Skip to main content

Search

Juridiskie lietošanas noteikumi

Juridiskie lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi aktualizēti 2016. gada 3. maijā

Šī interneta vietne (turpmāk – “Vietne”) tiek nodrošināta Jums saskaņā ar šiem “Lietošanas noteikumiem un jebkādiem to grozījumiem vai papildinājumiem (kopā saukti – šis “Līgums”), kurus laiku pa laikam var ievietot  UAB Johnson & Johnson vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem (kopā saukti – “Vietnes īpašnieks”, “mēs”, “mūs”). Jums lietojot šo Vietni vai jebkurus citus ar Vietnes [vai Mobilās programmatūras] starpniecību sniegtos pakalpojumus vai saturu, tas tiks uzskatīts par Jūsu piekrišanu, ka Līguma noteikumi un nosacījumi Jums ir juridiski saistoši un ir izpildāmi tā, it kā Jūs būtu parakstījis Līgumu. Ja Jūs nevēlaties akceptēt Līguma noteikumus un nosacījumus, mēs lūdzam Jūs nepiekļūt un nelietot Vietni un neievietot un neiesniegt tajā nekādus materiālus.

Vietnes plānotā auditorija

Šī Vietne ir domāta un vērsta uz Latvijas Republikas iedzīvotājiem. Šī Vietne nav domāta nevienam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Informatīvā atruna

INFORMĀCIJA VIETNĒ, IESKAITOT JEBKĀDAS KONSULTĀCIJAS UN IETEIKUMUS, IR DOMĀTA VIENĪGI KĀ VISPĀRĪGS IZGLĪTOJOŠS PALĪGLĪDZEKLIS. TĀ NAV DOMĀTA KĀ MEDICĪNISKA VAI VESELĪBAS APRŪPES KONSULTĀCIJA, UN NAV IZMANTOJAMA MEDICĪNISKAS DIAGNOZES NOTEIKŠANAI VAI ĀRSTNIECĪBAI JEBKĀDAS INDIVIDUĀLAS PROBLĒMAS GADĪJUMĀ. TĀPAT TĀ NAV DOMĀTA KVALIFICĒTA VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA, KURŠ PĀRZINA JŪSU UNIKĀLO SITUĀCIJU, PROFESIONĀLAS KONSULTĀCIJAS UN PAKALPOJUMU AIZSTĀŠANAI. VIENMĒR LŪDZIET SAVA ĀRSTA VAI CITA KVALIFICĒTA VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA PADOMU ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU MEDICĪNISKU SASLIMŠANU UN PIRMS JEBKĀDAS JAUNAS ĀRSTĒŠANAS UZSĀKŠANAS. JUMS LIETOJOT VIETNI, TIEK PIEMĒROTAS PAPILDU ATRUNAS UN IEBILDUMI, KAS VAR PARĀDĪTIES VISĀ INTERNETA VIETNĒ.

MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM SEKĀM, KAS TIEŠI VAI NETIEŠI IR SAISTĪTAS AR JEBKĀDU JŪSU DARBĪBU VAI BEZDARBĪBU, BALSTOTIES UZ VIETNĒ ESOŠO INFORMĀCIJU, PAKALPOJUMIEM VAI CITIEM MATERIĀLIEM. LAI ARĪ MĒS CENŠAMIES, LAI INFORMĀCIJA VIETNĒ BŪTU PRECĪZA, PILNĪGA UN AKTUĀLA, MĒS NEDODAM NEKĀDAS GARANTIJAS UN NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU KAITĒJUMU VAI ZAUDĒJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ VIETNĒ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI SAVLAICĪGUMU.

Īpašumtiesības

Jūs saprotat, ka Vietne ir pieejama vienīgi Jūsu personīgai, nekomerciālai izmantošanai. Jūs piekrītat, ka Vietne ir Vietnes īpašnieka īpašums, ieskaitot visas intelektuālā īpašuma tiesības uz to, un ka Jums nav tiesību tās izmantot citādāk nekā noteikts šajos Lietošanas noteikumos. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas Jums radušies saistībā ar jebkādu Jūsu Vietnes izmantošanu jebkādiem komercdarbības mērķiem vai citiem saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem neatļautiem mērķiem. Mēs paturam tiesības pēc mūsu ieskatiem atteikt vai izbeigt piekļuvi Vietnei. Vietne tiek nodrošināta bez maksas, un uz šā pamata mums nav nekāda pienākuma nodrošināt jebkādus uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus saistībā ar to, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums var rasties jebkādas Vietnes neuzturēšanas vai neatjaunošanas rezultātā.

Jūs nedrīkstat kopēt, izmainīt vai no jauna izmantot Vietni, jebkādus tās atjauninājumus vai jebkuru tās daļu, ieskaitot tai piederošo programmatūru.

Jūs drīkstat izmantot šo Vietni vienīgi likumīgiem mērķiem un saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Jums tiek piešķirta neekskluzīva, nenododama, atsaucama, ierobežota licence skatīt, drukāt un izplatīt saturu, kas iegūts no Vietnes Jūsu personīgajiem, nekomerciāliem mērķiem, ar nosacījumu, ka Jūs neizdzēšat un neaizklājat autortiesību paziņojumu vai citus saturā redzamus paziņojumus. Jūs nedrīkstat kopēt, pārdrukāt, modificēt, izrādīt, atskaņot, tulkot, izplatīt, adaptēt, pārraidīt, publiskot ar telekomunikāciju starpniecību, laist apgrozībā vai pārdot no Vietnes iegūto saturu jebkādā veidā, jebkurai komerciālai lietošanai, vai nodot to jebkādai komerciālai struktūrai, tai skaitā citām interneta vietnēm, bez Vietnes īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Turklāt Jūs piekrītat: (i) neizmantot šo Vietni jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, sabojāt vai traucēt šīs Vietnes darbībai, vai apgrūtināt jebkādu citu šīs Vietnes izmantošanu, ieskaitot jebkura lietotāja spēju iesaistīties reāllaika darbībā ar šīs Vietnes starpniecību; (ii) izmantot jebkādu robotu, zirnekli vai citu automātisku ierīci, procesu vai piekļuves līdzekli šai Vietnei jebkādam mērķim, tai skaitā, lai nelegāli ievāktu informāciju no interneta vietnēm, nelegāli ievāktu datus, kontrolētu vai kopētu jebkurus šajā Vietnē esošos materiālus; (iii) neizmantot nekādu manuālu procesu, lai kontrolētu vai kopētu jebkādus šajā Vietnē esošos materiālus, un neiesaistīties jebkādās citās neatļautās darbības bez iepriekšējas rakstiskas Vietnes īpašnieka piekrišanas; (iv) neizmantot citādi jebkuru ierīci, programmatūru vai procesu, apgrūtinot šīs Vietnes atbilstošu darbību; vai (v) nemēģināt citādi traucēt šīs Vietnes atbilstošu darbību.

Mēs paturam visas tiesības, kas nav nepārprotami piešķirtas Jums.

Jūsu Konts un Parole

Kad Jūs pirmo reizi reģistrējaties Vietnes lietošanai, Jums var prasīt izveidot paroli. Jums ir jātur sava parole noslēpumā un nav jāizpauž tā nevienam citam, un Jūs nedrīkstat nevienam citam ļaut izmantot savu kontu. Jūs nedrīkstat izmantot neviena cita paroli vai kontu. Jums ir nekavējoties mūs jāinformē, ja Jums rodas aizdomas par jebkādu neatļautu Jūsu paroles izmantošanu vai piekļuvi tai. Mēs nebūsim atbildīgi, ja Jums tiks nodarīts jebkāds kaitējums vai zaudējumi tāpēc, ka Jūs neesat nodrošinājis savas paroles slepenību, ļaujat kādam citam izmantot savu kontu, lietojat kādas citas personas paroli vai kontu, vai arī ja Jūs esat uzzinājis vai Jums ir radušās aizdomas par Jūsu paroles vai konta izmantošanu, bet Jūs neesat mūs nekavējoties informējis.

Privātums un piekrišana datu izmantošanai

Informācijai, ko mēs iegūstam, Jums lietojot Vietni, vienalga, vai tas būtu reģistrācijas procesā vai citādi, ir piemērojamas mūsu Privātuma pamatnostādnes. Mūsu Privātuma pamatnostādnēs noteikts, kā mēs ievācam un izmantojam Jūsu mums sniegtos datus, tai skaitā Jūsu tiesības attiecībā uz šo informāciju. Ņemiet vērā, ka noteiktos gadījumos datu apstrādei mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana. Tādos gadījumos mēs lūgsim Jūsu piekrišanu atsevišķi.

Elektroniskā saziņa

Vietnē izplatītā informācija ir elektroniskā saziņa. Kad Jūs sazināties ar mums, izmantojot Vietni vai citas elektronisko datu nesēju formas, piemēram, e-pastu, Jūs sazināties ar mums elektroniski. Jūs piekrītat, ka mēs varam sazināties elektroniski. Gadījumā, ja saskaņā ar piemērojamo likumdošanu mūsu saziņai būs nepieciešama rakstveida forma,  mēs ar Jums sazināsimies papīra formā rakstveidā, nosūtot paziņojumus, informāciju, vienošanos un citus vēstījumus uz adresi, ko esat mums norādījis/jusi.

Lietotāja iesniegtais saturs

Mēs esam radījuši vai nākotnē varam radīt Vietnes ietvaros noteiktas vietas, piemēram, ziņojumu dēļus un tērzētavas, kur dalībnieki var augšupielādēt un dalīties savās domās, komentāros, viedokļos par produktiem, attēlos, videomateriālos un tamlīdzīgā saturā ar citiem dalībnieki (kopā saukti – “Forumi”). Šie Forumi var būt pieejami vienīgi Vietnes reģistrētajiem lietotājiem. Lai palīdzētu nodrošināt, ka lietotāju ievietotais teksts, grafiskie attēli, programmatūras, mūzika, skaņas, fotogrāfijas, videomateriāli, ziņojumi, vēstījumi, dati, informācija un citi materiāli (kopā saukti – “Lietotāja radītais saturs”) būtu labvēlīgi plašākai kopienai, mēs esam izstrādājuši dažus pamatnoteikumus, kas ir jāievēro visiem.

Turklāt, ja Forums tiek nodrošināts Vietnē, tas var ļaut lietotājiem ievietot jautājumus, uz kuriem atbildētu mūsu piesaistīti speciālisti. Atbilstošos gadījumos mēs apmaksājam šo speciālistu laiku, kas veltīts, atbildot uz reģistrēto lietotāju jautājumiem, taču viņu paustais viedoklis ir viņu pašu. Mēs nodrošinām piekļuvi speciālistiem un viņu konsultācijām Forumā vienīgi kā informatīvu un izglītojošu pakalpojumu Vietnes reģistrētajiem lietotājiem.

Saskaņā ar mūsu pamatprincipiem šajā Vietnē mēs izskatām Lietotāja radīto saturu, ciktāl tas ir praktiski iespējams, pirms vai pēc šā Lietotāja radītā satura ievietošanas Forumā. Lietotāja radītā satura iepriekšēja pārbaude jeb moderēšana nozīmē, ka Lietotāja radītais saturs netiks ievietots Forumā un citi Vietnes reģistrētie lietotāju nevarēs piekļūt vai apskatīt Lietotāja radīto saturu, kamēr mēs nebūsim to izskatījuši un konstatējuši, ka Lietotāja radītais saturs ir piemērots ievietošanai Forumā. Šis process tāpat nozīmē, ka ievietošanai iesniegtais Lietotāja radītais saturs netiks ievietots reāllaikā, un var netikt ievietots vispār, ja mēs konstatējam, ka tas nav atbilstošs Vietnei. Lietotāja radītā satura vēlāka moderēšana nozīmē, ka mēs izskatīsim Lietotāja radīto saturu pēc tā ievietošanas Vietnē. Vēlāk moderēts (pārbaudīts) Lietotāja radītais saturs, attiecībā uz kuru Vietnes īpašnieks konstatē, ka tas neatbilst šiem Noteikumiem vai citādi nav piemērots Vietnei, tiks dzēsts no Vietnes, nebrīdinot Lietotāju par to.

Lietotāja radītajam saturam ir jābūt Forumam atbilstošam. Neierobežojot iemeslus, kuru dēļ mēs varam noraidīt Lietotāja radīto saturu, mēs varam noraidīt, rediģēt vai dzēst jebkuru Lietotāja radīto saturu, kas neatbilst jebkurām mūsu izstrādātajām Kopienas vadlīnijām, kas Jums ir jāizlasa pirms jebkāda Lietotāja radītā satura ievietošanas Vietnē.

Iesniedzot Lietotāja radīto saturu ievietošanai Forumā, Jūs tāpat (1) apstiprināt, ka esat tiesīgs ievietot vai pārraidīt Lietotāja radīto saturu; (2) piekrītat, ka vienīgi Jūs esat atbildīgs par visu Lietotāja radīto saturu, kuru Jūs esat iesniedzis ievietošanai; un (3) piešķirat Vietnes īpašniekam un tā saistītajām personām neatsaucamu, pasaules mēroga, neekskluzīvu, mūžīgu, pilnībā nododamu apakšlicencē, nododamu, neatlīdzināmu tiesību un licenci Jūsu Lietotāja radīto saturu jebkādā veidā izmantot Vietnē vai jebkurā citā Vietnes īpašniekam vai tā saistītajām personām piederošā vai pārvaldītā Vietnē (kā arī jebkurās ar Vietnes īpašnieku vai tā saistītajām personām saistītās sociālā tīkla vietnēs).

Mēs varam brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, tehnoloģiskās zināšanas vai metodes, kas ietvertas vai atvasinātas no jebkura Lietotāja satura, jebkādiem mērķiem, tai skaitā nolūkā izstrādāt, ražot vai pārdot produktus. Tāpēc lūdzam neiesniegt un nesūtīt mums nekādas idejas, ierosinājumus vai materiālus, kuru konfidencialitāti Jūs gribat nodrošināt vai par kuru Jūs grasāties saņemt atlīdzību. Jums nebūs nekādu prasījumu pret mums saistībā ar jebkādu Lietotāja radītā satura izmantošanu vai neizmantošanu. Jums iesniedzot Lietotāja radīto saturu, Jūs saprotat, ka atbilstoši šiem noteikumiem un Privātuma pamatnostādnēm mums būs tiesības, bet ne pienākums izmantot, izrādīt un publicēt Jūsu vārdu, fotogrāfiju, līdzību, balsi, izpildījumu, biogrāfisko informāciju un/vai apgalvojumus visā pasaulē, bez laika ierobežojuma, Vietnē vai jebkādā ar to saistītā vai to nomainošā Vietnē vai sociālā tīkla kanālos, kas pieder vai kurus pārvaldām mēs vai mūsu saistītās personas. Ja mēs izmantojam jebkuras no šīm tiesībām, Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs nesaņemsiet nekādu citu atlīdzību, maksājumu, paziņojumu vai kredītu, nedz arī Jums būs jāapstiprina tas, kā Vietnes īpašnieks tās izmanto.

Jūs atzīstat, ka Forumi satur citu lietotāju viedokļus un uzskatus. Jūs tāpat atzīstat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkura Vietnē esošā Lietotāja radītā satura precizitāti. Jūs saprotat un piekrītat, ka vienīgi Lietotāja radīto saturu ievietojusī persona ir atbildīga par visu šo Lietotāja radīto saturu. Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs izvērtēsiet un uzņemsieties ar jebkāda Lietotāja radītā satura izmantošanu saistītos riskus, tai skaitā paļaujoties uz šāda Lietotāja radītā satura precizitāti, pilnīgumu vai noderīgumu.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā īslaicīgi vai neatgriezeniski pārtraukt Jūsu iespēju augšupielādēt Lietotāja radīto saturu un/vai Jūsu iespēju piekļūt Lietotāja radītajam saturam, ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma, vienīgi pēc mūsu ieskatiem. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi Jūsu priekšā vai jebkuras trešās personas priekšā par jebkādu Lietotāja radītā satura pieņemšanas apturēšanu vai pārtraukšanu.

Atcerieties, ka viss Lietotāja radītais saturs, ko Jūs Vietnē iesniedzat, izmantojot mobilo ierīci, tiks uzglabāts šajā mobilajā ierīcē. Vienīgi Jūs pats esat atbildīgs par Jūsu mobilās ierīces, tajā glabātās informācijas un materiālu, kā arī jebkādas Jūsu šajā Jūsu ierīcē un piekļūšanai Vietnei lietotās paroles aizsardzību un drošību.

Lietotāja radītā satura glabāšana

Mēs varam noteikt maksimālo apjomu Lietotāja radītā satura uzglabāšanai Vietnē. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums var tikt nodarīts jebkādu ziņojumu, saziņas vai cita Lietotāja radītā satura dzēšanu vai neuzglabāšanu saistībā ar maksimālā uzglabāšanas apjoma ierobežojumiem.

Papildu noteikumi

Papildu noteikumi var būt piemērojami noteiktām Vietnes iespējām vai saturam, piemēram, piedāvājumiem, balvu izlozēm, konkursiem, sacensībām un totalizatoriem. Piedaloties jebkurās Vietnes aktivitātēs, kurām piemērojami papildu noteikumi, piemēram, balvu izlozēs, konkursos, sacensībās un totalizatoros ar Oficiāliem noteikumiem, Jūs piekrītat, ka Jums būs saistošie šie papildu noteikumi vēl papildus šiem Lietošanas noteikumiem. 

Garantiju atruna attiecībā uz Vietnes lietošanu

VIETNE TIEK NODROŠINĀTA “ESOŠAJĀ STĀVOKLĪ” UN “ATBILSTOŠI PIEEJAMĪBAI”. JA VIEN NAV ĪPAŠI NORĀDĪTS ŠAJOS NOTEIKUMOS, CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, VIETNES ĪPAŠNIEKS NEPĀRPROTAMI ATSAKĀS NO VISĀM JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM VIENALGA, VAI TĀS BŪTU TIEŠAS, JURIDISKAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ NOIETU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶI UN TIESĪBU NEAIZSKARŠANU.

VIETNES ĪPAŠNIEKS NEDOD NEKĀDAS GARANTIJAS, KA VIETNE ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM UN KA PIEKĻUVE VIETNEI BŪS NEPĀRTRAUKTA, SAVLAICĪGA, DROŠA UN BEZ KĻŪMĒM, VAI KA DEFEKTI, JA TĀDI BŪTU, TIKS NOVĒRSTI. VIETNES ĪPAŠNIEKS NEDOD NEKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ REZULTĀTIEM, KAS IEGŪSTAMI, IZMANTOJOT VIETNI, VAI ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJAS, KAS IEGŪTA AR VIETNES STARPNIECĪBU, PRECIZITĀTI, KVALITĀTI VAI TICAMĪBU.

JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA JEBKĀDI MATERIĀLI UN/VAI DATI, KAS LEJUPIELĀDĒTI VAI CITĀDI IEGŪTI, IZMANTOJOT VIETNI, TIEK IZMANTOT, JUMS UZŅEMOTIES ATBILDĪBU, UN KA VIENĪGI JŪS BŪSIET ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU KAITĒJUMU JŪSU DATORSISTĒMAI VAI DATU ZUDUMU, KAS NOTICIS, LEJUPLĀDĒJOT ŠĀDUS MATERIĀLUS UN/VAI DATUS.

NEKĀDAS KONSULTĀCIJAS VAI INFORMĀCIJA, VIENALGA, VAI TĀ BŪTU MUTISKI VAI RAKSTVEIDĀ, KURU JŪS ESAT IEGUVIS NO VIETNES ĪPAŠNIEKA VAI AR VIETNES STARPNIECĪBU, NERADA NEKĀDU GARANTIJU, KAS NAV SKAIDRI SNIEGTA ŠAJOS NOTEIKUMOS.

Atbildības ierobežojums

JŪS SKAIDRI SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA NEKĀDOS APSTĀKĻOS VIETNES ĪPAŠNIEKS, TĀ SAISTĪTĀS PERSONAS UN JEBKĀDI TO VALDES LOCEKĻI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI, STARPNIEKI, PILNVARNIEKI VAI CITI PĀRSTĀVJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU TIEŠU, NETIEŠU, ĪPAŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU, VINDIKATĪVU VAI TIESAS NOTEIKTU PAPILDU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDIEM LIETOŠANAS ZAUDĒJUMIEM, ZAUDĒTAJIEM IENĀKUMIEM, UZKRĀJUMIEM VAI PEĻŅU, REPUTĀCIJAS ZUDUMIEM, AIZVIETOJOŠO PAKALPOJUMU IEPIRKUMU IZMAKSĀM, VAI JEBKĀDU CITU NETIEŠU, ĪPAŠU, NEJAUŠI VAI IZRIETOŠU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ UN SASKAŅĀ AR JEBKĀDU TEORIJU PAR ATBILDĪBU, VIENALGA, VAI TAS BŪTU PAR LĪGUMA VAI LIKUMA PĀRKĀPUMU (IESKAITOT NOLAIDĪBU UN STINGRO (NO VAINAS NEATKARĪGO) ATBILDĪBU), VAI KAS CITĀDI IZRIET NO (1) VIETNES IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS IZMANTOT; (2) AIZSTĀJOŠU PAKALPOJUMU, PREČU VAI INTERNETA VIETŅU IEGĀDES IZMAKSĀM; (3) NEATĻAUTAS PIEKĻUVES JŪSU PĀRRAIDĒM VAI DATIEM (IESKAITOT PERSONĪGU INFORMĀCIJU) VAI TO IZMAINĪŠANAS; (4) JEBKĀDAS TREŠĀS PERSONAS PAZIŅOJUMIEM VAI RĪCĪBAS VIETNĒ; VAI (5) JEBKĀDIEM CITIEM AR VIETNI SAISTĪTIEM JAUTĀJUMIEM. ŠIE IEROBEŽOJUMI BŪS PIEMĒROJAMI NEATKARĪGI NO TĀ, VAI VIETNES ĪPAŠNIEKS IR TICIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU VAI NE, UN NEIEVĒROJOT JEBKĀDA IEROBEŽOTA KOMPENSĀCIJAS LĪDZEKĻA BŪTISKĀ MĒRĶA NEIZPILDI. ŠIS ATBRĪVOJUMS NO ATBILDĪBAS IR PIEMĒROJAMS PILNĀ APMĒRĀ, CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Paziņojumi par preču zīmēm

Vietnē attēlotās preču zīmes un zīmoli ir Vietnes īpašnieka, tā saistīto personu vai trešo personu īpašums. Jūs nedrīkstat izmantot vai attēlot jebkādas Vietnes īpašniekam piederošas preču zīmes vai pakalpojumu zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot vai attēlot jebkādas citas šajā Vietnē attēlotās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes bez to īpašnieku atļaujas.

Vietnes modifikācijas vai darbības apturēšana

Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai Vietne būtu pieejama, taču laiku pa laikam mums var būt vajadzība pārtraukt, ierobežot, modificēt vai apturēt – īslaicīgi vai neatgriezeniski – Vietnes vai tās daļu darbību bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas Jums var rasties šādu darbību rezultātā.

Izbeigšana

Mēs varam laiku pa laikam izbeigt Jūsu Vietnes lietošanu vai piekļuvi tai un varam dzēst jebkuru vai visu Jūsu Lietotāja radīto saturu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja mums ir pamatots iemesls to darīt, kas ietver jebkādu Jūsu pieļautu šo Lietošanas noteikumu vai Kopienas vadlīniju pārkāpumu. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums var tikt nodarīts, izbeidzot Jūsu šīs Vietnes lietošanu šādos apstākļos. Jebkādas izbeigšanas gadījumā Jums ir jāpārtrauc lietot Vietni, un Jūs piekrītat, ka Līguma noteikumi attiecībā uz Īpašumtiesībām, Paziņojumiem par preču zīmēm, Zaudējumu atlīdzību, Atrunu vai Garantijām, Atbildības ierobežojumu vai Piemērojamajiem tiesību aktiem, paliek spēkā pēc šādas izbeigšanas.

Saites uz trešo personu vietnēm

Šī Vietne var saturēt saites vai atsauces uz trešo personu vietnēm. Šīs saites tiek nodrošinātas vienīgi Jūsu ērtībai. Jebkāda trešo personu informācija, materiāls vai saturs, kas ir iekļauts, uz kuru atsaucas, kas ir ietverts vai sasaistīts ar šo Vietni, nenozīmē tiešu vai netiešu jebkādu trešo personu produktu, pakalpojumu vai informācijas apstiprinājumu. Jebkāda informācija, dati, viedokļi, ieteikumi, produkti vai pakalpojumi, kurus šādas trešās personas sniedz, izmantojot saites uz citām interneta vietnēm, vai ko citādi piedāvā caur savām interneta vietnēm, ir vienīgi šo trešo personu, nevis Vietnes īpašnieka. Jums lietojot šādas trešo personu interneta vietnes, ir jāievēro šo interneta vietņu lietošanas noteikumi un privātuma pamatnostādnes.

Zaudējumu atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt Vietnes īpašnieku un tā saistītās personas un to attiecīgos valdes locekļus, amatpersonas, starpniekus vai citus pārstāvjus no un pret jebkādām prasībām, atbildības, zaudējumu un izdevumu atlīdzības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visām maksām par juridisko palīdzību un izmaksām, kas izriet no vai ir saistītas ar (a) Jūsu pieļauto šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu; (b) Jūsu šīs Vietnes lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Jūsu īstenotu informācijas vai materiālu pārraidi vai izvietošanu šajā Vietnē; un (c) jebkādām prasībām vai apgalvojumiem, ka jebkas no Jūsu Lietotāja radītā satura pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma vai citas īpašuma tiesības vai tiesības uz privātumu.

Šo Noteikumu grozījumi

Mēs varam laiku pa laikam vienīgi pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos, aktualizējot šos Lietošanas noteikumus šajā Vietnē un norādot Lietošanas noteikumu jaunās redakcijas spēkā stāšanās datumu. Datums ar norādi “jaunākie grozījumi” virs šiem Lietošanas noteikumiem liecinās, kad tikušas veiktas pēdējās izmaiņas. Ja Jūs turpināt lietot Vietni pēc Lietošanas noteikumu jaunās redakcijas ievietošanas, tas nozīmē, ka Jūs pieņemat jebkādas šādas izmaiņas. Līdz ar to, vienmēr, kad Jūs apmeklējat šo Vietni, Jums vajadzētu pārbaudīt, vai nav ievietota Līguma jauna redakcija.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir jebkādi jautājumi vai bažas saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai Vietni, Jūs varat sazināties ar mums atbilstoši Privātuma pamatnostādnēs vai šīs Vietnes sadaļā “Sazināties ar mums” norādītajam.

Līguma šķirtība

Ja šo Lietošanas noteikumu jebkura daļa vai noteikums tiek uzskatīts par nelikumīgu, atceltu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa uzskatāma par šķiramu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē jebkuru pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Saglabāšanās

Visas sadaļas paliek spēkā pēc tiesību uz Vietnes izmantošanu izbeigšanās.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Informācija Vietnē ir domāta vienīgi Latvijas Republikas iedzīvotāju lietošanai. Citās valstīs var būt tiesību akti, normatīvais regulējums vai medicīniskā prakse, kas atšķiras no Latvijas Republikā esošajiem. Līgumam un jebkādu ar Līgumu, Vietni vai Jūsu ar Vietnes starpniecību nopirktajiem priekšmetiem saistītu strīdu risināšanai un jebkādām nelīgumiskām saistībām, kas izriet no vai ir saistītas ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir piemērojami un tie ir interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, neievērojot nekādus tiesību normu kolīziju principus. Jebkāda prasība vai tiesas process starp Vietnes īpašnieku un Jums saistībā ar Līgumu ir ierosināms vienīgi piekritīgās jurisdikcijas tiesā, kas atrodas Latvijā, un Jūs piekrītat pakļauties šādu tiesu personīgai un ekskluzīvai jurisdikcijai.

Legal Terms of Use

Last updated 3rd May 2016

This website (“Website”) is provided to you under these "Terms of Use" and any amendments or supplements to them (collectively referred to as this "Agreement") that may be posted by UAB Johnson & Johnson or one of its affiliated companies (collectively, “Site Owner,” "we", "us") from time to time. Your use of this Website, or any other services or content provided through the Website [or Mobile Software], shall be deemed to constitute your consent to be legally bound by the terms and conditions of the Agreement, which shall be enforceable in the same way as if you had signed the Agreement. If you are not willing to accept the terms and conditions in the Agreement, we ask that you not access or use the Website or post or submit any materials on it.

Website Intended Audience

This Website is intended for and directed to residents of Latvia. This Website is not intended for anyone under the age of 18. \

Information Disclaimer

THE INFORMATION INCLUDING ANY, ADVICE AND RECOMMENDATIONS ON THE WEBSITE IS INTENDED SOLELY AS A GENERAL EDUCATIONAL AID. IT IS NOT INTENDED AS MEDICAL OR HEALTHCARE ADVICE, OR TO BE USED FOR MEDICAL DIAGNOSIS OR TREATMENT, FOR ANY INDIVIDUAL PROBLEM. IT IS ALSO NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICES FROM A QUALIFIED HEALTHCARE PROVIDER FAMILIAR WITH YOUR UNIQUE FACTS. ALWAYS SEEK THE ADVICE OF YOUR DOCTOR OR OTHER QUALIFIED HEALTHCARE PROVIDER REGARDING ANY MEDICAL CONDITION AND BEFORE STARTING ANY NEW TREATMENT. YOUR USE OF THE SITE IS SUBJECT TO THE ADDITIONAL DISCLAIMERS AND CAVEATS THAT MAY APPEAR THROUGHOUT THE WEBSITE.

 WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ANY CONSEQUENCE RELATING DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY ACTION OR INACTION YOU TAKE BASED ON THE INFORMATION, SERVICES, OR OTHER MATERIAL ON THE WEBSITE. WHILE WE STRIVE TO KEEP THE INFORMATION ON THE WEBSITE ACCURATE, COMPLETE, AND UP-TO-DATE, WE DO NOT GIVE ANY ASSURANCES, AND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR, ANY DAMAGE OR LOSS RELATED TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE INFORMATION ON THE WEBSITE.

Ownership

You understand that the Website is available for your personal, non-commercial use only. You agree that the Website is the property of the Site Owner; including all intellectual property rights in it and that you have no right to use them other than as set out in these Terms of Use. We are not responsible for any harm or loss that you suffer in relation to any use you make of the Website for any business purposes or other purposes not authorized under these Terms of Use. We reserve the right to refuse or terminate access to the Website at our discretion. The Website are provided free of charge and on that basis we have no obligation to provide any maintenance or support services in relation to them and we are not responsible for any loss or damage you may suffer as a result of any failure to maintain or update the Website.

You may not copy, change or reuse the Website, any updates to them or any part of them including the software incorporated in them.

You may use this Website only for lawful purposes and in accordance with these Terms of Use.  You are granted a nonexclusive, nontransferable, revocable, limited license to view, print and distribute content retrieved from the Website for your personal, noncommercial purposes, provided that you do not remove or obscure the copyright notice or other notices displayed on the content. You may not copy, reprint, modify, display, perform, translate, distribute, adapt, broadcast, communicate to the public by telecommunication, circulate, or sell the content retrieved from the Website in any way, for any commercial use or provide it to any commercial source, including other websites, without the prior written permission of Site Owner.

In addition, you agree not to: (i) use this Website in any manner that could disable, overburden, damage, or impair this Website, or interfere with any other use of this Website, including, any user's ability to engage in real-time activities through this Website; (ii) use any robot, spider or other automatic device, process or means to access this Website for any purpose, including to scrape, data mine, monitor or copy any of the material on this Website; (iii) use any manual process to monitor or copy any of the material on this Website, or to engage in any other unauthorized purpose without the express prior written consent of Site Owner; (iv) otherwise use any device, software or routine that interferes with the proper working of this Website; or (v) otherwise attempt to interfere with the proper working of this Website.

We reserve all rights not expressly granted to you.

Your Account and Password

When you first register to use the Website you may be prompted to create a password.  You must keep your password secret and not give it to anyone else or let them use your account. You must not use anyone else’s password or account. You must inform us immediately if you suspect any unauthorized use of or access to your password or account. We will not be responsible if you suffer any harm or loss because you do not keep your password secret, if you let someone else use your account, if you use someone else’s password or account, or if you become aware of or suspect unauthorized use of your password or account but do not tell us promptly.

Privacy and Consent to Use Data

The information that we obtain through your use of the Website, whether through the registration process or otherwise, is subject to our Privacy Policy. Our Privacy Policy addresses our collection and use of the data you provide to us, including your rights relative to that information. Please note that certain types of processing of personal data requires your consent. In such cases, we will ask for your consent separately.

Electronic Communications

The information communicated on the Website constitutes an electronic communication. When you communicate with us through the Website or via other forms of electronic media, such as e-mail, you are communicating with us electronically. You agree that we may communicate electronically. In case under applicable laws a written form is required for our communications, as well as notices, disclosures, agreements, and other communications, we will approach you in paper form in writing at the address you have provided.

User Submissions

 We have created, or may create in the future, certain areas, such as message boards and chat rooms, within the Website where members can upload and share their thoughts, comments, product reviews, pictures, videos and the like with other members (collectively, “Forums”). These Forums may be available to registered members of the Website only.  To help ensure that the text, graphics, software, music, sound, photographs, videos, messages, posts, data, information, or other materials posted by users (collectively, the "User Content") is beneficial for the greater community, we have established some basic rules for everyone to follow.

In addition, if a Forum is provided within the Website, it may allow users to post questions to be answered by experts engaged by us.  Where applicable, these experts are paid by us for their time in responding to members’ questions, but the opinions they express are their own.   We are providing access to the experts and their guidance in the Forum solely as an informational and educational service to members of the Website. 

 Our policy for this Website is to review User Content, as far as practical, either before or after such User Content is posted.  Pre-moderation means that the User Content will not be posted to the Forum and cannot be accessed or viewed by other Website members until we have reviewed it and determined that the User Content is suitable for posting to the Forum.  This process also means that User Content submitted for posting will not be posted in real time and may never be posted if we determine that it is unsuitable for the Website.  Post-moderation means that User Content will be reviewed by us once it is already posted on the Website.  Post-moderated User Content that Site Owner determines does not comply with these Terms or is otherwise unsuitable for the Website will be removed from the Website, without notice to the User. 

User Content must be appropriate for the Forum.  Without limiting the reasons for which User Content may be rejected by us, we may reject, edit or remove any User Content that does not comply with any Community Guidelines that we provide, which you must read prior to posting any User Content on the Website.

By submitting User Content for posting at a Forum, you also (1)  confirm that you are entitled  to post or transmit User Content; (2) agree that you are solely responsible for all User Content that you submit for posting; and (3) grant to Site Owner and its affiliated entities an irrevocable, worldwide, nonexclusive, perpetual, fully sub-licensable, transferable, royalty-free right and license to use,  your User Content  in any way on the Website and on any  other Website owned or operated by Site Owner or its affiliates (as well as on any social media sites associated with the Site Owner or its affiliates).

 We are free to use any ideas, concepts, know-how, or techniques contained in or derived from any User Content for any purpose whatsoever, including developing, manufacturing, and marketing products. Therefore please do not submit or send to us any ideas, suggestion or materials that you wish to keep confidential or for which you expect to receive compensation.  You will not have any claim against us with respect to any use or non-use of User Content, When you submit User Content, you understand that, subject to terms stated herein and in the Privacy Policy,  we will have the right, but not the obligation, to use, display and publish your name, photograph, likeness, voice, performance, biographical information and/or statements, throughout the world in perpetuity on the Website and on any affiliate or successor Website or social media channels owned or operated by us or our affiliates. If we make use of any of these rights, you understand and agree that you shall not receive any other consideration, payment, notification or credit, nor will you have any approval over how Site Owner uses them.

You acknowledge that the Forums contain the opinions and views of other users.  You acknowledge further that we are not responsible for the accuracy of any User Content on the Website.  You understand and agree that all User Content is the sole responsibility of the person who posted the Content.  You understand and agree that you will evaluate, and bear all risks associated with, the use of any User Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such User Content.

 We reserve the right at any time to discontinue, temporarily or permanently, your ability to upload User Content and/or your ability to access User Content with or without notice, at our sole discretion.  You agree that we shall not be liable to you or to any third party for any suspension or discontinuance of acceptance of User Content.

Remember that all User Content you submit to the Website through a mobile device will be stored on that mobile device.  The security and safety of your mobile device, and the information and materials contained on it, as well as any password you use on your device and to access the Website are your sole responsibility.

Storage of User Content

We may impose a maximum amount of storage for User Content on the Website. We are not responsible for any loss or harm you may suffer as a result of any deletion or failure to store any messages, communications or other User Content associated with maintaining the maximum amount of storage.

Additional Terms

Additional terms may govern certain features or content on the Website, such as offers, prize draws, competitions, contests and sweepstakes.  By participating in any activity on the Website governed by additional terms, such as a prize draw, competition, contest or sweepstakes with Official Rules, you agree that you will be subject to those additional terms in addition to these Terms of Use.

Disclaimer of Warranties With Respect to Use of Website

THE WEBSITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED HEREIN, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, SITE OWNER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, LEGAL OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

SITE OWNER DOES NOT MAKE ANY WARRANTY THAT THE WEBSITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT ACCESS TO THE WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS, IF ANY, WILL BE CORRECTED. SITE OWNER MAKES NO WARRANTIES AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE WEBSITE OR AS TO THE ACCURACY, QUALITY, OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE WEBSITE.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE WEBSITE IS USED AT YOUR OWN RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH MATERIAL AND/OR DATA.

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM SITE OWNER OR THROUGH THE WEBSITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN.

Limitations of Liability

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SITE OWNER, ITS AFFILIATES AND ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, MANDATARIES OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR AGGRAVATED DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOSS OF USE, LOSS OF INCOME, SAVING OR PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF GOODWILL, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, OR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWSOEVER CAUSED, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), OR OTHERWISE RESULTING FROM (1) THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, THE WEBSITE; (2) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, ITEMS, OR WEBSITES; (3) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA (INCLUDING PERSONAL INFORMATION); (4) THE STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE WEBSITE; OR (5) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE WEBSITE. THESE LIMITATIONS WILL APPLY WHETHER OR NOT SITE OWNER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.  THIS EXCLUSION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS.

Trademark Notices

The trademarks and brand names displayed on this Website are the property of Site Owner, its affiliates or third party owners. You may not use or display any trademarks or service marks owned by Site Owner without our prior written consent. You may not use or display any other trademarks or service marks displayed on this Website without the permission of their owners.

Modification or Suspension of the Website
We will make reasonable efforts to make the Website available but we may from time to time need to interrupt, restrict, modify or discontinue, temporarily or permanently the Website or parts of it without notice. We will not be responsible for any harm or loss you may suffer as a result of such actions.
Termination

We may at any time terminate your use of or access to the Website and may delete any or all of your User Content without prior notice if we have a good reason to do so which includes any breach by you of these Terms of Use and the Community Guidelines. We will not be responsible for any loss or harm you may suffer as a result of termination of your use of the Website in these circumstances. In the event of any termination you must stop using the Website and you agree that the provisions of the Agreement regarding Ownership, Trademark Notices, Indemnification, Disclaimer or Warranties, Limitations of Liability, and Applicable Law shall survive any such termination.

Links to Third Party Sites

This Website may contain links or references to third party websites.  These links are provided for your convenience only.  No endorsement of any third party products, services or information is expressed or implied by any information, material or content of any third party contained in, referred to, included on, or linked from or to this Website.  Any information, data, opinions, recommendations, products or services provided by such third parties through links to other websites or otherwise made available through their websites are solely those of such third parties and not of Site Owner.  Your use of such third party websites is subject to the terms of use and the privacy policies of such websites.

Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless Site Owner and its affiliates and their respective directors, officers, employees, agents, or other representatives from and against all claims, liability, damages  and expenses, including without limitation all legal fees and costs arising from or relating to (a) your breach of these Terms of Use; (b) your use of this Website including without limitation transmission or placement of information or material by you on this Website; and (c) any claim or allegation that any of your User Content infringes the intellectual property or other proprietary rights, or privacy rights, of any third party.

Modifications to these Terms

We may make changes to the Terms of Use from time to time in our sole discretion, by updating these Terms of Use on this Website, and specifying the effective date of the new version of the Terms of Use.  The “Last Modified” date at the top of these Terms of Use will indicate when the latest changes were made. Your continued use of the Website following the posting of a new version of the Terms of Use constitutes your acceptance of any such changes.  Accordingly, whenever you visit this Website, you should check to see if a new version of the Agreement has been posted.

Contact Information

If you have any questions or concerns with respect to these Terms of Use or the Website you may contact us as identified in the Privacy Policy or the “Contact Us” section of this Website.

Severability of Agreement

Should any part or provision of these Terms of Use be held unlawful, void, invalid, or unenforceable that portion shall be deemed severable from these Terms of Use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. 

Survival

 All Sections shall survive the termination of the right to use the Website. 

Applicable Law and Jurisdiction

The information on the Website is intended only for use by residents of Latvia.  Other countries may have laws, regulatory requirements, or medical practices that differ from those in Latvia.  The Agreement and the resolution of any dispute related to the Agreement, the Website, or items you purchase through the Website, and any non-contractual obligations arising out of or in connection with these Terms of Use, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Latvia, without giving effect to any principles of conflicts of law. Any legal action or proceeding between Site Owner and you related to the Agreement shall be brought exclusively in a court of competent jurisdiction sitting in Latvia, and you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of such courts.