Skip to main content

Search

Waarde van een gezonde bedrijfsvoering

Wat is de waarde van een gezonde bedrijfsvoering?

In Nederland is veel discussie over de prijs van geneesmiddelen in verhouding tot de kosten van geneesmiddelproductie. Een lastige discussie, omdat het enerzijds gaat over gezondheid, een onderwerp dat ons allemaal aangaat, en anderzijds over zakelijke bedrijfsvoering. We willen graag mensen gezond maken, dat is wat ons drijft, maar we moeten als organisatie ook winst maken om vandaag de geneesmiddelen te ontdekken en ontwikkelen. We zijn daarom van mening dat we moeten spreken over de waarde van innovatieve geneesmiddelen: als maatschappij moeten we de prijs betalen die het middel waard is. Het effect op micro- en macroniveau wordt hierin meegenomen. Wat voor waarde hebben geneesmiddelen voor patiënten, wat is de waarde voor de maatschappij en wat is de waarde van een gezonde bedrijfsvoering

Wat is de waarde van een gezonde bedrijfsvoering?

De gezondheid van mensen wereldwijd staat voorop. Om te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, in onze medewerkers, in onderzoek en de toegankelijkheid van geneesmiddelen, is een gezonde bedrijfsvoering essentieel. Maar wat is de waarde van een gezonde bedrijfsvoering? Onze collega Ellen van Zelst, HR manager bij Janssen, deelt haar gedachten over gezonde bedrijfsvoering. Hoe zorgt Janssen dat de medewerkers dagelijks het verschil kunnen maken?

 

Grote Werkgelegenheid

De farmaceutische industrie is een grote industrie, met veel werkgelegenheid en veel wetenschappelijke kennis. Wij investeren dan ook veel in onze medewerkers, zonder hen kunnen we niet bestaan. Om dit te kunnen blijven doen is een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk.

  • In de farmaceutische industrie in Nederland werken ca. 10.000 mensen. Deze mensen zetten zich dagelijks in om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Zij werken aan nieuwe kennis over ziektebeelden en behandelingen en dragen zo bij aan onze kenniseconomie. Bij Janssen werken in Nederland ruim 27001 mensen. Naast de directe banen, levert ons bedrijf ook veel indirecte banen op (bv. transport, technische apparatuur), wel 6500 in 2014.

Investeringen in R&D

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen is een langdurig en kostbaar traject. Het ontwikkeltraject van molecuul tot medicijn kan wel 14 jaar duren, succes is nooit verzekerd. Investeringen zijn gedurende het hele traject noodzakelijk om succes te behalen.

  • De farmaceutische industrie investeert veel geld in research & development. Wereldwijd wordt per jaar 80 miljard dollar geïnvesteerd, dat is meer dan in elke andere sector.2 In Nederland investeerde Janssen in 2014 ruim €247 miljoen in R&D om nieuwe therapeutische oplossingen (preventief en curatief) te ontwikkelen.

  • De risico’s van de investeringen zijn groot, van elke 5.000-10.000 veelbelovende moleculen, wordt er slechts één geneesmiddel goedgekeurd3. Dit betekent dat er veel financiële middelen ingezet moeten worden om tot een succesvolle behandeling te komen. De kosten voor de ontwikkeling van nieuw medicijn zijn gemiddeld 1.3 miljard euro4. Dit is inclusief kapitaalkosten en kosten die zijn gemaakt voor medicijnen die de markt niet hebben gehaald. Een deel van de inkomsten wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen, middelen voor zeldzame ziekten met relatief kleine patiëntengroepen, of ziektes die in landen voorkomen met een beperkt zorgbudget. Dit zijn geneesmiddelen zonder winstoogmerk.

Investeerders en aandeelhouders

Het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen is duur en niet zonder risico. Zoals elk bedrijf heeft ook de farmaceutische industrie investeerders nodig. En ook deze investeerders moeten beloond worden voor hun vertrouwen in het bedrijf.

  • Investeringen in de farmaceutische industrie gaan gepaard met grote financiële risico’s. Het duurt lang voordat een geneesmiddel op de markt is (10-14 jaar), de kosten voor de ontwikkeling van een medicijn zijn gemiddeld 1.3 miljard euro5 en de kans is groot dat de ontwikkeling in de tussenliggende fasen wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat het niet werkzaam of veilig blijkt. De meeste veelbelovende moleculen worden niet uitontwikkeld tot medicijn. Wanneer een medicijn de markt behaalt, is het vanwege het hoge risico dan ook niet meer dan logisch, dat de investeerders worden beloond voor het delen in dit risico.

Toegang tot geneesmiddelen wereldwijd

Janssen streeft naar toegang tot geneesmiddelen wereldwijd, ook in landen met beperkte middelen. Dit kunnen wij alleen doen als onze organisatie financieel ruimte maakt om hier geld voor vrij te maken. Middels verschillende projecten proberen wij onze geneesmiddelen wereldwijd beschikbaar te maken.

  • Patenten zijn nodig om de R&D investering in innovatieve geneesmiddelen terug te verdienen. In arme en minder ontwikkelde landen laten we onze patenten voor geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld HIV en Hepatitis C niet gelden, zodat deze betaalbaar op de markt gebracht kunnen worden door fabrikanten van generieke geneesmiddelen. Ook worden in deze landen geneesmiddelen gedoneerd, zoals geneesmiddelen tegen wormziekte.

  • Om ook patiënten in landen met beperkte middelen toegang te geven tot de geneesmiddelen die zij nodig hebben, werken we samen met andere partijen uit de zorg, waarbij er verschillende prijsmodellen worden toegepast afhankelijk van het zorgbudget van een land.

  • We investeren in geneesmiddelen tegen ziekten die alleen in ontwikkelingslanden voorkomen, zoals Multi-Drug Resistente Tuberculose, waartegen we onlangs een nieuw medicijn introduceerden. Deze geneesmiddelen worden ontwikkeld zonder winstoogmerk. Ook investeerden we €180 miljoen in onderzoek om een werkend vaccin tegen Ebola te ontwikkelen.


1 Europese Commissie > via feitenzaal Nefarma.

2 Europese Commissie > via feitenzaal Nefarma.

3 EFPIA. European Federation of Pharmaceutical Industries andAssociations. The pharmaceutical industry in figures - key data 2014.

4 DiMasi JA. Innovation in the Pharmaceutical Industry: New Estimates of R&D Costs. Tufts Center for the Study of Drug Development, November (2014). Available at: http://csdd.tufts.edu/news/complete_story/pr_tufts_csdd_2014 _cost_study. ; 2014.

5 DiMasi JA. Innovation in the Pharmaceutical Industry: New Estimates of R&D Costs. Tufts Center for the Study of Drug Development, November (2014). Available at: http://csdd.tufts.edu/news/complete_story/pr_tufts_csdd_2014 _cost_study. ; 2014.