Skip to main content

Search

Kanker Wat Nu?

Onze missie: kanker verslaan

Kanker is een zeer complexe aandoening die ons voor grote uitdagingen stelt. Maar dankzij opmerkelijke nieuwe ontdekkingen kent het onderzoek snelle vooruitgang. Onze wetenschappers blijven dus hoopvol vooruitkijken naar de toekomst. Zullen we kanker ooit verslaan? Daar zijn wij van overtuigd. Onze missie is om van kanker een behandelbare en zelfs geneeslijke aandoening te maken.

Tot het zover is, zetten we ons iedere dag opnieuw in om kankerpatiënten en hun naasten te helpen in hun voortdurende overwinningen op deze ziekte. Zij staan immers elke dag voor een uitdaging, hoe klein of groot ook. Wij zien het als ons doel om hen daarbij te ondersteunen. Wij richten onze inspanningen op het ontdekken van revolutionaire nieuwe geneesmiddelen voor die vormen van kanker, waarvoor tot nu toe slechts beperkte behandelopties beschikbaar zijn.

Kanker. Wat nu?
Kanker is doodsoorzaak nummer 1 onder mannen en vrouwen uit Nederland[1]. Tegelijkertijd gaat het onderzoek op het gebied van diagnostiek, preventie en behandeling van kanker hard. In de afgelopen 20 jaar is bijvoorbeeld de kans om 5 jaar na de diagnose prostaatkanker nog te leven met 19% toegenomen[2].

Dit zijn hoopvolle resultaten, zeker als je weet dat het onderzoek de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt. Kanker is nu al vaak niet meer bepalend voor de rest van je leven: Mensen kunnen tijdens en na een periode van ziekte vaak hun normale leven weer oppakken. Met de campagne “Kanker. Wat nu?” willen wij via social media hier op een prikkelende en positieve manier aandacht voor vragen. Je hebt kanker (gehad). Wat nu?

Leven met kanker en leven na kanker

Na de diagnose kanker komt er veel op je af. Het is dan belangrijk om goed geïnformeerd de behandeling in te gaan en het gevoel van controle over je eigen leven te behouden. Welke keuzes zijn er qua behandelingen? Hoeveel invloed heb je als patiënt zelf op deze keuzes? Wat is het vooruitzicht?

Naast de behandeling, heeft de ziekte ook een enorme impact op het sociale leven. Maar hoe gaan de patiënt en zijn of haar omgeving hiermee om? Dit zijn vragen waar wij samen met jullie een antwoord op willen geven. Dit kan door ervaringen te delen.

Multipel myeloom

Multipel myeloom, een vorm van kanker, werd voor het eerst beschreven door de Oostenrijke arts Otto Kahler. Daarom staat de ziekte ook bekend als de ziekte van Kahler. De symptomen van multipel myeloom zijn onder andere botafbraak, nierproblemen, terugkerende infecties en bloedarmoede, waardoor bijvoorbeeld moeheid kan ontstaan. De klachten zijn vrij generiek, waardoor patiënten vaak laat worden gediagnosticeerd.

Multipel myeloom ontstaat als een bepaald type witte bloedcellen, de plasmacellen, ongecontroleerd gaan groeien. Deze cellen nestelen zich in het beenmerg en beschadigen daarmee de botten. In het beenmerg worden alle soorten bloedcellen geproduceerd. Door het woekeren van de plasmacellen raakt dit proces verstoord, wat kan leiden tot een tekort aan gezonde bloedcellen, met vermoeidheid, bloedarmoede en terugkerende infecties tot gevolg. Nierschade kan optreden door verhoogde eiwitproductie van de kankercellen. Voor meer informatie, bekijk deze video.

Maart is multipel myeloom maand

In 2017 kregen ruim 1300 Nederlanders deze diagnose[2]. Janssen zet zich in om multipel myeloom uit de wereld te helpen en daarbij speelt vroege diagnose een belangrijke rol. Daarom vragen we binnen de campagne “Kanker. Wat nu?” aandacht voor de ziekte van Kahler via onze social media kanalen. Praat je mee?