במחקר ופיתוח בנושאי בריאות באירופה

השקעה במחקר ופיתוח בנושאי בריאות באירופה

על פי דו"ח שהתפרסם ב-7 באוקטובר, ההשקעות במחקר ופיתוח בנושאי בריאות באירופה דורכות במקום מאז 0202, והדבר קורה בפעם הראשונה לאחר עשורים רבים של עליה בסכומי ההשקעה בכל שנה. המחקר הוזמן ע"י חברת יאנסן, ונערך ע"י קבוצת Deloitte Health Economics. על פי הדו"ח, הדבר נובע מהמצב הכלכלי הנוכחי, ומחמיר בין השאר עקב אי הוודאות בנוגע לתנאי השוק העתידיים ועקב מנגנוני התגמול לטכנולוגיות חדשניות, שהולכים ונעשים מוגבלים יותר.