Skip to main content

Search

Sjaak Bloem: Passie voor gezondheid

SJaak Bloem: Passie voor gezondheid
Achter de schermen

Sjaak Bloem werkt al 15 jaar bij Janssen en heeft veel veranderingen meegemaakt binnen de organisatie. Met een diploma van het conservatorium en een graad in economische psychologie heeft hij een interessante achtergrond. Later promoveerde Sjaak aan de Nyenrode Business Universiteit, met als onderwerp: ‘Beleving als medicijn’. Juist de combinatie van verschillende disciplines hielp hem om met een andere blik naar de wereld te kijken. Het samenbrengen van verschillende velden en inzichten vormt de rode draad van zijn verdere carrière:

 

‘Denk anders, maak verbindingen en werk samen’

Beleving als medicijn

Tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde Sjaak een nieuw instrument om algemene gezondheidsbelevingen van mensen te kunnen bepalen. Hiermee krijgen zorgverleners een beter inzicht in de gezondheidstoestand, zoals deze wordt beleefd door het individu. Juist de beleving van de patiënt is van belang! Hoe iemand zich voelt, is immers voor elke patiënt anders. Inzicht in de gezondheidsbeleving, in combinatie met biomedische kennis, leidt tot een betere diagnose, behandeling, therapietrouw en tevredenheid.

Ook nog hoogleraar

Momenteel werkt Sjaak als innovatiemanager binnen Janssen Benelux. Naast zijn werk bij Janssen is hij aangesteld als hoogleraar op Nyenrode Business Universiteit, waar hij de leerstoel ‘Health care consumers & experienced health’ bekleedt. Samen met zijn collega dr. Joost Stalpers, heeft hij een model ontwikkeld om ondersteunende zorgprogramma’s gericht toe te wijzen aan patiënten. Op basis van twee psychologische factoren (acceptatie en waargenomen controle, twee belangrijke beïnvloeders van ‘beleefde gezondheid’) wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen zorgprofielen, ieder met specifieke (zorg)behoeften. De vraag: ‘Wie behoeft wat?, wordt beantwoord door de behoeften te vertalen naar zorgprogramma’s en diensten.

Innovaties @ Janssen

Binnen Janssen heeft Sjaak verschillende innovaties in de gezondheidzorg op touw gezet. In zijn werk staat altijd één vraag centraal: “Hoe kunnen we mensen helpen en ondersteunen anders dan door het aanbieden van geneesmiddelen?”. Hiervoor verdiept de innovatiemanager zich in de psychologie van de patiënt, om inzicht te krijgen in wat een patiënt nodig heeft. Trots vertelt hij over één van de vele projecten bij Janssen:

“Met het innovatieplatform van Janssen dat ik destijds leidde, hebben wij samen met de Fontys Hogeschool Eindhoven eenvoudige ‘serious game’-concepten ontwikkeld voor mensen met schizofrenie en ADHD. Het idee is verder opgepakt door mijn Janssen collega’s. Zij hebben daadwerkelijk een spel ontwikkeld voor kinderen met ADHD’’.

Het spel 'Plan-it Commander leert kinderen met concentratieproblemen praktische vaardigheden, om hun aandacht te versterken. Dit is een fraai voorbeeld waar innovatieve technologie de zorg van patiënten verbetert.

Een andere samenwerking, waar ook het gezondheidsbelevinginstrument van Sjaak gebruikt wordt, is MyCompanion. Dit is een digitaal platform voor mensen die lijden aan hepatitis C en hun familie en vrienden. MyCompanion geeft ondersteuning bij emotionele en praktische uitdagingen, door het delen van persoonlijke verhalen van patiënten. Een prachtig initiatief van Janssen, waar echte zorgwinst behaald kan worden, aldus Sjaak.

Tot slot vermeldt Sjaak dat hij samen met zijn Oostenrijkse collega Christoph Slupetzky, een aantal jaren geleden een start heeft gemaakt met de ontwikkeling van het idee: de ‘virtual health care assistant Simone’. Met behulp van sensor technologie (bijvoorbeeld via een smartphone) kunnen mensen automatisch ingedeeld worden in een zorgprofiel. Op basis van het profiel worden via apps de juiste ondersteunende programma’s aan de gebruiker aangeboden. Deze apps sluiten aan bij iemands beleefde gezondheid en daarmee bij wat hij/zij op dat moment nodig heeft. Dit concept wordt momenteel verder ontwikkeld door Janssen in Oostenrijk. “In aanvang een droom, dat nu een stukje werkelijkheid begint te worden, fantastisch!”

Nieuwe trends: Personalized Care

Als innovatiemanager houdt Sjaak de trends goed in de gaten. Eén van die trends is ‘personalized medicine’. “Er wordt veel gesproken over ‘personalized medicine’, maar het is beter om breder te kijken, namelijk naar ‘personalized care’. De aandacht zal zich daarbij moeten richten op de gehele zorg rond een persoon en niet alleen op het medicijn. Ouderen hebben logischerwijs andere (zorg) behoeften dan jongeren, en net zoals dat bij jongeren het geval is, zijn er binnen de groep ouderen grote verschillen. Iedereen spreekt over het aanbieden van gepersonaliseerde zorg, maar een praktisch instrument om te bepalen wie wat behoeft ontbrak”. Het gezondheidsbelevinginstrument van Sjaak bewijst ook hier zijn nut. Het instrument is dynamisch; veranderingen in zorgbehoeften leiden tot een ander zorgprofiel en andere zorgprogramma’s.

“Het leven staat niet stil: situaties veranderen en hiermee ook onze behoeften. Betrek daarom continu patiënten in onderzoek, al in de vroege ontwikkelingsfasen van zorgprogramma’s en medicijnen. Zij voegen namelijk echt iets toe – blijf in gesprek, verbind!”.

De toekomst van de gezondheidszorg

Zowel binnen de ziekenhuiswereld als binnen de overheid merkt Sjaak trends op, bijvoorbeeld de verdere specialisatie van de zorg en de grote aandacht voor preventie. Hij is van mening dat de specialistische zorg gecentraliseerd opgepakt moet worden om zowel de kwaliteit te kunnen borgen als de kosten te kunnen beheersen. Centralisatie en differentiatie zijn key volgens Sjaak: “Laten we ons vooral focussen op de dingen waar we goed in zijn, en elkaar versterken daar waar we van elkaar kunnen leren”. Samenwerken en verbinden is hierin wederom belangrijk: “Ik zit zelf met zorgverzekeraars, artsen, patiënten en ziekenhuisbestuurders aan tafel. In die samenwerking moet zorg voor de eindgebruikers (van patiënt tot zorgconsument) centraal staan. Ik hou ook steeds in mijn achterhoofd dat ik en mijn naasten ook zorgconsument en patiënt zijn”.

Inspiratie

Zijn inspiratie haalt de hoogleraar uit muziek, filosofie en literatuur. Sjaak gelooft sterk in het samenwerken met en de verbinding zoeken tussen verschillende partijen. Dit vindt hij ook terug in de muziek van Christina Pluhar met haar ensemble L’Arpeggiata. In haar muziek gaat zij de verbinding aan met verschillende artiesten en muziekstijlen. Dit noemt zij encounters (‘toevallige ontmoetingen’).

“Het mooie is dat met die ‘toevallige ontmoetingen’ nieuwe dimensies (cross overs) worden gecreëerd. Deze ontmoetingen moeten wij als organisatie ook aangaan binnen samenwerkingsverbanden. Vanuit deze ontmoetingen ontstaan nieuwe inspiraties om zorgprogramma’s te ontwikkelen om de gezondheidsbelevingen van mensen te verbeteren”.