Skip to main content

Search

השאיפה לתמחור הוגן של רפואה

השאיפה לתמחור הוגן של רפואה
10 בדצמבר 2011

מערכות הבריאות שלנו אינו יכולות למצוא מקלט בטוח בכלכלה העולמית: צמיחה מופחתת, משברי פיננסים ציבוריים וגוש אירו נאבק לשמור את הלחץ על מערכות ביטחון סוציאליות באופן כללי.בבריאות מדי, אנו ממשיכים להרגיש דרישות ממשלה להתמתנות בהוצאות.