Skip to main content

Search

Sīkdatņu pamatnostādnes

Sīkdatņu pamatnostādnes

Esiet sveicināts!


Esiet sveicināts tīmekļvietnē, kas pieder UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiālei Latvijā. Šīs Sīkdatņu pamatnostādnes ir izstrādātas, lai iepazīstinātu jūs ar mūsu informācijas ievākšanas kārtību, izmantojot sīkdatņu un citu izsekošanas tehnoloģiju, jums apmeklējot mūsu tīmekļvietni.

Pārskats par noteikumiem attiecībā uz piekrišanu sīkdatņu izmantošanai


ES tiesību akti liek organizācijām, kas izvieto sīkdatnes to apmeklētāju datoros, iegūt viņu „atļauju” pēc skaidras un visaptverošas informācijas par sīkdatņu izmantošanu attiecīgajās tīmekļvietnēs sniegšanas. 

Lai ievērotu šo prasību, esam veikuši četrus pasākumus:

 1. norādījuši šajā tīmekļvietnē izmantotās sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, to izmantošanas nolūku un saistīto informāciju, piemēram, šo sīkdatņu darbības termiņu un vai tās ir pārziņa vai trešās personas sīkdatnes;
 2. novērtējuši, cik lielā mērā šīs sīkdatnes iejaucas apmeklētāju priekšstatos par Privātumu, ņemot vērā 1) punktā norādīto ievākto informāciju;
 3. „skaidri un visaptveroši” snieguši informāciju par tīmekļvietnes sīkdatnēm ar atbilstošu informācijas izpaušanas pakāpi, ņemot vērā katras sīkdatnes radīto privātuma aizskārumu (skatīt  Pielikumu par sīkdatnēm);
 4. izmantojuši atbilstošu stratēģiju, lai iegūtu piekrišanu tīmekļvietnes sīkdatnēm, ņemot vērā to izmantošanu un privātuma aizskārumu.  Noteiktu veidu sīkdatnēm var būt piemērojams tiesisks izņēmums, un šādā gadījumā šo sīkdatņu izmantošanai nebūs nepieciešama piekrišana.

Šajā tīmekļvietnē izmantotās stratēģijas


Eiropā turpina attīstīties normas piekrišanas iegūšanai attiecībā uz sīkdatņu un citu līdzīgu izsekošanas tehnoloģiju (piemēram, izsekošanas pikseļu un tīmekļvietnes skriptu) (turpmāk — „sīkdatnes”) izmantošanu, un lai gan iepriekšējas, nepārprotamas piekrišanas iegūšanas stratēģijas visām izmantotajām sīkdatnēm ir juridiski drošākais risinājums piekrišanas iegūšanai, tās var apgrūtināt apmeklētāju pieredzi un nelabvēlīgi ietekmēt likumīgo datu ievākšanu tīmekļvietnē. 

Alternatīvs risinājums ciktāl to atļauj piemērojamais likums ir netiešās piekrišanas, kas ļauj mums izsecināt piekrišanu, ja apmeklētāji neatsakās no sīkdatnēm, pēc tam, kad ir skaidri informēti par sīkdatnēm, un nodrošināt vienkāršas, pieejamas gatavas sīkdatņu vadīklas detalizācijas līmenī (skatīt Pielikumu par sīkdatnēm). Tas ļauj apmeklētājiem pieņemt vai atteikt tīmekļvietnē izmantotās sīkdatnes.

Atbilstošā piekrišanas stratēģija būs atkarīga no sīkdatņu radītā privātuma aizskāruma, ievērojot:

 • Kas apkalpo sīkdatni (t.i., pārzinis vai trešā persona);
 • Kādus datus sīkdatne ievāc;
 • Kādā nolūkā tā darbojas;
 • Cik ilgi tā darbojas;
 • Tīmekļvietnes veids, ar kuras starpniecību sīkdatne tiek izmantota;
 • Vai sīkdatne atbilst piekrišanas iegūšanas izņēmumam saskaņā ar piemērojamo likumu.

Mēs izmantojam trīspakāpju pieeju.

 • Ne nenozīmīga privātuma aizskāruma sīkdatnes: Sīkdatņu pamatnostādnēs mēs sniedzam paplašinātu informāciju un piedāvājam vienkāršus veidus, kā atteikties no sīkdatnēm, kā arī izsecinām apmeklētāju piekrišanu, ja viņi neatsakās no sīkdatnēm.
 • Vidēja privātuma aizskāruma sīkdatnes: mēs izmantojam to pašu stratēģiju, ko attiecībā uz nenozīmīga privātuma sīkdatnēm, un tāpat atbilstoši kontekstam atklājam informāciju par sīkdatņu izmantošanu attiecīgajās tīmekļvietnes vietās
 • Augsta privātuma aizskāruma sīkdatnes: mēs izmantojam iepriekšējas piekrišanas stratēģiju (piemēram, reklāmkaroga/uznirstošā elementa izmantošanai prasot apmeklētāju piekrišanu šīm sīkdatnēm, pirms tās parādās). Gadījumos, kad to pieprasa piemērojamais likums, attiecībā uz visām sīkdatnēm, kuras nav atbrīvotas no piekrišanas iegūšanas prasībām, tiks piemērota šī pieeja.

Šajās tīmekļvietnēs tiek izmantotas tikai sīkdatnes, kas rada nenozīmīgu vai vidēju privātuma aizskārumu. 

Informācijas par sīkdatnēm izpaušana atbilstoši to veidam, nevis raksturam: ņemot vērā ievērojamo ar tīmekļvietņu starpniecību ievadīto sīkdatņu skaitu, sīkdatnes tiek iedalītas kategorijās (piemēram, „reklāmu sīkdatnes”, „analītiskās sīkdatnes”).  Tas ļauj vienkāršāk un skaidrāk, patērētājiem saprotamā veidā sniegt informāciju par sīkdatnēm.

PIEZĪME: Pielikumā par sīkdatnēm ir sniegta informācija par sīkdatņu izvietošanas nolūku(-iem), termiņu un saitēm atteikumam no sīkdatnēm.

Saites uz citām tīmekļvietnēm


Šajā vietnē var būt ietvertas saites vai atsauces uz citām tīmekļvietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nepārzinām citās tīmekļvietnēs izmantotās sīkdatnes/izsekošanas tehnoloģijas un šīs Sīkdatņu pamatnostādnes neattiecas uz šīm tīmekļvietnēm.

Kā sazināties ar mums


Ja jums rodas jautājumi, komentāri vai bažas par šīm Sīkdatņu pamatnostādnēm vai šajā tīmekļvietnē izmantoto informācijas apstrādes praksi, lūdzam, sazināties ar mums šādā veidā:

UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004

+371 6789 3561

[email protected]

Izmaiņas Sīkdatņu pamatnostādnēs


Ja izmaiņas tiks veiktas šajās Sīkdatņu pamatnostādnēs, pamatnostādņu grozījumi tiks publiskoti šajā vietnē. Pēdējā šo Sīkdatņu pamatnostādņu aktualizācija veikta 2016. gada 2. maijā.

Uzskaitītās sīkdatnes pielikumā, ir iespējamās sīkdatnes, kuras varētu tikt izmantotas šajā vietnē.

Sīkdatnes veids

Avots

Mērķis

Termiņš

Kā bloķēt

UAB "JOHNSON & JOHNSON" vai kāda no tā saistītajiem uzņēmumiem (pirmās personas (pārziņa) sīkdatnes) sīkdatnes/izsekošanas tehnoloģijas

Sīkdatnes nepieciešamas svarīgiem tīmekļa vietnes nolūkiem un funkcijām

Johnson & Johnson

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu vietnes pareizai darbībai. Tās ļauj mums nodrošināt mūsu vietnes drošību un efektīvu darbību.

Sīkdatne, ko mēs iestatām šim nolūkam, tiek automātiski noņemta no jūsu ierīces vienu mēnesi pēc jūsu pēdējā vietnes apmeklējuma.

Lai akceptētu vai noraidītu šīs sīkdatnes, jūs varat mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Tā kā dažādu pārlūkprogrammu līdzekļi atšķiras, jums ieteicams apmeklēt savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlni, lai iegūtu vairāk informācijas.

Sīkdatnes tīmekļa vietnes uzlabošanai

Johnson & Johnson

Šīs sīkdatnes palīdz uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību un izmantošanas iespējas. Piemēram, tās ļauj mums noteikt, vai pārlūkprogramma var palaist mazas tīmekļa vietnes programmas (dēvētas par „skriptiem”), kas nodrošina papildu tīmekļa vietnes funkcijas vai dod mums iespēju atcerēties jūsu vēlamos tīmekļa vietnes iestatījumus (piemēram, vēlamo fonta izmēru vai valodu).

Mūsu šim nolūkam iestatītā sīkdatne tiek automātiski noņemta no jūsu ierīces, tiklīdz Jums aizverat savu pārlūku.

Jūs varat mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai akceptētu vai noraidītu šīs sīkdatnes. Tā kā dažādu pārlūkprogrammu līdzekļi atšķiras, jums ieteicams apmeklēt savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlni, lai iegūtu vairāk informācijas.

UAB "JOHNSON & JOHNSON" pakalpojumu sniedzēju un citu uzņēmumu nodrošinātās sīkdatnes / izsekošanas tehnoloģijas (trešo personu sīkdatnes)

Analīzes sīkdatnes un tehnoloģijas

Google Analytics

Šīs sīkdatnes izmanto, lai ievāktu informāciju par to, kā apmeklētāji lieto mūsu vietni. Mēs izmantojam šo informāciju atskaišu apkopošanai un vietnes uzlabošanai. Sīkdatnes ievāc informāciju anonīmi, tai skaitā attiecībā uz vietnes apmeklētāju skaitu, no kurienes apmeklētāji piekļūst vietnei un viņu apmeklētās lapas.

Dažas no šim nolūkam iestatītajām sīkdatnēm tiek automātiski dzēstas no jūsu ierīces, tiklīdz Jūs aizverat savu pārlūku. Citas var saglabāties uz periodu līdz 24 mēnešiem pēc Jūsu pēdējā mūsu vietnes apmeklējuma.

Jūs varat atteikties no izsekošanas, ko veic Google Analytics, apmeklējot: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Interneta vietnes darbību nodrošinošās sīkdatnes un tehnoloģijas

YouTube

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību, ko nodrošina trešās personas. Bez šīm sīkdatnēm noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas nebūs pieejamas mūsu apmeklētājiem. Mūsu pakalpojumu sniedzēju šim nolūkam ievāktie dati var tikt koplietoti ar trešajām personām anonīmā veidā īpaši pielāgotas reklāmas nolūkā.

YouTube šim mērķim izmanto Adobe Flash datnes (jeb "Flash sīkdatnes"). Tās tiek uzglabātas nenoteiktu laiku Jūsu ierīcē, bet tās var dzēst, izpildot norādījumus attiecībā uz bloķēšanu. Citas šim nolūkam YouTube nosūtītās sīkdatnes var saglabāties līdz pat 8 mēnešiem pēc Jūsu pēdējā mūsu vietnes apmeklējuma.

Jūs varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt Flash sīkdatnes, apmeklējot Adobe iestatījumu pārvaldnieku: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.Jūs varat atsacīties no YouTube izsekošanas, apmeklējot: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.

Cookie Policy

Welcome


Welcome! This site is owned by UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiālei Latvijā. This Cookie Policy is designed to tell you about our practices regarding the collection of information from you when visiting our website through Cookies and other tracking technologies.

Overview of Cookie Consent Rules


EU law requires organisations placing cookies through websites onto visitors’ computers to obtain their “consent” after providing clear and comprehensive information about how cookies are used on the websites. 

In order to comply with this, we have taken four steps:

 1. Identified cookies and other tracking technologies served through this website, the purposes they fulfill, and related information such as their expiry and whether they are first or third party cookies.
 2. Assessed the intrusiveness of these cookies on visitors’ expectations of Privacy, based on the information collected in (i) above.
 3. Provided ‘clear and comprehensive’ information about website cookies with the appropriate level of disclosure corresponding with the intrusiveness of each cookie (See Cookie Settings Panel).
 4. Used an appropriate strategy for obtaining consent for website cookies, taking into account their use and intrusiveness.  Certain types of cookie may qualify for legal exemptions and, where this is the case, consent will not be required for these cookies.

Consent Strategies Used on This Website


European standards for obtaining consent to use cookies and similar tracking technologies (such as tracking pixels and website scripts) ("cookies") continue to evolve and while prior, express consent strategies (or 'opt-in' strategies) represent the most legally robust solution for obtaining consent, they can impair visitor experience and adversely impact legitimate website data collection. 

As an alternative, implied consent strategies enable us to infer consent where visitors do not refuse cookies (or 'opt-out'), after providing prominent cookie disclosures and simple, readily-available cookie controls at a granular level (Consult the Cookie Settings Panel).  This enables visitors to accept or refuse cookies used on the website.

The appropriate consent strategy will depend on the intrusiveness of the cookie, taking into account:

 • who serves the cookie (i.e. a first or third party)
 • what data the cookie collects
 • what purposes it fulfils
 • how long it endures
 • nature of the website through which it is served. 

For cookies requiring consent, we follow a three-tiered approach:

 • for cookies of low intrusiveness:  we make enhanced disclosures in the Cookie Policy and provide an easy means to opt out of cookies, and infer visitors' consent where they do not refuse cookies
 • for cookies of medium intrusiveness: we use the same strategy as for low intrusiveness cookies and also make contextual disclosures about cookie use at appropriate points on the websites (e.g. making cookie disclosures around targeted adverts or other website functionality relies on these cookies)
 • for cookies of high intrusiveness:  we implement a prior consent strategy (for example, the use of a banner / pop-up requiring visitors to consent to these cookies before they are served).

Cookies deployed through this websites are of low to medium intrusiveness only. 

Cookie disclosures by type, rather than by identity:  Given the substantial number of Cookies served through websites, cookies are grouped by category (for example, 'advertising cookies', 'analytics cookies').  This enables cookie disclosures that are simpler and clearer for consumers to understand.

NOTE: The Cookie Settings Panel provides information about purpose(s), expiry and links to refuse cookies.

Links to Other Web Sites


This site may contain links or references to other websites. Please be aware that we do not control the cookies / tracking technologies of other websites and this Cookie Policy does not apply to those websites.

How to Contact Us


If you have any questions, comments, or concerns about this Cookie Policy or the information practices of this site, please contact us as follows:

UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004

+371 6789 3561

[email protected]

Changes to This Cookie Policy

If this Cookie Policy changes, the revised policy will be posted on this site. This Cookie Policy was last updated May 2, 2016.

The cookies listed in the cookie annex below are cookies that may be deployed through this website

Type of Cookie

Source

Purpose

Expiry

How to Block

Cookies / tracking technologies served by UAB "JOHNSON & JOHNSON" or one of its affiliated companies (first party cookies)

Cookies necessary for essential website purposes and functions

Johnson & Johnson

These cookies are strictly necessary for the proper operation of our site. They allow us to ensure the security and efficient delivery of our site..

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device one month after you last visited our website.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's Help menu for more information

Website enhancement cookies

Johnson & Johnson

These cookies help enhance the performance and usability of our website. For example, they may allow us to detect whether your browser can run small website programs (called 'scripts') that provide additional website functionality or enable us to remember any website preferences you set (such as font size or language preferences).

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device once you close your browser.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's help menu for more information.

Cookies / tracking technologies served by UAB "JOHNSON & JOHNSON" service providers and other companies (third party cookies)

Analytics cookies and technologies

Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Some of the cookies set for this purpose are automatically removed from your device once you close your browser. Others may last for a period of up to 24 months from your last visit to our site.

visiting: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Website functionality cookies and technologies

YouTube

These cookies are used to provide functionality on our website that is supplied by third parties. Without these cookies, certain website functionality will be unavailable to our visitors. The data collected by our service providers for this purpose may be shared on an anonymised basis with third parties, and may be used for targeted advertising purposes.

YouTube uses Adobe Flash files (or "Flash cookies") for this purpose. These are stored indefinitely on your device, but can be removed by following the instructions for blocking. Other cookies set by YouTube for this purpose may last for a period of up to 8 months from your last visit to our site.

You can choose to accept or refuse Flash cookies by visiting Adobe's web settings manager at: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. You can opt out of tracking by YouTube by visiting: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.