Skip to main content

Search

שיחות על תדמיתה של תעשיית התרופות

שיחות על תדמיתה של תעשיית התרופות

ב-25 בספטמבר 2013 ערכה ג'יין גריפית, יושבת ראש קבוצת יאנסן באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, אירוע לבעלי עניין שעסק באופן בו נתפסת כיום תעשיית התרופות וברעיונות מעשיים לשיפור האמון כלפיה.

בנאום שנשאה, הדגישה ג'יין כי למרות הישגיה המרשימים של תעשיית התרופות ותרומתה לבריאות הציבור, ישנם עדיין אנשים שאינם בוטחים בה.

לצד ג'יין נאמו פרופ' אן גלובר (היועצת המדעית הראשית לנשיא הנציבות האירופית מנואל בארוסו) ופרייזר גודווין (יועץ יחסי ציבור בכיר, "הצילו את הילדים"). הנוכחים כללו מגוון בעלי עניין חשובים, לרבות נציגי פורום המטופלים האירופי, ארגון אלצהיימר אירופה, הקבוצה האירופית לטיפול באיידס, נציג בכיר של דירקטוריון הבריאות של הנציבות האירופית, ונציגים מהתעשייה (EFPIA ו-EuropaBio).

תוך זמן קצר התברר כי רבים מהיושבים סביב השולחן מאמינים כי בעיית האמון אינה מיוחדת לתעשיית התרופות אלא מהווה דוגמא לחוסר אמון בסיסי הקיים כיום בחברה שלנו. תחושה זו של חוסר אמון כללי בעסקים ובממשלה נתפסה כחריפה במיוחד במצבים בהם נוצר קשר בין מדע לבין רווח.

במהרה הגיעו הנוכחים להסכמה אודות אחריותם של כל בעלי העניין לשתף את האזרחים במידה רבה יותר ולשפר את התקשורת עם הציבור בנוגע למדע ולמחקר, על מנת לקדם "ידע חדש". הצורך בתקשורת רבה יותר בנוגע למדע ולמורכבות המאפיינת את החידושים בתעשיית התרופות הודגש אף הוא.

פתרונות מעשיים שהועלו כללו יצירת פנל יעוץ לציבור הרחב ב-Janssen וניסוח של קוד אתי חדש בשיתוף עם אזרחים ועם ארגונים שלא למטרות רווח. דובר גם לעומק אודות חשיבותן של תוכניות שיתופיות בלתי תלויות למימון מחקרים, כבסיס פוטנציאלי לבניית אמון של הציבור במדע ובתעשיית התרופות.

כרקע לדיון, הוזמנו הנוכחים לקרוא את הדו"ח "בניית גשרים, בניית אמון: שיחות עם תעשיית התרופות". דו"ח זה כולל סדרה של שיחות על תדמיתה של תעשיית התרופות בעיני אגודות אזרחים, ארגוני מטופלים, פוליטיקאים, המדיה ותאגידים, ועל נקודת מבטו של הציבור הרחב בעניין. בדו"ח ציינה חברת הפרלמנט האירופי מצרפת פרנסואז גרוסאטט כי "בתרופה נגד סרטן כלולה אותה כמות טכנולוגיה כמו במטוס של חברת Airbus". אנלוגיה חשובה זו היא דוגמא שימושית לאופן בו ניתן להעביר טוב יותר את המסר בנוגע למדע שמאחורי החידושים בתעשיית התרופות בחברה כיום. לקריאת הדו"ח, הקליקו כאן.

קראו את הדו"ח בנוגע לדיון בשנה שעברה.