Skip to main content

Search

Waarde voor de patiënt

Wat is de waarde voor patiënten?

In Nederland is veel discussie over de prijs van geneesmiddelen in verhouding tot de kosten van geneesmiddelproductie. Een lastige discussie, omdat het enerzijds gaat over gezondheid, een onderwerp dat ons allemaal aangaat, en anderzijds over zakelijke bedrijfsvoering. We willen graag mensen gezond maken, dat is wat ons drijft, maar we moeten als organisatie ook winst maken om vandaag de geneesmiddelen te ontdekken en ontwikkelen. We zijn daarom van mening dat we moeten spreken over de waarde van innovatieve geneesmiddelen: als maatschappij moeten we de prijs betalen die het middel waard is. Het effect op micro- en macroniveau wordt hierin meegenomen. Wat voor waarde hebben geneesmiddelen voor patiënten, wat is de waarde voor de maatschappij en wat is de waarde van een gezonde bedrijfsvoering

Wat is de waarde voor een patiënt?

Wanneer je geconfronteerd wordt met een ziekte, heeft dit een grote impact op je leven. Wij zetten ons dagelijks in om patiënten te helpen, zodat ze zo veel mogelijk kunnen blijven genieten van het leven. Onze innovatieve geneesmiddelen ontwikkelen we dan ook altijd met de patiënt voor ogen. Maar wat levert dit op? Wat is de waarde van innovatieve geneesmiddelen voor de patiënt? Onze collega Silvia Bakkers, als Patient Advocate dagelijks in gesprek met patiënten, vertelt wat volgens haar de waarde is voor een patiënt:

 

Genieten van het leven

Eenvoudigweg kunnen genieten van het leven. Dat is voor veel patiënten iets wat niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Innovatieve geneesmiddelen spelen dan ook een belangrijke rol in het vergroten van de kwaliteit van leven. In het ideale geval zorgen innovatieve geneesmiddelen voor genezing van een ziekte. Maar ze zorgen bijvoorbeeld ook voor minder bijwerkingen ten opzichte van traditionele behandelingen, hebben makkelijkere toedieningsvormen, of verminderen symptomen van een ziekte door verbeterde effectiviteit. Hierdoor kunnen patiënten vaak beter functioneren en weer genieten van het leven. Ook de zorgvraag neemt door geneesmiddelen vaak af, patiënten hoeven minder (lang) in het ziekenhuis te verblijven, hebben een betere mobiliteit en kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Juist die zelfstandigheid is voor velen van belang.

Deel uitmaken van de maatschappij

Met hulp van geneesmiddelen kunnen veel patiënten met een (chronische) ziekte weer deel uitmaken van de maatschappij. Zij worden niet meer geleefd door hun ziekte, en pakken de draad weer op. Hoe ervaren patiënten dit? Bekijk hun verhalen:

  • Harald heeft psoriasis, dit is een huidziekte met vervelende symptomen zoals rode schilferige plekken op de huid en veel jeuk. In zijn jeugd voelde Harald zich vaak belemmerd door zijn ziekte en schaamde zich voor zijn huid. Hij wachtte met douchen tot de rest van het voetbalteam niet meer in de kleedkamer was. Een nieuwe behandeling maakt een groot verschil: “Ik kan mij weer vrij bewegen!”. Bekijk zijn verhaal

  • Christof zag zijn schizofrenie als een vijand waar hij tegen moest vechten. Hij werd geleefd door zijn aandoening. Met hulp van innovatieve geneesmiddelen maakt hij weer deel uit van de maatschappij en geniet hij van het leven. “Ik vind mijn gevoelens weer terug”. Bekijk zijn verhaal

  • Prostaatkanker, in een gevorderd stadium. Aan de deur van de dood. Met zijn familie in zijn achterhoofd vocht Paul terug. Nu kan hij weer fietsen en leeft het leven dat hij wil leven. “Weer terug met mijn voeten op de grond. Wie had dat gedacht?” Bekijk zijn verhaal

  • Angelika kwam in een sociaal isolement door haar ziekte, Hepatitis C. Een zwaar gevecht tegen de ziekte en het stigma. Haar 8e therapie leidde uiteindelijk tot genezing: “Mijn droom kwam uit”. Bekijk haar verhaal

Langer leven

Nederlanders leven steeds langer. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen in Nederland is de afgelopen 60 jaar met maar liefst 10 jaar toegenomen.1 Innovatieve geneesmiddelen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze toename. Deze kunnen voor sommige ziektes sterfte voorkomen, of zelfs ziektes genezen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Patiënten hoeven niet meer te overlijden aan HIV: de levensverwachting van mensen met HIV komt door behandeling steeds meer in de buurt van de levensverwachting van gezonde mensen en bijwerkingen zijn milder geworden.2

  • Borstkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. 1 op de 10 vrouwen in Nederland krijgt te maken met deze ziekte. Er wordt dan ook hard gewerkt aan oplossingen. De afgelopen 15 jaar is het risico op overlijden met 30% gedaald en de kans dat iemand met borstkanker na 10 jaar nog leeft is met 10% gestegen.2


1 Centraal Bureau voor Statistiek (2012)

2 http://www.aidsfonds.nl/hivaids/behandeling