Skip to main content

Search

Waarom zijn dierproeven nodig?

Waarom zijn dierproeven nodig?

Dierproeven gebeuren niet zomaar, ze zijn helaas noodzakelijk. Janssen is wettelijk verplicht om dierproeven uit te voeren voor de goedkeuring van geneesmiddelen. Deze zijn echter aan strenge regels gebonden. Janssen zet zich in om het aantal proefdieren zoveel mogelijk te beperken. Zonder dierproeven zou echter geen enkel geneesmiddel ontwikkeld kunnen worden. Verschillende Europese en nationale wetten en regels schrijven voor dat klinische onderzoeken op mensen pas kunnen plaatsvinden na voorafgaande proeven op dieren. Dierproeven gebeuren onder de strengste voorwaarden en mogen alleen plaatsvinden als er geen alternatieven bestaan.

Ethische controle

De wetgever stelt strenge regels aan het uitvoeren en documenteren van dierproeven en aan de behandeling en verzorging van proefdieren. Janssen leeft deze strikte wetgeving nauwgezet na en hanteert de hoogste standaarden om het welzijn van de dieren te garanderen. Elk wetenschappelijk onderzoek met dieren wordt voorgelegd aan een ethische commissie. Deze commissie controleert voor elk onderzoek of er alternatieven voor de proeven bestaan, dat het onderzoek gebeurt met het grootst mogelijke respect voor het welzijn van het dier en dat dit volgens alle juridische en ethische normen verloopt.

Viermaal V

Janssen hanteert het principe van de 4 V’s: Vervanging, Vermindering, Verfijning en Verantwoordelijkheid. Meer concreet:

  • Vervanging geeft aan dat proeven zoveel mogelijk zonder dieren moeten worden uitgevoerd. Dat kan onder meer door het gebruik van celculturen, fysisch-chemische methoden, moleculaire biologie of wiskundige modellen.
  • Vermindering houdt in dat het aantal proefdieren moet dalen waar dat kan. Dat aantal mag echter nooit lager liggen dan het minimumaantal dat vereist is om betrouwbare resultaten te verkrijgen.
  • Verfijning verwijst naar het welzijn van de dieren. Medewerkers dienen altijd na te denken over manieren om de last voor het dier zoveel mogelijk te beperken. Naast onderzoekers worden ook dierenverzorgers en dierenartsen ingeschakeld die zich om het welzijn van de dieren bekommeren. En alles wordt opgevolgd en gerapporteerd aan de Europese Commissie.
  • Verantwoordelijkheid duidt aan dat het Janssen en de medewerkers altijd met respect met de dieren dienen om te gaan. Voorlopig kunnen alleen dierproeven een menselijk organisme in al zijn complexiteit nabootsen.

Er komt hopelijk een dag dat dierproeven niet meer zullen nodig zijn. Maar zolang dat niet het geval is, blijven dierproeven helaas noodzakelijk voor de ontwikkeling en goedkeuring van geneesmiddelen voor mens en dier.