Skip to main content

Search

מחלות לב וכלי דם ומחלות מטבוליות

מחלות לב וכלי דם ומחלות מטבוליות

מחלות לב וכלי דם ומחלות מטבוליות גורמות למיליוני מקרי מוות ברחבי העולם. על אף ההתקדמות בתחום הטיפול הרפואי, עומדות בפני המטופלים רק אפשרויות בודדות של טיפול במחלות לב נפוצות ומחלות מטבוליות נפוצות.

ליאנסן מחויבות רבת שנים לחקר מניעת מחלות לב ומחלות מטבוליות ולחקר הטיפול בהן. מטרתנו היא לפתח פתרונות חדשניים בתחום הבריאות, שישפרו בצורה משמעותית את התוצאות למען המטופלים. אנו מגבשים גישה מקיפה לטיפול בסוכרת ובמחלות במערכת הלב וכלי הדם.

עובדות בסיסיות
  • לאורך תקופה של 70 שנה, לב אדם ממוצע יפעם כ- 2.5 מיליארד פעימות;
  • כל שנה, מחלות הלב וכלי הדם גורמות לכ- 4.3 מיליון מקרי מוות;
  • ההערכה היא כי מחלות הלב וכלי הדם עולות לכלכלת האיחוד האירופי 192 מיליארד אירו בשנה;
הפתרונות שלנו

התלקיט (Portfolio) שלנו כולל חיפוש פתרונות למחלות לב וכלי דם ולמחלות מטבוליות.