Skip to main content

Search

28 ביולי - יום מחלת הצהבת העולמי (WHD)

28 ביולי - יום מחלת הצהבת העולמי (WHD)
21 יולי 2011

28 ביולי הוא יום מחלת הצהבת העולמי (WHD). היום נערך על ידי "ברית הצהבת העולמית" (WHA) ומטרתו להגביר את המודעות העולמית למחלות צהבת בי וסי וכן לעודד אבחנה ומניעה של המחלה. יאנסן מקדישה עצמה לשיפור החיים ובריאות הציבור על ידי לחימה במחלות זיהומיות כגון צהבת.

בחנו את עצמכם:  מה ידוע לכם על צהבת סי?

עזרו להגביר את המודעות ביום הצהבת העולמי ועזרו להפיג מיתוסים על מצב הרסני זה על ידי כך שתבצעו את הבחינה שיאנסן הכינה וכן על ידי שיתוף הקישור עם חבריכם ובני משפחתיכם.